Xoay hoặc lật hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh

Xoay hoặc lật hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi vị trí của hộp văn bản (và văn bản bên trong hộp), hình, Chữ nghệ thuật hay ảnh bằng cách xoay hoặc lật.

Các lệnh Xoay sẵn dùng trên tab Định dạng của Công cụ Vẽ thuộc dải băng thanh công cụ. Chọn đối tượng bạn muốn xoay, rồi bấm vào dải băng.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  • Để giới hạn góc xoay tăng 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

  • Khi bạn xoay nhiều hình, từng hình sẽ xoay quanh điểm trung tâm của riêng hình đó thay vì xoay theo nhóm.

  • Khi xoay đối tượng nội tuyến trong Word, đối tượng vẫn giữ nguyên vị trí trên dòng trong quá trình xoay, điều này khiến kết quả xoay có vẻ lạ. Nếu không thích góc xoay này, bạn có thể thay đổi tùy chọn bố trí hoặc ngắt dòng văn bản.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Xoay.

  Xem thêm Tùy chọn Xoay trên menu Xoay

 3. Trong ngăn hoặc hộp thoại mở ra, nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay. Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ hoặc tab định dạng Công cụ ảnh , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn hộp văn bản, hình dạng hoặc WordArt. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, sau đó:

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên phải, hãy bấm Xoay Phải 90°.

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên trái, hãy bấm Xoay Trái 90°.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Bạn có thể tạo hiệu ứng ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng (đảo đối tượng) bằng các công cụ Lật.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, sau đó:

  • Để lộn ngược một đối tượng, hãy bấm vào Lật Dọc.

  • Để tạo hình ảnh phản chiếu của đối tượng, hãy bấm vào Lật Ngang.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tạo hình ảnh phản chiếu của văn bản trong tài liệu, hãy xem mục Đảo ngược văn bản hoặc tạo hình ảnh phản chiếu.

Khi bạn xoay đối tượng, toàn bộ văn bản trong đối tượng đó sẽ xoay theo. Tuy nhiên, công cụ xoay sẽ không tự động lật văn bản trong đối tượng đã lật. Bạn có thể thực hiện như sau trong Word, Outlook, Excel và PowerPoint để đảo ngược văn bản cùng với đối tượng chứa văn bản đó.

 1. Chọn rồi bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn đảo ngược, rồi bấm vào Định dạng Hình.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình, bên dưới Tùy chọn Hình, hãy bấm vào Hiệu ứng.

  Tab Hiệu ứng trong ngăn Định dạng Hình

 3. Bên dưới Xoay 3-D, ở một trong các hộp Xoay (X, Y hoặc Z, tùy thuộc vào cách bạn muốn xoay văn bản), nhập 180.

  Xoay X trên tab Hiệu ứng

  Lưu ý: 

  • Thay đổi góc xoay có thể ảnh hưởng đến màu tô của đối tượng của bạn. Bạn có thể điều chỉnh màu tô của bạn trong ngăn Định dạng hình dạng trên tab Màu tô & đường kẻ tab tô & đường kẻ.

  • Khi bạn bấm vào đối tượng để chỉnh sửa văn bản, văn bản sẽ tạm thời hoàn nguyên về hình thức ban đầu trong khi bạn chỉnh sửa. Văn bản sẽ lại đảo ngược khi bạn hoàn thành chỉnh sửa văn bản và bấm ra bên ngoài đối tượng.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  Lưu ý: Để giới hạn góc xoay tăng 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Xoay.

  Xem thêm Tùy chọn Xoay trên menu Xoay

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Ảnh, Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào ảnh để mở tab Định dạng.

 3. Trong ngăn hoặc hộp thoại mở ra, nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay. Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

Bạn có thể tạo hiệu ứng ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng (đảo đối tượng) bằng các công cụ Lật.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lộn ngược một đối tượng, hãy bấm vào Lật Dọc.

  • Để tạo hình ảnh phản chiếu của đối tượng, hãy bấm vào Lật Ngang.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tạo hình ảnh phản chiếu của văn bản trong tài liệu, hãy xem mục Đảo ngược văn bản hoặc tạo hình ảnh phản chiếu.

Khi bạn xoay đối tượng, toàn bộ văn bản trong đối tượng đó sẽ xoay theo. Tuy nhiên, công cụ xoay sẽ không tự động lật văn bản trong đối tượng đã lật. Bạn có thể thực hiện như sau trong Word, Outlook, Excel và PowerPoint để đảo ngược văn bản cùng với đối tượng chứa văn bản đó.

