Xoay vòng dữ liệu trong PivotTable hoặc PivotChart

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Excel, bạn có thể xoay vòng dữ liệu trong PivotTable hoặc PivotChart bằng cách thay đổi bố trí trường dữ liệu. Bằng cách dùng danh sách trường PivotTable, bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc loại bỏ trường để hiển thị dữ liệu trong PivotTable hoặc PivotChart chính xác như bạn muốn.

Theo mặc định, thay đổi bạn thực hiện trong danh sách trường PivotTable được tự động Cập Nhật trong bố trí báo cáo. Để cải thiện hiệu suất khi bạn đang truy nhập vào số lượng lớn dữ liệu ngoài, bạn có thể tạm thời chuyển sang theo cách thủ công Cập Nhật.

Khi bạn tạo một PivotTable, Excel Hiển thị danh sách trường PivotTable để bạn có thể thêm các trường trong pivottable, sắp xếp lại và định vị lại chúng khi cần thiết, hoặc loại bỏ chúng khỏi PivotTable. Theo mặc định, danh sách trường PivotTable Hiển thị hai phần:

 • Một phần trường ở phía trên cùng để thêm trường vào và loại bỏ trường khỏi PivotTable

 • Phần bố trí ở dưới cùng để sắp xếp lại và sắp đặt lại các trường

  Danh sách Trường PivotTable

Bạn có thể cố định danh sách trường PivotTable vào một trong hai bên của cửa sổ Excel và đổi cỡ theo chiều ngang. Bạn cũng có thể bỏ cố định danh sách trường PivotTable, trong trường hợp đó, bạn có thể đổi kích cỡ nó theo chiều dọc và ngang.

Nếu bạn không nhìn thấy danh sách trường PivotTable, hãy đảm bảo rằng bạn bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

Nếu bạn đóng danh sách trường PivotTable, bạn có thể hiển thị nó lại. Bấm chuột phải vào PivotTable, sau đó bấm Hiện danh sách trường. Bạn cũng có thể bấm vào Danh sách trường trên ruy-băng (Công cụ PivotTable, tab tùy chọn , nhóm Hiển thị cho PivotTable; Công cụ PivotChart, tab phân tích , nhóm Hiện/ẩn cho một PivotChart).

Nếu bạn không nhìn thấy các trường mà bạn muốn sử dụng trong danh sách trường PivotTable, làm mới PivotTable hoặc PivotChart để hiển thị bất kỳ trường mới, trường được tính toán, thước đo, thước đo được tính hoặc kích thước mà bạn đã thêm từ thao tác cuối cùng ( Công cụ PivotTable, tab tùy chọn , nhóm dữ liệu ).

Đó là quan trọng để tìm hiểu về cách hoạt động của danh sách trường PivotTable và các cách bạn có thể sắp xếp các trường kiểu khác nhau để bạn có thể đạt được kết quả mà bạn muốn khi bạn tạo bố trí trường trong PivotTable hoặc PivotChart.

Cách hoạt động của Danh sách Trường PivotTable

1. nguồn dữ liệu ngoài chứa dữ liệu có cấu trúc, được sắp xếp dưới dạng một hoặc nhiều trường (còn được gọi là cột) được hiển thị trong danh sách trường.

2. di chuyển một trường vào khu vực bộ lọc báo cáo trong danh sách trường, đồng thời di chuyển trường vào vùng bộ lọc báo cáo PivotTable.

3. di chuyển một trường vào vùng nhãn cột trong danh sách trường, đồng thời di chuyển trường vào vùng nhãn cột trong PivotTable.

4. di chuyển một trường vào vùng nhãn hàng trong danh sách trường, đồng thời di chuyển trường vào vùng nhãn hàng trong PivotTable.

5. di chuyển một trường vào vùng giá trị trong danh sách trường, đồng thời di chuyển trường vào vùng giá trị trong PivotTable.

Để tạo bố trí trường, hãy dùng hướng dẫn sau để di chuyển trường giá trị, tên, và tham số từ phần trường để báo cáo bốn vùng trong phần bố trí.

 • Giá trị trường    Nếu bạn chọn hộp kiểm chỉ cho một trường số, theo mặc định, nó sẽ được chuyển vào vùng giá trị.

