Xoay vòng cột

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Power Query, bạn có thể tạo một bảng chứa một giá trị tổng hợp cho mỗi giá trị duy nhất trong một cột. Power Query nhóm mỗi giá trị duy nhất, thực hiện một phép tính tổng hợp cho mỗi giá trị và pivots cột vào một bảng mới. Sử dụng phương pháp này, bạn có thể, ví dụ, dễ dàng tìm đối với số sản phẩm trong mỗi thể loại sản phẩm.

Kết quả Xoay vòng Cột

Để xoay vòng cột

Hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong ruy-băng Trình soạn thảo truy vấn , bấm chuyển đổi > Xoay vòng cột.

  2. Chọn một cột từ Cột giá trị. Ví dụ, chọn số sản phẩm.

  3. Bấm vào mũi tên nhỏ để bung rộng tùy chọn nâng cao và chọn một Hàm giá trị tổng hợp. Ví dụ, chọn đếm (Tất cả).

  4. Bấm vào OK.

Ví dụ

Như minh họa trong hướng dẫn được cung cấp ở trên, bạn có thể nhận một bảng sản phẩm có chứa ProductCategorychứa cột và sử dụng tính năng Pivot cột để đếm tất cả sản phẩm trong mỗi thể loại.

Ví dụ Xoay vòng Cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×