Bắt đầu nhanh Office 365 Video

Tải lên video

Xem và tải video lên trong Office 365 Video

Xem video

 1. Đăng nhập vào Office 365 Video.

 2. Để tìm một kênh hoặc một video cụ thể:

  • Chọn Kênh, rồi chọn kênh cụ thể.

  • Chọn Tìm kiếm tìm kiếm , rồi nhập thông tin về kênh hoặc video trong hộp tìm kiếm.

 3. Chọn hình thu nhỏ của video bạn muốn xem.

Lưu ý: Bạn có thể cần cài đặt Adobe Flash để phát video trên một số tổ hợp trình duyệt/thiết bị. Bạn có thể cài đặt Adobe Flash từ đây.

Ảnh chụp màn hình trang chủ Office 365 Video.

Tạo kênh

 1. Chọn Kênh.

 2. Chọn + Kênh Mới.

 3. Trong ngăn Bắt đầu một kênh mới:

  • Nhập tên kênh trong hộp Đặt tên cho kênh.

  • Chọn màu bạn muốn xuất hiện trong đầu đề kênh và bên cạnh tên kênh trong thư mục.

  • Chọn Tạo.

Lưu ý: Bạn phải có quyền quản trị kênh để tạo một kênh. Theo mặc định, tất cả mọi người trong tổ chức của bạn đều có quyền quản trị kênh.

Ảnh chụp màn hình ngăn Bắt đầu Một Kênh Mới.

Tải lên một video

 1. Chọn Tải lên trên thanh menu.

 2. Chọn kênh bạn muốn tải video lên trong hộp Chọn một kênh.

 3. Để tải lên video:

  • Kéo tệp video từ File Explorer vào khu vực Chọn video để tải lên hoặc kéo tệp vào đây.

  • Bấm vào khu vực Chọn video để tải lên hoặc kéo tệp vào đây, chọn một video trong hộp thoại Chọn Tệp để Tải lên, rồi chọn Mở.

 4. Trong khi video được tải lên, hãy nhập hoặc sửa tiêu đề video trong hộp Tiêu đề và nhập mô tả tùy chọn.

 5. Chọn Đi đến video để xem video của bạn sau khi tải lên xong.

Để biết thêm thông tin về các loại tệp bạn có thể tải lên, hãy xem mục Các định dạng video hoạt động trong Office 365 Video.

Ảnh chụp màn hình Tải lên đang hiển thị tiêu đề, mô tả và tiến độ tải lên của một video.

Chọn hình ảnh thu nhỏ cho video

 1. Chọn một video, sau đó tạm dừng phát video nếu bạn muốn.

 2. Chọn Quản lý.

 3. Chọn Hình thu nhỏ.

 4. Trong ngăn Chọn hình thu nhỏ, hãy chọn hình thu nhỏ bạn muốn sử dụng hoặc chọn Tải lên một ảnh nếu bạn muốn sử dụng một tệp ảnh hiện có làm hình thu nhỏ.

 5. Đóng ngăn Chọn một hình thu nhỏ.

Lưu ý: Có thể mất vài phút để hình thu nhỏ mới hiển thị cho những người dùng Office 365 Video khác.

Ảnh chụp màn hình ngăn Chọn Một Hình thu nhỏ.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×