 • Trường hàng và cột    Bạn có thể thêm một trường chỉ cùng với các Bộ lọc báo cáo, Nhãn hàng, hoặc khu vực Nhãn cột , có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Nếu bạn tìm cách thêm trường cùng nhiều hơn một lần — ví dụ, để các Nhãn hàngNhãn cột , trong phần bố trí vùng — trường tự động bị loại bỏ khỏi khu vực gốc và đưa trong khu vực mới.

 • Thước đo    Trong nguồn dữ liệu trực tuyến phân tích xử lý (OLAP), đây là mức độ thường xuyên nhiều trường (hoặc thước đo) được sắp xếp theo một cấu trúc phân cấp của kích thước khác nhau, cấu trúc phân cấp và cấp độ. Bấm mở rộng Hộp cộng và thu gọn Hộp trừ nút cho đến khi bạn tìm thấy các trường mà bạn muốn.

  Bạn có thể di chuyển chỉ cấu trúc phân cấp, thuộc tính, và tập đã đặt tên vào vùng nhãn hàng, cột nhãn và bộ lọc báo cáo.

  Bạn có thể di chuyển chỉ số đo, thước đo được tính và chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) vào vùng giá trị.

Danh sách trường PivotTable có năm dạng xem khác nhau mà sẽ được thiết kế và tối ưu hóa cho các loại PivotTable nhiệm vụ.

 1. Để thay đổi dạng xem, hãy bấm vào nút dạng xem danh sách trường ở phía trên cùng của danh sách trường PivotTable.

  Nút Dạng xem Danh sách Trường PivotTable

 2. Trong danh sách, hãy chọn một trong các dạng xem sau đây:

Trường phần và phần vùng xếp chồng

Đây là dạng xem mặc định, và nó được thiết kế cho một số nhỏ của trường.

Phần trường và khu vực phần song song

Dạng xem này được thiết kế để thêm và loại bỏ trường khi bạn có nhiều hơn bốn trường trong mỗi khu vực.

Trường phần chỉ

Dạng xem này được thiết kế cho chỉ thêm và loại bỏ nhiều trường.

Phần vùng chỉ (2 nhân 2)

Dạng xem này được thiết kế cho chỉ sắp xếp lại nhiều trường.

Phần vùng chỉ (1 bằng 4)

Dạng xem này được thiết kế cho chỉ sắp xếp lại nhiều trường.

Mẹo    Trong phần trường và khu vực phần xếp chồngvùng phần song song và trường phần dạng xem, bạn có thể điều chỉnh chiều rộng và chiều cao của mỗi phần bằng cách đặt con trỏ trên đường phân cách phần cho đến khi con trỏ đổi thành một dọc mũi tên kép Mũi tên kép dọc hoặc mũi tên kép ngang Mũi tên kép ngang , bằng cách kéo mũi tên lên hoặc xuống kép hoặc bên trái hoặc phải đến vị trí bạn muốn, và sau đó bấm vào mũi tên kép hoặc nhấn ENTER.

Sau khi bạn tạo một PivotTable hoặc PivotChart, bạn đã sẵn sàng để thêm các trường có chứa dữ liệu bạn muốn hiển thị trong báo cáo. Thông thường bạn chọn một trường cho mỗi khu vực trong phần bố trí. Tuy nhiên, để xem các giá trị khác nhau cho một trường cụ thể, bạn cũng có thể thêm nhiều bản sao của một trường vào vùng giá trị .

Nếu PivotTable được kết nối với nguồn dữ liệu ngoài chứa nhiều dữ liệu, bạn có thể lọc một hoặc nhiều trường trước khi bạn thêm trường vào báo cáo có thể giúp giảm thời gian cần để Cập Nhật báo cáo.

Trong danh sách trường PivotTable, bạn có thể thêm trường vào PivotTable hoặc PivotChart bằng cách thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Để đặt một trường trong khu vực của phần bố trí, trong hộp chọn trường để thêm vào báo cáo , hãy chọn hộp kiểm của trường mà bạn muốn. Bạn có thể rồi sắp xếp lại các trường sau này nếu bạn muốn.

  Ghi chú    Theo mặc định, các trường được thêm vào vùng Nhãn hàng , trường số sẽ được thêm vào vùng giá trị và trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) ngày và thời gian cấu trúc phân cấp sẽ được thêm vào vùng Nhãn cột .

