Xoay vòng cột

Trong Power query, bạn có thể tạo một bảng có chứa giá trị tổng hợp cho mỗi giá trị duy nhất trong một cột. Power Query sẽ nhóm từng giá trị duy nhất, thực hiện phép tính tổng hợp cho mỗi giá trị đó và xoay vòng cột thành một bảng mới. Sử dụng kỹ thuật này, bạn có thể dễ dàng nhận được số lượng sản phẩm trong từng thể loại sản phẩm.

Kết quả Xoay vòng Cột

Để xoay vòng cột

Hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong ruy-băng trình soạn thảo truy vấn , bấm chuyển đổi các cột > Pivot.  

  2. Chọn một cột từ cột giá trị. Chẳng hạn như hãy chọn Số Sản phẩm.

  3. Bấm vào mũi tên nhỏ để bung rộng các tùy chọn nâng cao và chọn một hàm giá trị tổnghợp. Chẳng hạn như hãy chọn Đếm (Tất cả).

  4. Bấm OK.

Ví dụ

Như minh họa trong các hướng dẫn ở trên, bạn có thể thực hiện một bảng sản phẩm có chứa Productcategoryproductnumber các cột và dùng tính năng cột Pivot để có được số lượng tất cả các sản phẩm trong mỗi thể loại.

Ví dụ Xoay vòng Cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×