Xóa bỏ cột và hàng khỏi bảng

Có hai cách nhanh để xóa bỏ hàng và cột khỏi bảng trong Word Online.

  1. Nếu bạn không ở trong Dạng xem Soạn thảo, bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online.

Tùy chọn menu Sửa trong Word Web App

  1. Hãy bấm vào bất kỳ đâu trong hàng hoặc cột của bảng mà bạn muốn xóa bỏ.

Nếu bạn muốn loại bỏ nhiều hàng hoặc cột, hãy chọn ô trong hàng hoặc cột mà bạn muốn xóa bỏ.

  1. Dưới Công cụ Bảng, bấm Bố trí rồi bấm Xóa Hàng hoặc Xóa Cột.

Ảnh của lệnh Xóa Bảng và Xóa Hàng trong ribbon Bố trí của Công cụ Bảng

Một cách nhanh khác để xóa bỏ hàng hoặc cột là chọn nội dung của ô trong hàng hoặc cột mà bạn muốn xóa bỏ. Thao tác này mở một menu bật lên. Bấm Xóa bỏ rồi bấm Xóa Hàng hoặc Xóa Cột.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×