 • Để đặt một trường trong một vùng cụ thể của phần bố trí, trong hộp chọn trường để thêm vào báo cáo , bấm chuột phải vào tên trường, sau đó bấm Thêm vào bộ lọc báo cáo, Thêm vào nhãn cột, Thêm vào nhãn hànghoặc Thêm vào giá trị.

 • Kéo một trường vào một vùng trong phần bố trí, trong hộp chọn trường để thêm vào báo cáo , bấm và giữ một trường, sau đó kéo nó từ phần trường tới phần bố trí mà bạn muốn.

Trong một PivotTable vốn dựa trên dữ liệu trong trang tính Excel hoặc các dữ liệu ngoài từ một nguồn dữ liệu không phải - Online Analytical Processing, OLAP, bạn có thể muốn thêm vào cùng một trường nhiều hơn một lần vào vùng giá trị . Bạn có thể làm điều này có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Ví dụ, bạn có thể muốn so sánh các phép tính song song, chẳng hạn như lề lợi nhuận gộp và thuần, doanh thu tối thiểu và tối đa, hoặc đếm số lượng khách hàng và tỷ lệ phần trăm của tổng khách hàng.

 1. Trong danh sách trường PivotTable, trong hộp chọn trường để thêm vào báo cáo , bấm và giữ một trường, và sau đó kéo nó đến khu vực giá trị trong phần bố trí.

 2. Lặp lại bước 1 để tạo nhiều bản sao của trường đó mà bạn muốn hiển thị trong khu vực giá trị .

 3. Trong PivotTable, thay đổi hàm tổng hợp hoặc phép tính tùy chỉnh cách bạn muốn trong từng bản sao của trường.

  Mẹo    Bạn cũng có thể thay đổi tên của các trường được sao chép trong PivotTable đó.

Ghi chú    

 • Khi bạn thêm hai hoặc nhiều trường vào khu vực giá trị, cho dù họ đang bản sao của cùng một trường hoặc các trường khác nhau, danh sách trường tự động thêm nhãn Cột giá trị vào vùng giá trị . Bạn có thể dùng trường này để di chuyển vị trí trường lên và xuống trong khu vực giá trị. Bạn thậm chí có thể di chuyển Giá trị cột nhãn vào vùng Nhãn cột hoặc Hàng nhãn khu vực. Tuy nhiên, bạn không thể di chuyển giá trị cột nhãn vào khu vực Bộ lọc báo cáo .

 • Bạn có thể thêm một trường chỉ cùng với các Bộ lọc báo cáo, Nhãn hàng, hoặc khu vực Nhãn cột , có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Nếu bạn tìm cách thêm trường cùng nhiều hơn một lần — ví dụ, để các Nhãn hàngNhãn cột , trong phần bố trí vùng — trường tự động bị loại bỏ khỏi khu vực gốc và đưa trong khu vực mới.

 • Một cách khác để thêm vào cùng một trường vào khu vực giá trị là bằng cách sử dụng công thức (còn được gọi là một trường được tính toán) sử dụng cùng một trường đó trong công thức.

 • Trong danh sách trường PivotTable, trong hộp chọn trường để thêm vào báo cáo , đặt con trỏ trên một tên trường, sau đó bấm vào mũi tên bộ lọc thả xuống bên cạnh tên trường.

  Trên menu bộ lọc , hãy chọn các tùy chọn bộ lọc mà bạn muốn.

Trong danh sách trường PivotTable, bạn có thể sắp xếp lại các trường hiện có hoặc đặt lại vị trí các trường đó bằng cách dùng một trong bốn vùng ở dưới cùng của phần bố trí:

PivotTable

Mô tả

Giá trị

Dùng để hiển thị dữ liệu tóm tắt dạng số.

Nhãn Hàng

Dùng để hiển thị dữ liệu tóm tắt dạng số.

Nhãn Cột

Dùng để hiển thị trường dưới dạng cột ở đầu báo cáo. Một cột thấp hơn ở vị trí lồng nhau bên trong một cột khác ngay phía trên cột đó.

Bộ lọc Báo cáo

Dùng để lọc toàn bộ báo cáo dựa trên mục đã chọn trong bộ lọc báo cáo.

PivotChart

Mô tả

Giá trị

Dùng để hiển thị dữ liệu tóm tắt dạng số.