 1. Chọn rồi bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn đảo ngược, rồi bấm vào Định dạng Hình.

 2. Trong hộp thoại Định dạng Hình, bấm vào Xoay 3-D ở bên trái.

  Xoay 3-D trong hộp thoại Định dạng Hình

 3. Ở một trong các hộp Xoay (X, Y hoặc Z, tùy thuộc vào cách bạn muốn xoay văn bản), nhập 180.

  Lưu ý: 

  • Việc thay đổi góc độ xoay có thể sẽ ảnh hưởng đến màu tô của đối tượng. Bạn có thể điều chỉnh màu tô trong hộp thoại Định dạng Hình trên tab .

  • Khi bạn bấm vào đối tượng để chỉnh sửa văn bản, văn bản sẽ tạm thời hoàn nguyên về hình thức ban đầu trong khi bạn chỉnh sửa. Văn bản sẽ lại đảo ngược khi bạn bấm ra bên ngoài đối tượng.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Bấm vào hình ảnh, hình hay Chữ nghệ thuật mà bạn muốn xoay.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo núm điều khiển xoay theo hướng mà bạn muốn xoay hình dạng.
   Chỉ ảnh và hình dạng có núm điều khiển xoay.
   Núm điều khiển xoay

   Bấm vào núm điều khiển xoay ở phía trên cùng của đối tượng, sau đó kéo theo hướng mà bạn muốn.

   Lưu ý: Để giữ góc xoay 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

  • Để chỉ định góc xoay chính xác, trước tiên, hãy bấm vào tab Định dạng.

   Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đối tượng.

  • Trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay Ảnh nút , rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Xoay, sau đó trên tab Kích cỡ, bên dưới Xoay, nhập độ lớn góc bạn muốn xoay ảnh trong hộp Xoay.

 1. Bấm vào hình ảnh, hình hay Chữ nghệ thuật mà bạn muốn xoay.

 2. Bấm vào tab Định dạng.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đối tượng.

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay Ảnh nút , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên phải, hãy bấm Xoay Phải 90°.

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên trái, hãy bấm Xoay Trái 90°.

Khi bạn lật hình, ảnh hay đối tượng khác, bạn sẽ tạo hình ảnh đảo ngược của hình, ảnh hay đối tượng đó.

Mẹo: Bạn có thể tạo hình ảnh phản chiếu của hình, ảnh hay đối tượng bằng cách sao chép rồi lật đối tượng đó. Kéo bản sao của đối tượng vào vị trí phản chiếu hình, ảnh hay đối tượng ban đầu.

 1. Bấm vào hình ảnh, hình hay Chữ nghệ thuật bạn muốn lật.

 2. Bấm vào tab Định dạng.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đối tượng.

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay Ảnh nút , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đảo ngược đối tượng theo chiều dọc, hãy bấm Lật dọc.

  • Để đảo ngược đối tượng theo chiều ngang, bấm Lật ngang.

   Lưu ý: 

   • Để xoay đồ họa SmartArt, hãy sao chép Đồ họa SmartArt, dán dưới dạng ảnh, rồi xoay ảnh đó.

   • Nếu các tùy chọn xoay không sẵn dùng khi bạn bấm vào ảnh mà bạn muốn xoay hoặc lật, hãy bấm chuột phải vào từng ảnh, rồi trên menu lối tắt, trỏ tới Ngắt dòng Văn bản, sau đó bấm vào Hình vuông hay bất kỳ tùy chọn nào khác ngoài Cùng Dòng với Văn bản.

Các công cụ xoay không sẵn dùng trong Office Online

PowerPoint Online giúp bạn lật hình ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Ngoài ra, các ứng dụng Office Online không có công cụ xoay. Nếu bạn có phiên bản Office trên máy tính, bấm vào Mở trong [Tên Chương trình] ở chương trình trên máy tính của bạn để mở tài liệu và sử dụng các công cụ xoay. Nếu không có phiên bản Office trên máy tính, bạn có thể dùng thử hoặc mua ngay phiên bản mới nhất.

Đảo ngược văn bản

Xem bài viết Đảo ngược văn bản hoặc tạo hình ảnh phản chiếu.

Ngắt dòng văn bản quanh nội dung nào đó

Hãy xem bài viết ngắt dòng xung quanh hình tròn hoặc hình dạng khác.

Xoay bảng hoặc Đồ họa SmartArt

Sao chép bảng hoặc Đồ họa SmartArt, dán dưới dạng ảnh, rồi xoay ảnh đó.

Xem thêm

Đảo ngược văn bản hoặc tạo hình ảnh phản chiếu

Ngắt dòng văn bản quanh hình tròn hoặc hình khác

Cắt xén ảnh

Sử dụng tính năng Tùy chọn Bố trí Word để di chuyển ảnh

Tạo nhóm hoặc hủy nhóm cho hình, ảnh hoặc các đối tượng khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×