XML cho lãnh đạo

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nghe của ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) và bạn có thể nghe nhiều lý do tại sao tổ chức của bạn nên sử dụng nó. Nhưng XML, là gì chính xác không? Bài viết này giải thích những điều cơ bản của XML — đó là gì và cách hoạt động của nó.

Trong bài viết này

Xem qua các đánh dấu lập, đánh dấu, và thẻ

Vì vậy điều gì giúp dễ XML?

Một từ về tốt được hình thành dữ liệu

Xem nhanh sơ đồ cho

Xem nhanh biến đổi

Tóm tắt ở XML trong hệ thống Microsoft Office

Xem qua các đánh dấu lập, đánh dấu, và thẻ

Để hiểu XML, nó sẽ giúp để hiểu ý tưởng của đánh dấu lưu dữ liệu. Mọi người đã tạo tài liệu để kỷ và để có giống như thời gian họ đã đánh dấu lập các tài liệu này. Ví dụ, trường học giáo viên dấu lập sinh viên giấy tờ tất cả các thời gian. Học viên để di chuyển đoạn văn, giúp làm rõ câu, lỗi chính tả đúng, v.v. cho họ. Đánh dấu lập một tài liệu là cách chúng tôi xác định cấu trúc, ý nghĩa và vẻ ngoài trực quan của thông tin trong tài liệu. Nếu bạn đã từng sử dụng tính năng theo dõi thay đổi trong Microsoft Office Word, bạn đã sử dụng biểu mẫu vi tính dấu.

Trong điện toán, "đánh dấu" đã cũng phát triển thành "đánh dấu." Đánh dấu là quy trình sử dụng mã được gọi là thẻ (hoặc đôi khi mã thông báo) để xác định cấu trúc, vẻ ngoài trực quan, và — trong trường hợp XML — nghĩa của bất kỳ dữ liệu.

Mã HTML của bài viết này là một ví dụ vết Cập Nhật máy tính tại nơi làm việc. Nếu bạn duyệt qua nó (trong Microsoft Internet Explorer, bấm chuột phải vào trang, sau đó bấm Dạng xem nguồn), bạn sẽ thấy một tập hợp có thể đọc được văn bản và ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) thẻ, chẳng hạn như <p><h2>. Thẻ trong tài liệu HTML và XML rất dễ nhận ra vì chúng được đặt trong dấu ngoặc góc. Trong nguồn mã của bài viết này, thẻ HTML làm nhiều việc khác nhau, chẳng hạn như xác định đầu và cuối của mỗi đoạn văn bản (<p> ... </p>) và đánh dấu vị trí của từng hình ảnh.

Vì vậy điều gì giúp dễ XML?

Tài liệu HTML và XML chứa dữ liệu mà được bao quanh với thẻ, nhưng điều này nơi sự giống nhau giữa các ngôn ngữ hai kết thúc. Trong HTML, các thẻ xác định diện mạo và cảm nhận của dữ liệu của bạn — các mục tiêu đề ở đây, hãy bắt đầu đoạn văn có v.v.. Trong XML các thẻ xác định cấu trúc và ý nghĩa của dữ liệu của bạn — dữ liệu là gì.

Khi bạn mô tả cấu trúc và ý nghĩa của dữ liệu của bạn, bạn làm cho có thể dùng lại dữ liệu đó trong bất kỳ số nào trong cách. Ví dụ, nếu bạn có một khối dữ liệu bán hàng và mỗi mục trong khối rõ ràng được xác định, bạn có thể tải chỉ mục mà bạn cần vào doanh số một báo cáo và tải các mục khác vào cơ sở dữ liệu kế toán. Đặt một cách khác, bạn có thể sử dụng một hệ thống để tạo ra các dữ liệu của bạn và đánh dấu nó với thẻ XML, và sau đó xử lý dữ liệu đó trong bất kỳ số nào của hệ thống khác, bất kể phần cứng platform hoặc hệ điều hành. Khả năng di động là lý do tại sao XML có trở thành một trong các công nghệ phổ biến nhất cho trao đổi dữ liệu.

Hãy nhớ những điều này khi bạn tiếp tục:

 • Bạn không thể sử dụng HTML thay cho XML. Bạn có thể, Tuy nhiên, ngắt dữ liệu XML trong thẻ HTML và hiển thị nó trong một trang Web.

 • HTML được giới hạn một tập hợp đã xác định trước thẻ tất cả người dùng chia sẻ.