Trường Trục (Thể loại)

Sử dụng để hiển thị trường dưới dạng một trục trong biểu đồ.

Trường chú giải (chuỗi)

Sử dụng để hiển thị trường trong chú giải của biểu đồ.

Bộ lọc Báo cáo

Dùng để lọc toàn bộ báo cáo dựa trên mục đã chọn trong bộ lọc báo cáo.

Để sắp xếp lại các trường trong PivotTable, bấm vào tên trường trong một trong các vùng, rồi chọn một trong các lệnh sau đây:

Di chuyển Lên

Di chuyển trường lên một vị trí trong khu vực.

Di chuyển Xuống

Di chuyển trường xuống vị trí trong khu vực.

Di chuyển đến Đầu

Di chuyển trường đến đầu khu vực.

Di chuyển đến Cuối

Di chuyển trường đến cuối của vùng.

Di chuyển đến Bộ lọc Báo cáo

Di chuyển trường vào khu vực bộ lọc báo cáo.

Di chuyển đến Nhãn Hàng

Di chuyển trường vào vùng nhãn hàng.

Di chuyển đến Nhãn Cột

Di chuyển trường vào vùng nhãn cột.

Di chuyển đến Giá trị

Di chuyển trường vào vùng giá trị.

Cài đặt Trường Giá trị, Cài đặt Trường

Hiển thị hộp thoại Thiết đặt trường hoặc Thiết đặt trường giá trị . Để biết thêm thông tin về từng thiết đặt, bấm nút trợ giúp hình ảnh nút ở phía trên cùng của hộp thoại.

Mẹo    Bạn có thể cũng bấm và giữ tên trường, sau đó kéo trường giữa các phần trường và bố trí, và giữa các vùng khác nhau.

Để loại bỏ một trường, trong Danh sách Trường PivotTable, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trong hộp chọn trường để thêm vào báo cáo , hãy xóa hộp kiểm của trường mà bạn muốn loại bỏ.

  Ghi chú    Cách xóa hộp kiểm loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của trường từ báo cáo.

 • Trong một khu vực bố trí, hãy bấm vào trường mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm Loại bỏ trường.

 • Trong một khu vực bố trí, bấm và giữ trường mà bạn muốn loại bỏ, sau đó kéo bên ngoài danh sách trường PivotTable.

Theo mặc định, thay đổi bạn thực hiện trong danh sách trường PivotTable được tự động Cập Nhật trong bố trí báo cáo. Để cải thiện hiệu suất khi bạn đang truy nhập vào số lượng lớn dữ liệu ngoài, bạn có thể tạm thời chuyển thành thủ công Cập nhật các chế độ. Thủ công Cập nhật các chế độ cho phép bạn nhanh chóng thêm, di chuyển và loại bỏ các trường trong danh sách trường PivotTable. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng báo cáo cho đến khi bạn chuyển sang chế độ tự động Cập Nhật.

 1. Để cho phép Cập Nhật theo cách thủ công trong PivotTable, ở dưới cùng của danh sách trường PivotTable, hãy chọn hộp kiểm hoãn bố trí Cập Nhật .

  Thận trọng    Sau khi bạn đặt bố trí báo cáo thành thủ công Cập Nhật, đóng danh sách trường PivotTable, thay đổi thành trường chỉ dạng xem, hoặc thoát khỏi Excel loại bỏ tất cả các thay đổi bố trí mà bạn đã thực hiện trong pivottable mà không cần xác nhận.

 2. Trong danh sách trường PivotTable, thực hiện thay đổi bố trí trường, sau đó bấm Cập Nhật để cập nhật thủ công bố trí trong PivotTable.

 3. Để trở lại tự động Cập Nhật sau khi bạn hoàn tất thay đổi bố trí báo cáo trong danh sách trường, hãy xóa hộp kiểm hoãn bố trí Cập Nhật .

Ghi chú    PivotTable bắt đầu với tự động cập nhật mỗi lần bạn mở sổ làm việc.

