Xem và quản lý đối tượng bằng cách dùng ngăn dẫn hướng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính được liệt kê trong ngăn dẫn hướng.

Bạn có thể tùy chỉnh thể loại và nhóm đối tượng trong Ngăn Dẫn hướng. Bạn còn có thể ẩn đối tượng, nhóm hay thậm chí toàn bộ Ngăn Dẫn hướng. Access cung cấp một số thể loại bạn có thể dùng ngay và bạn cũng có thể tạo thể loại và nhóm tùy chỉnh.

Mẹo:  Nhấn F11 để hiển thị hoặc ẩn Ngăn dẫn hướng.

Lưu ý: Ngăn dẫn hướng sẽ không sẵn dùng khi bạn sử dụng một ứng dụng Access trên web hoặc cơ sở dữ liệu web trong một trình duyệt. Mặc dù bạn có thể sử dụng Ngăn dẫn hướng trong một ứng dụng Access trên web được mở trong Access nhưng sẽ chỉ có một số tính năng giới hạn: hiển thị, sắp xếp và tìm kiếm các đối tượng cơ sở dữ liệu.

Trong bài viết này

Tổng quan

Chọn một danh mục trong Ngăn dẫn hướng

Hiển thị và sắp xếp các đối tượng trong Ngăn dẫn hướng

Tìm các đối tượng trong cơ sở dữ liệu trong Ngăn dẫn hướng

Tạo và sửa đổi các danh mục và nhóm tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

Thêm đối tượng vào nhóm tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

Loại bỏ và khôi phục các lối tắt trong nhóm tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

Ẩn đối tượng và nhóm trong Ngăn dẫn hướng

Bỏ ẩn đối tượng và nhóm trong Ngăn dẫn hướng

Tổng quan

Ngăn Dẫn hướng là phương tiện chính mà bạn dùng để xem và truy nhập vào tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu của bạn. Khi bạn mở một cơ sở dữ liệu trong Access, thì theo mặc định Ngăn Dẫn hướng sẽ xuất hiện dọc theo phía trái của không gian làm việc.

Điều chỉnh Ngăn Dẫn hướng

Bạn có thể điều chỉnh hình thức của Ngăn Dẫn hướng theo các cách sau đây:

Để

Thực hiện điều này

Hãy thay đổi độ rộng của Ngăn Dẫn hướng

Đặt con trỏ lên cạnh phải của Ngăn Dẫn hướng và sau đó, khi nó thay đổi thành một mũi tên hai phía, hãy kéo cạnh này để tăng hay giảm độ rộng.

Mở và đóng Ngăn Dẫn hướng

Bấm Nút Mở/Đóng Thanh Chắn Nút Đóng/mở thanh màn trập cho Ngăn dẫn hướng trong Access hoặc nhấn F11 để mở và đóng Ngăn Dẫn hướng.

Ngăn dẫn hướng, hiển thị cả đóng và mở

Sử dụng đối tượng cơ sở dữ liệu trong Ngăn dẫn hướng

Bằng cách bấm đúp chuột vào đối tượng, bạn có thể dùng mọi đối tượng trong Ngăn Dẫn hướng. Nếu bạn bấm chuột phải vào một đối tượng, bạn hãy xem một menu lối tắt vốn cho phép bạn thực hiện thực hiện nhiều việc, chẳng hạn như mở một đối tượng ở dạng xem Thiết kế.

Các danh mục và nhóm trong Ngăn dẫn hướng

Bạn có thể sắp xếp các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu bên trong các nhóm và thể loại. Các nhóm cho phép bạn sắp xếp và liên kết các đối tượng trong Ngăn Dẫn hướng và các thể loại cho phép bạn sắp xếp và liên kết các nhóm.

Ngăn dẫn hướng

Ví dụ: trong hình trước đó, Dẫn hướng Tác vụ là thể loại còn Tác vụ, Liên hệ và Đối tượng Hỗ trợ là các nhóm.

Khi bạn chọn một thể loại, các mục sẽ được sắp xếp thành các nhóm mà thể loại chứa. Ví dụ: nếu bạn chọn thể loại Bảng và Dạng xem Liên quan, thì các mục sẽ được sắp xếp thành một nhóm cho mỗi bảng, với mỗi nhóm đều chứa các lối tắt dành cho tất cả các đối tượng dùng bảng — truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, v.v.... Nếu một đối tượng dùng nhiều hơn một bảng, nó sẽ xuất hiện trong tất cả các nhóm có liên quan.

Đầu trang

Chọn một danh mục trong Ngăn dẫn hướng

Khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới, thể loại được hiển thị theo mặc định là Bảng và Dạng xem Liên quan còn nhóm là Tất cả Các Bảng. Mỗi cơ sở dữ liệu đều có một thể loại có tên là Tùy chỉnh mà bạn có thể dùng để tạo ra một dạng xem tùy chỉnh bao gồm các đối tượng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn thêm hai thể loại đã xác định trước do Access cung cấp, tùy thuộc vào cách bạn muốn các đối tượng được hiển thị:

Loại

Mô tả

Kiểu Đối tượng

Xem tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, được sắp xếp theo loại.