 • XML cho phép bạn tạo bất kỳ thẻ nào mà bạn cần để mô tả dữ liệu của bạn và cấu trúc dữ liệu đó. Ví dụ, giả sử bạn cần phải lưu trữ và chia sẻ thông tin về động vật. Bạn có thể tạo mã XML sau đây:

  <?xml version="1.0"?>
  <CAT>
   <NAME>Izzy</NAME>
   <BREED>Siamese</BREED>
   <AGE>6</AGE>
   <ALTERED>yes</ALTERED>
   <DECLAWED>no</DECLAWED>
   <LICENSE>Izz138bod</LICENSE>
   <OWNER>Colin Wilcox</OWNER>
  </CAT>
  

Bạn có thể nhìn thấy XML thẻ làm cho nó có thể biết chính xác loại dữ liệu mà bạn đang xem. Ví dụ, bạn biết đây là các dữ liệu về một con mèo, và bạn có thể dễ dàng tìm tên của con mèo, tuổi và v.v.. Khả năng tạo thẻ xác định hầu như bất kỳ cấu trúc dữ liệu là gì giúp XML "mở rộng."

Nhưng đừng nhầm lẫn thẻ trong đó mã mẫu với thẻ trong tệp HTML. Ví dụ, nếu bạn dán đó cấu trúc XML thành tệp HTML và xem tệp trong trình duyệt của bạn, kết quả sẽ trông giống như thế này:

Izzy Siamese 6 yes no Izz138bod Colin Wilcox

Trình duyệt của bạn thẻ XML bỏ qua và hiển thị chỉ dữ liệu.

Một từ về tốt được hình thành dữ liệu

Bạn có thể nghe ai đó từ bộ phận CNTT của bạn đề cập "tốt được hình thành" XML. Tệp XML được hình thành phù hợp phù hợp với một bộ quy tắc rất chặt chẽ chi phối việc XML. Nếu tệp không phù hợp với những quy tắc, XML ngừng hoạt động. Ví dụ, trong mẫu mã trước đó, mỗi thẻ mở có thẻ đóng, để mẫu tuân thủ một trong các quy tắc được hình thành phù hợp. Nếu bạn loại bỏ thẻ và tìm cách mở tệp đó theo một trong các chương trình Office, bạn sẽ thấy thông báo lỗi và chương trình sẽ ngừng bạn sử dụng các tệp.

Bạn không nhất thiết phải cần biết các quy tắc để tạo thành lập tốt XML (mặc dù họ rất dễ hiểu), nhưng bạn cần phải nhớ rằng bạn có thể chia sẻ dữ liệu XML giữa các chương trình và hệ thống nếu dữ liệu đó được hình thành phù hợp. Nếu bạn không thể mở một tệp XML, rất tệp đó không được hình thành phù hợp.

XML cũng là độc lập nền tảng, có nghĩa là bất kỳ chương trình nào được cài sẵn để sử dụng XML có thể đọc và xử lý dữ liệu XML, bất kể phần cứng hoặc hệ điều hành. Ví dụ, với thẻ XML bên phải, bạn có thể sử dụng một chương trình trên máy tính để mở và làm việc với dữ liệu từ một máy tính. Và, bất kể người tạo nội dung của dữ liệu XML, bạn có thể làm việc với cùng một dữ liệu trong một số chương trình Office. Vì vậy di động, XML có trở thành một trong các công nghệ phổ biến nhất cho trao đổi dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu và người dùng máy tính bàn.

XML được triển khai cho các ứng dụng tiêu thụ

Ngoài việc gắn thẻ, tốt được hình thành dữ liệu, Hệ thống XML thường sử dụng hai cấu phần bổ sung: Sơ đồ cho và chuyển đổi. Các phần sau đây sẽ giải thích cách thức hoạt động của các cấu phần bổ sung.

Xem nhanh sơ đồ cho

Không cho phép thuật ngữ "lược đồ" đe dọa bạn. Lược đồ là chỉ tệp XML có chứa các quy tắc cho những gì có thể và không nằm trong một tệp dữ liệu XML. Tệp sơ đồ thường sử dụng phần mở rộng tên tệp .xsd, khi tệp dữ liệu XML sử dụng phần mở rộng .xml.

Sơ đồ cho phép các chương trình để xác thực dữ liệu. Họ cung cấp khuôn khổ sự cho việc tạo cấu trúc dữ liệu và vẫn đảm bảo rằng nó có nghĩa để người tạo và bất kỳ người dùng nào khác. Ví dụ, nếu một người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ, chẳng hạn như văn bản trong một trường ngày, chương trình có thể nhắc người dùng nhập dữ liệu chính xác. Miễn là dữ liệu trong một tệp XML tuân theo các quy tắc trong lược đồ đã cho, bất kỳ chương trình nào hỗ trợ XML có thể dùng lược đồ đó để đọc, giải thích và xử lý dữ liệu. Ví dụ, như minh họa trong hình minh họa sau đây, Excel có thể xác thực dữ liệu <CAT> theo lược đồ mèo.