Khi bạn tạo một PivotTable, Excel Hiển thị danh sách trường PivotTable để bạn có thể thêm các trường trong pivottable, sắp xếp lại và định vị lại chúng khi cần thiết, hoặc loại bỏ chúng khỏi PivotTable. Theo mặc định, danh sách trường PivotTable Hiển thị hai phần:

 • Một phần trường ở phía trên cùng để thêm trường vào và loại bỏ trường khỏi PivotTable

 • Phần bố trí ở dưới cùng để sắp xếp lại và sắp đặt lại các trường

  Danh sách Trường PivotTable

Bạn có thể cố định danh sách trường PivotTable vào một trong hai bên của cửa sổ Excel và đổi cỡ theo chiều ngang. Bạn cũng có thể bỏ cố định danh sách trường PivotTable, trong trường hợp đó, bạn có thể đổi kích cỡ nó theo chiều dọc và ngang.

Nếu bạn không nhìn thấy danh sách trường PivotTable, hãy đảm bảo rằng bạn bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

Nếu bạn đóng danh sách trường PivotTable, bạn có thể hiển thị nó lại. Bấm vào điều khiển PivotTable, sau đó bấm Hiện danh sách trường. Bạn cũng có thể bấm Danh sách trường trên tab Phân tích PivotTable .

Nếu bạn không nhìn thấy các trường mà bạn muốn sử dụng trong danh sách trường PivotTable, hãy làm mới PivotTable để hiển thị bất kỳ trường mới, trường được tính toán, thước đo, thước đo được tính hoặc kích thước mà bạn đã thêm từ thao tác cuối cùng: phân tích PivotTable > Làm mới.

Để tạo bố trí trường, hãy dùng hướng dẫn sau để di chuyển trường giá trị, tên, và tham số từ phần trường để báo cáo bốn vùng trong phần bố trí.

 • Giá trị trường    Nếu bạn chọn hộp kiểm chỉ cho một trường số, theo mặc định, nó sẽ được chuyển vào vùng giá trị.

 • Trường hàng và cột    Bạn có thể thêm một trường chỉ cùng với các Bộ lọc báo cáo, Nhãn hàng, hoặc khu vực Nhãn cột , có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Nếu bạn tìm cách thêm trường cùng nhiều hơn một lần — ví dụ, để các Nhãn hàngNhãn cột , trong phần bố trí vùng — trường tự động bị loại bỏ khỏi khu vực gốc và đưa trong khu vực mới.

 • Thước đo    Trong nguồn dữ liệu trực tuyến phân tích xử lý (OLAP), đây là mức độ thường xuyên nhiều trường (hoặc thước đo) được sắp xếp theo một cấu trúc phân cấp của kích thước khác nhau, cấu trúc phân cấp và cấp độ. Bấm mở rộng Hộp cộng và thu gọn Hộp trừ nút cho đến khi bạn tìm thấy các trường mà bạn muốn.

  Bạn có thể di chuyển chỉ cấu trúc phân cấp, thuộc tính, và tập đã đặt tên vào vùng nhãn hàng, cột nhãn và bộ lọc báo cáo.

  Bạn có thể di chuyển chỉ số đo, thước đo được tính và chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) vào vùng giá trị.

Sau khi bạn tạo một PivotTable hoặc PivotChart, bạn đã sẵn sàng để thêm các trường có chứa dữ liệu bạn muốn hiển thị trong báo cáo. Thông thường bạn chọn một trường cho mỗi khu vực trong phần bố trí. Tuy nhiên, để xem các giá trị khác nhau cho một trường cụ thể, bạn cũng có thể thêm nhiều bản sao của một trường vào vùng giá trị .

Nếu PivotTable được kết nối với nguồn dữ liệu ngoài chứa nhiều dữ liệu, bạn có thể lọc một hoặc nhiều trường trước khi bạn thêm trường vào báo cáo có thể giúp giảm thời gian cần để Cập Nhật báo cáo.

Trong danh sách trường PivotTable, bạn có thể thêm trường vào PivotTable hoặc PivotChart bằng cách thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Để đặt một trường trong khu vực của phần bố trí, trong hộp Trường PivotTable , hãy chọn hộp kiểm của trường mà bạn muốn. Bạn có thể rồi sắp xếp lại các trường sau này nếu bạn muốn.

  Ghi chú    Theo mặc định, các trường được thêm vào vùng Nhãn hàng , trường số sẽ được thêm vào vùng giá trị và trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) ngày và thời gian cấu trúc phân cấp sẽ được thêm vào vùng Nhãn cột .

