Xóa dấu ngắt cột

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu ngắt cột trông như thế này:

Xóa dấu ngắt cột

Bạn có thể xóa dấu ngắt cột — hoặc dấu ngắt được tự động thêm vào cột trong văn bản hoặc dấu ngắt do bạn tự thêm vào.

  1. Bấm Home> Hiện/ẩn Dấu phân đoạn để hiển thị các ký tự không in (bao gồm cả vị trí của dấu ngắt cột).

    Nút hiện/ẩn

  2. Để loại bỏ dấu ngắt cột, hoặc bấm đúp để chọn dấu ngắt và nhấn phím Delete, hoặc bấm vào bên trái của dấu ngắt và nhấn phím Delete.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×