Sơ đồ cho phép các ứng dụng chia sẻ dữ liệu XML.

Sơ đồ cho có thể trở nên phức tạp và giảng dạy bạn cách tạo một nằm ngoài phạm vi của bài viết này. (Bên cạnh đó, bạn có thể có một bộ phận CNTT biết làm thế nào.) Tuy nhiên, nó sẽ giúp hiểu sơ đồ cho trông như thế nào. Sơ đồ sau đây xác định các quy tắc cho <CAT>... </CAT> thẻ tập.

<xsd:element name="CAT"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="NAME" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="BREED" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="AGE" type="xsd:positiveInteger"/>
   <xsd:element name="ALTERED" type="xsd:boolean"/>
   <xsd:element name="DECLAWED" type="xsd:boolean"/>
   <xsd:element name="LICENSE" type="xsd:string"/>
   <xsd:element name="OWNER" type="xsd:string"/>    
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:element>

Đừng lo lắng về tìm hiểu về tất cả mọi thứ trong mẫu. Chỉ giữ những điều ghi nhớ:

 • Các mục dòng trong lược đồ mẫu được gọi là khai báo. Nếu bạn cần biết thêm thông tin về một động vật, chẳng hạn như các màu hoặc dấu đánh dấu, rất bộ phận CNTT của bạn có thể thêm khai báo một để lược đồ. Bạn có thể thay đổi của bạn hệ thống XML nhu cầu doanh nghiệp của bạn phát triển.

 • Khai báo cung cấp một số lượng lớn của điều khiển đối với cấu trúc dữ liệu. Ví dụ, khai báo <xsd:sequence> nghĩa là gì mà thẻ, chẳng hạn như <NAME><BREED> , đã xảy ra theo thứ tự mà chúng được liệt kê ở trên. Khai báo cũng có thể kiểm soát các kiểu dữ liệu mà người dùng có thể nhập. Ví dụ, sơ đồ trên đây đòi hỏi phải có một số dương cho tuổi thọ của con mèo, và các giá trị Boolean (TRUE hoặc FALSE) cho ALTERED và DECLAWED thẻ.

 • Khi dữ liệu trong một tệp XML tuân theo các quy tắc được cung cấp bởi một sơ đồ, dữ liệu đó được gọi là hợp lệ. Quy trình kiểm tra tệp XML dữ liệu đối với một sơ đồ được gọi là (logic đủ) xác thực. Lợi ích lớn bằng cách dùng sơ đồ cho là họ có thể giúp ngăn chặn dữ liệu bị hỏng. Họ cũng giúp dễ dàng để tìm dữ liệu bị lỗi vì XML dừng khi gặp vấn đề.

Xem nhanh biến đổi

Khi chúng tôi đề cập phiên bản cũ hơn, XML cũng cho phép mạnh mẽ cách sử dụng hoặc tái sử dụng dữ liệu. Chế để sử dụng lại dữ liệu được gọi là một biểu định kiểu mở rộng ngôn ngữ phép biến đổi (XSLT), hoặc chỉ đơn giản, biến đổi.

Bạn (được rồi, bộ phận CNTT của bạn) cũng có thể dùng biến đổi để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống phía sau, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu. Ví dụ, giả sử rằng cơ sở dữ liệu A lưu trữ dữ liệu bán hàng trong một cấu trúc bảng hoạt động tốt cho bộ phận bán hàng. Cơ sở dữ liệu B lưu dữ liệu doanh thu và chi phí trong cấu trúc bảng được thiết kế cho bộ phận kế toán. Cơ sở dữ liệu B có thể dùng biến đổi để chấp nhận dữ liệu từ A và ghi dữ liệu đó vào bảng chính xác.

Tổ hợp tệp dữ liệu, sơ đồ, và chuyển đổi thành một hệ thống XML cơ bản. Minh họa sau đây cho thấy hệ thống như vậy thông thường hoạt động như thế. Tệp dữ liệu được xác nhận đối với lược đồ và sau đó kết xuất trong bất kỳ số nào có thể dùng cách theo biến đổi. Trong trường hợp này, biến đổi triển khai dữ liệu vào bảng trong một trang Web.

Một cấu trúc tệp XML cơ bản với một sơ đồ và phần chuyển đổi.