 • Kéo một trường vào một vùng trong phần bố trí, trong hộp Trường PivotTable , bấm và giữ một trường, sau đó kéo nó từ phần trường tới phần bố trí mà bạn muốn.

Trong một PivotTable vốn dựa trên dữ liệu trong trang tính Excel hoặc các dữ liệu ngoài từ một nguồn dữ liệu không phải - Online Analytical Processing, OLAP, bạn có thể muốn thêm vào cùng một trường nhiều hơn một lần vào vùng giá trị . Bạn có thể làm điều này có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Ví dụ, bạn có thể muốn so sánh các phép tính song song, chẳng hạn như lề lợi nhuận gộp và thuần, doanh thu tối thiểu và tối đa, hoặc đếm số lượng khách hàng và tỷ lệ phần trăm của tổng khách hàng.

 1. Trong danh sách trường PivotTable, trong hộp Trường PivotTable , bấm và giữ một trường, và sau đó kéo nó đến khu vực giá trị trong phần bố trí.

 2. Lặp lại bước 1 để tạo nhiều bản sao của trường đó mà bạn muốn hiển thị trong khu vực giá trị .

 3. Trong PivotTable, thay đổi hàm tổng hợp hoặc phép tính tùy chỉnh cách bạn muốn trong từng bản sao của trường.

  Mẹo    Bạn cũng có thể thay đổi tên của các trường được sao chép trong PivotTable đó.

Ghi chú    

 • Khi bạn thêm hai hoặc nhiều trường vào khu vực giá trị, cho dù họ đang bản sao của cùng một trường hoặc các trường khác nhau, danh sách trường tự động thêm nhãn Cột giá trị vào vùng giá trị . Bạn có thể dùng trường này để di chuyển vị trí trường lên và xuống trong khu vực giá trị. Bạn thậm chí có thể di chuyển Giá trị cột nhãn vào vùng Nhãn cột hoặc Hàng nhãn khu vực. Tuy nhiên, bạn không thể di chuyển giá trị cột nhãn vào khu vực Bộ lọc báo cáo .

 • Bạn có thể thêm một trường chỉ cùng với các Bộ lọc báo cáo, Nhãn hàng, hoặc khu vực Nhãn cột , có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Nếu bạn tìm cách thêm trường cùng nhiều hơn một lần — ví dụ, để các Nhãn hàngNhãn cột , trong phần bố trí vùng — trường tự động bị loại bỏ khỏi khu vực gốc và đưa trong khu vực mới.

 • Một cách khác để thêm vào cùng một trường vào khu vực giá trị là bằng cách sử dụng công thức (còn được gọi là một trường được tính toán) sử dụng cùng một trường đó trong công thức.

Để loại bỏ một trường, trong Danh sách Trường PivotTable, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Trong hộp Trường PivotTable , hãy xóa hộp kiểm của trường mà bạn muốn loại bỏ.

  Ghi chú    Cách xóa hộp kiểm loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của trường từ báo cáo.

 • Trong một khu vực bố trí, bấm và giữ trường mà bạn muốn loại bỏ, sau đó kéo bên ngoài danh sách trường PivotTable.

Khi bạn tạo một PivotTable, Excel Hiển thị danh sách trường PivotTable để bạn có thể thêm các trường trong pivottable, sắp xếp lại và định vị lại chúng khi cần thiết, hoặc loại bỏ chúng khỏi PivotTable. Theo mặc định, danh sách trường PivotTable Hiển thị hai phần:

 • Một phần trường ở phía trên cùng để thêm trường vào và loại bỏ trường khỏi PivotTable

 • Phần bố trí ở dưới cùng để sắp xếp lại và sắp đặt lại các trường

Để mở danh sách trường PivotTable, bấm chuột phải vào PivotTable, sau đó bấm Hiện danh sách trường.

Nếu bạn không nhìn thấy các trường mà bạn muốn sử dụng trong danh sách trường PivotTable, làm mới PivotTable hoặc PivotChart để hiển thị bất kỳ trường mới, trường được tính toán, thước đo, thước đo được tính hoặc kích thước mà bạn đã thêm từ thao tác cuối cùng. Để thực hiện điều này, bấm chuột phải vào PivotTable và chọn làm mới.

Để tạo bố trí trường, hãy dùng hướng dẫn sau để di chuyển trường giá trị, tên, và tham số từ phần trường để báo cáo bốn vùng trong phần bố trí.

 • Giá trị    Nếu bạn chọn hộp kiểm chỉ cho một trường số, theo mặc định, nó sẽ được chuyển vào vùng giá trị .

 • Hàng và cột    Bạn có thể thêm một trường chỉ cùng với các bộ lọc, hàng, hoặc cột khu vực, có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Nếu bạn tìm cách thêm trường cùng nhiều hơn một lần — ví dụ, để các hàng cột , trong phần bố trí vùng — trường tự động bị loại bỏ khỏi khu vực gốc và đưa trong khu vực mới.

Sau khi bạn tạo một PivotTable hoặc PivotChart, bạn đã sẵn sàng để thêm các trường có chứa dữ liệu bạn muốn hiển thị trong báo cáo. Thông thường bạn chọn một trường cho mỗi khu vực trong phần bố trí. Tuy nhiên, để xem các giá trị khác nhau cho một trường cụ thể, bạn cũng có thể thêm nhiều bản sao của một trường vào vùng giá trị .

Nếu PivotTable được kết nối với nguồn dữ liệu ngoài chứa nhiều dữ liệu, bạn có thể lọc một hoặc nhiều trường trước khi bạn thêm trường vào báo cáo có thể giúp giảm thời gian cần để Cập Nhật báo cáo.

Trong danh sách trường PivotTable, bạn có thể thêm trường vào PivotTable hoặc PivotChart bằng cách thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

 • Để đặt một trường trong khu vực của phần bố trí, trong hộp chọn trường , hãy chọn hộp kiểm của trường mà bạn muốn. Bạn có thể rồi sắp xếp lại các trường sau này nếu bạn muốn.

  Lưu ý: Theo mặc định, các trường được thêm vào vùng hàng , trường số sẽ được thêm vào vùng giá trị và trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) ngày và thời gian cấu trúc phân cấp sẽ được thêm vào vùng cột .

 • Để đặt một trường trong một vùng cụ thể của phần bố trí, trong hộp chọn trường , đặt con trỏ trên một tên trường, và sau đó bấm vào mũi tên thả xuống màu đỏ bên cạnh trường nameclick tên trường, sau đó bấm di chuyển đến bộ lọc báo cáo , Di chuyển vào nhãn cột, di chuyển vào nhãn hànghoặc di chuyển đến giá trị.

 • Kéo một trường vào một vùng trong phần bố trí, trong hộp chọn trường để thêm vào báo cáo , bấm và giữ một trường, sau đó kéo nó từ phần trường tới phần bố trí mà bạn muốn.

Trong một PivotTable vốn dựa trên dữ liệu trong trang tính Excel hoặc các dữ liệu ngoài từ một nguồn dữ liệu không phải - Online Analytical Processing, OLAP, bạn có thể muốn thêm vào cùng một trường nhiều hơn một lần vào vùng giá trị . Bạn có thể làm điều này có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Ví dụ, bạn có thể muốn so sánh các phép tính song song, chẳng hạn như lề lợi nhuận gộp và thuần, doanh thu tối thiểu và tối đa, hoặc đếm số lượng khách hàng và tỷ lệ phần trăm của tổng khách hàng.

 1. Trong danh sách trường PivotTable, trong hộp chọn trường , bấm và giữ một trường, và sau đó kéo nó đến khu vực giá trị trong phần bố trí.

 2. Lặp lại bước 1 để tạo nhiều bản sao của trường đó mà bạn muốn hiển thị trong khu vực giá trị .

 3. Trong PivotTable, thay đổi hàm tổng hợp hoặc phép tính tùy chỉnh cách bạn muốn trong từng bản sao của trường.

  Mẹo: Bạn cũng có thể thay đổi tên của các trường được sao chép trong PivotTable đó.

Lưu ý: 

 • Khi bạn thêm hai hoặc nhiều trường vào khu vực giá trị, cho dù họ đang bản sao của cùng một trường hoặc các trường khác nhau, danh sách trường tự động thêm nhãn Cột giá trị vào vùng giá trị . Bạn có thể dùng trường này để di chuyển vị trí trường lên và xuống trong khu vực giá trị. Bạn thậm chí có thể di chuyển Giá trị cột nhãn vào vùng Nhãn cột hoặc Hàng nhãn khu vực. Tuy nhiên, bạn không thể di chuyển giá trị cột nhãn vào khu vực Bộ lọc báo cáo .