Mẫu mã sau đây Hiển thị một cách để viết biến đổi. Nó sẽ tải <CAT> dữ liệu vào bảng trên trang Web. Một lần nữa, điểm của mẫu không hiển thị cho bạn cách viết biến đổi, nhưng để hiển thị cho bạn một biểu mẫu biến đổi có thể thực hiện.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"> 
<TABLE>
 <TR>
  <TH>Name</TH>
  <TH>Breed</TH>
  <TH>Age</TH>
  <TH>Altered</TH>
  <TH>Declawed</TH>  
  <TH>License</TH>
  <TH>Owner</TH>
 </TR>
 <xsl:for-each select="CAT">
 <TR ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP">
  <TD>
   <xsl:value-of select="NAME"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="BREED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="AGE"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="ALTERED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="DECLAWED"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="LICENSE"/>
  </TD>
  <TD>
   <xsl:value-of select="OWNER"/>
  </TD>
 </TR>
</xsl:for-each>
</TABLE>

Mẫu này hiển thị cách thức một loại biến đổi có thể nhìn khi nó được mã hóa, nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể chỉ mô tả những gì bạn cần từ dữ liệu bằng tiếng Anh đơn giản. Ví dụ, bạn có thể đến bộ phận CNTT của bạn và nói rằng bạn cần in dữ liệu doanh số cho các khu vực cụ thể cho hai năm qua, "và tôi cần nó để tìm cách này." Bộ phận CNTT của bạn có thể rồi viết (hoặc thay đổi) biến đổi để làm việc.

Những điều làm cho tất cả điều này thuận tiện hơn là Microsoft đó và một số phát triển các nhà cung cấp tạo chuyển đổi cho công việc của tất cả các loại. Trong tương lai, khả năng là bạn sẽ có thể tải xuống biến đổi một trong hai đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với mục đích của bạn. Đó có nghĩa là XML phí nhỏ để sử dụng theo thời gian.

Tóm tắt ở XML trong hệ thống Microsoft Office

Các phiên bản Office chuyên nghiệp cung cấp mở rộng XML hỗ trợ. Bắt đầu với hệ thống Microsoft Office 2007, Microsoft Office sẽ sử dụng các định dạng tệp dựa trên XML, chẳng hạn như .docx, .xlsx, và .pptx. Do XML lưu trữ dữ liệu trong một định dạng văn bản thay vì một định dạng nhị phân sở hữu, khách hàng của bạn có thể xác định lược đồ riêng của họ và dùng dữ liệu của bạn trong các cách khác, tất cả mà không cần phải trả tiền bản quyền. Để biết thêm thông tin về các định dạng mới, hãy xem định dạng XML mở và phần mở rộng tên tệp. Các ưu điểm bao gồm:

 • Kích cỡ tệp nhỏ hơn. Định dạng mới sử dụng mã ZIP và công nghệ nén khác để giảm kích cỡ tệp như 75 phần trăm so với các định dạng nhị phân được sử dụng trong các phiên bản trước của Office.

 • Khôi phục thông tin dễ dàng hơn và bảo mật lớn. XML được con người có thể đọc được, vì vậy nếu tệp bị hỏng, bạn có thể mở tệp trong Microsoft Notepad hoặc đọc văn bản khác và khôi phục tối thiểu là một số thông tin của bạn. Ngoài ra, các tệp mới bảo mật hơn vì chúng không thể chứa Visual Basic for Applications (VBA) mã. Nếu bạn dùng định dạng mới để tạo mẫu, bất kỳ điều khiển ActiveX và macro VBA nằm trong một phần riêng biệt, bảo mật hơn của tệp. Ngoài ra, bạn có thể dùng công cụ, chẳng hạn như giám định viên tài liệu, để loại bỏ bất kỳ dữ liệu cá nhân. Để biết thêm thông tin về cách dùng giám định viên tài liệu, hãy xem bài viết loại bỏ dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân bằng cách kiểm tra tài liệu.

Đến nay rất tốt, nhưng nếu bạn có dữ liệu XML với lược đồ không? Các chương trình Office hỗ trợ XML có cách tiếp cận của riêng họ để giúp bạn làm việc với dữ liệu. Ví dụ, Excel infers lược đồ nếu bạn mở một tệp XML không đã có một. Excel rồi cung cấp cho bạn tùy chọn tải dữ liệu này vào bảng XML. Bạn có thể dùng các danh sách XML và bảng để sắp xếp, lọc hoặc thêm phép tính với dữ liệu.

Bật các công cụ XML trong Office

Tab nhà phát triển không được hiển thị theo mặc định, nhưng bạn sẽ cần phải thêm nó vào ruy-băng khi bạn muốn sử dụng lệnh XML trong Office.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×