 • Bạn có thể thêm một trường chỉ cùng với các Bộ lọc báo cáo, Nhãn hàng, hoặc khu vực Nhãn cột , có kiểu dữ liệu số hay không phải là số. Nếu bạn tìm cách thêm trường cùng nhiều hơn một lần — ví dụ, để các Nhãn hàngNhãn cột , trong phần bố trí vùng — trường tự động bị loại bỏ khỏi khu vực gốc và đưa trong khu vực mới.

 • Một cách khác để thêm vào cùng một trường vào khu vực giá trị là bằng cách sử dụng công thức (còn được gọi là một trường được tính toán) sử dụng cùng một trường đó trong công thức.

 • Trong danh sách Trường PivotTable , trong hộp chọn trường , đặt con trỏ trên một tên trường, và sau đó bấm vào mũi tên thả xuống màu đỏ bên cạnh tên trường, và chọn bộ lọc.

Trong danh sách Trường PivotTable hoặc PivotChart trường , bạn có thể sắp xếp lại các trường hiện có hoặc đặt lại vị trí các trường đó bằng cách dùng một trong bốn vùng ở dưới cùng của phần bố trí:

PivotTable

Mô tả

BỘ LỌC

Dùng để lọc toàn bộ báo cáo dựa trên mục đã chọn trong bộ lọc báo cáo.

CỘT

Dùng để hiển thị trường dưới dạng cột ở đầu báo cáo. Một cột thấp hơn ở vị trí lồng nhau bên trong một cột khác ngay phía trên cột đó.

ROWS

Dùng để hiển thị dữ liệu tóm tắt dạng số.

GIÁ TRỊ

Dùng để hiển thị dữ liệu tóm tắt dạng số.

PivotChart

Mô tả

BỘ LỌC

Dùng để lọc toàn bộ báo cáo dựa trên mục đã chọn trong bộ lọc báo cáo.

CHÚ GIẢI (CHUỖI)

Sử dụng để hiển thị trường trong chú giải của biểu đồ.

TRỤC (CAEGORIES)

Sử dụng để hiển thị trường dưới dạng một trục trong biểu đồ.

GIÁ TRỊ

Dùng để hiển thị dữ liệu tóm tắt dạng số.

Để sắp xếp lại các trường trong PivotTable, bấm vào tên trường trong một trong các vùng, rồi chọn một trong các lệnh sau đây:

Di chuyển Lên

Di chuyển trường lên một vị trí trong khu vực.

Di chuyển Xuống

Di chuyển trường xuống vị trí trong khu vực.

Di chuyển đến Đầu

Di chuyển trường đến đầu khu vực.

Di chuyển đến Cuối

Di chuyển trường đến cuối của vùng.

Di chuyển đến Bộ lọc Báo cáo

Di chuyển trường vào khu vực bộ lọc báo cáo.

Di chuyển đến Nhãn Hàng

Di chuyển trường vào vùng nhãn hàng.

Di chuyển đến Nhãn Cột

Di chuyển trường vào vùng nhãn cột.

Di chuyển đến Giá trị

Di chuyển trường vào vùng giá trị.

Cài đặt Trường Giá trị, Cài đặt Trường

Hiển thị hộp thoại Thiết đặt trường hoặc Thiết đặt trường giá trị .

Mẹo: Bạn cũng có thể bấm và giữ một tên trường, rồi kéo trường đó vào giữa mục trường và mục bố trí, cũng như giữa các vùng khác nhau.

Để loại bỏ một trường, trong danh sách trường, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trong hộp chọn trường , hãy xóa hộp kiểm của trường mà bạn muốn loại bỏ.

  Lưu ý: Cách xóa hộp kiểm loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của trường từ báo cáo.

 • Trong một khu vực bố trí, hãy bấm vào trường mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm Loại bỏ trường.

 • Trong một khu vực bố trí, bấm và giữ trường mà bạn muốn loại bỏ, sau đó kéo bên ngoài danh sách trường PivotTable.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tạo PivotTable

Dùng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Tạo PivotChart

Sử dụng slicer để lọc dữ liệu

Tạo đường thời gian PivotTable để lọc ngày

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×