Ngày Tạo

và

Ngày Thay đổi

Định vị các đối tượng được tạo hay được thay đổi vào một ngày xác định hoặc theo một phạm vi ngày tháng. Bạn có thể lọc theo Hôm nay hoặc Tất cả Các ngày. Các thể loại này hiển thị các đối tượng theo thứ tự giảm dần từ khi chúng được tạo hoặc được thay đổi lần cuối.

Ngăn dẫn hướng hiển thị bảng trong các nhóm và đối tượng liên quan đến từng bảng

Mỗi thể loại đã xác định trước đều bao gồm một nhóm chung có chứa tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể dễ dàng định vị được nhóm chung cho một thể loại bằng cách tìm từ Tất cả ở phía trước tên nhóm. Ví dụ: nếu bạn chọn thể loại Bảng và Dạng xem Liên quan, thì nhóm chung được gọi là Tất cả Các bảng.

Đầu trang

Hiển thị và sắp xếp các đối tượng trong Ngăn dẫn hướng

Bạn có thể chọn một cách mà theo đó các đối tượng trong cơ sở dữ liệu sẽ được hiển thị trong Ngăn Dẫn hướng. Ví dụ: bạn có thể đưa vào các ngày tạo hay thay đổi hoặc hiển thị các đối tượng ở dạng biểu tượng hoặc danh sách. Theo mặc định, Access sẽ sắp xếp các đối tượng trong Ngăn Dẫn hướng theo kiểu đối tượng theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần, nhưng bạn cũng có thể thay đổi sự sắp xếp này cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Để xác định cách thức các đối tượng sẽ được hiển thị và sắp xếp, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

 • Bấm chuột phải vào đầu ngăn dẫn hướng để hiển thị menu lối tắt, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi cách thức các đối tượng sẽ được hiển thị, hãy trỏ tới Xem Theo, rồi bấm Chi tiết, Biểu tượng hoặc Danh sách.

  • Để xem tất cả các nhóm trong cơ sở dữ liệu, hãy bấm Hiện tất cả các nhóm.

  • Để thay đổi thứ tự sắp xếp của Ngăn Dẫn hướng, hãy trỏ tới Sắp xếp Theo và sau đó chọn một tùy chọn sắp xếp.

  • Để sắp xếp thủ công và tùy chỉnh thứ tự hiển thị, hãy bấm Sắp xếp Theo, rồi bấm Loại bỏ Sắp xếp Tự động.

Đầu trang

Tìm các đối tượng trong cơ sở dữ liệu trong Ngăn dẫn hướng

Trong khi bạn nhập văn bản vào hộp Tìm kiếm, Access sẽ tìm kiếm trong phạm vi thể loại đối với mọi nhóm có chứa một đối tượng hoặc một lối tắt đối tượng khớp với thuật ngữ tìm kiếm của bạn. Mọi nhóm không khớp sẽ được thu hẹp.

Lưu ý: Access sẽ chỉ tìm kiếm các đối tượng trong các nhóm và các thể loại đang được hiển thị trong Ngăn Dẫn hướng.

Mẹo: Để tìm kiếm toàn bộ cơ sở dữ liệu cho một đối tượng xác định, hãy chọn một trong các thể loại đã xác định trước trong Ngăn Dẫn hướng, chẳng hạn như Bảng và Dạng xem Liên quan hoặc Kiểu Đối tượng. Điều này giúp bảo đảm là tất các các đối tượng đều có thể nhìn thấy trong Ngăn Dẫn hướng.

Dùng hộp Tìm kiếm để tìm các đối tượng cơ sở dữ liệu hoặc các lối tắt

 1. Nếu chưa nhìn thấy hộp Tìm kiếm ở đầu Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào thanh menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Thanh Tìm kiếm.

 2. Nhập một phần hay toàn bộ tên của đối tượng hoặc lối tắt vào hộp Thanh Tìm kiếm.

  Thanh tìm kiếm trong Ngăn dẫn hướng

  Trong khi bạn nhập các ký tự, Access sẽ tìm kiếm và loại bỏ mọi đầu đề nhóm không khớp.

 3. Để thực hiện một tìm kiếm khác, hãy bấm Xóa Chuỗi Tìm kiếm Nút Xóa chuỗi tìm kiếm hoặc nhấn PHÍM CÁCH để xóa bỏ các ký tự, rồi nhập vào văn bản mới mà bạn muốn tìm.

  Lưu ý: Khi bạn bỏ chọn hộp Thanh tìm kiếm, Ngăn dẫn hướng sẽ hiển thị lại tất cả các đối tượng sẵn dùng.

Đầu trang

Tạo và sửa đổi các danh mục và nhóm tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

Lưu ý:  Mục này không áp dụng trong ứng dụng Access trên web.

Khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới mà không dùng đến mẫu, thì theo mặc định cơ sở dữ liệu chứa một thể loại Tùy chỉnh, sẽ hiển thị một nhóm bao gồm tất cả các đối tượng được xác định trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể đổi tên thể loại tùy chỉnh đó, tạo thêm các nhóm tùy chỉnh trong thể loại tùy chỉnh và gán các đối tượng cho các nhóm đó. Tùy chọn sắp xếp mặc định cho các nhóm là Tất cả Các bảng.

Khi bạn xem các thể loại và các nhóm tùy chỉnh từ Ngăn Dẫn hướng, bạn hãy luôn xem các lối tắt dành cho các đối tượng. Có thể nhận dạng được các lối tắt qua một mũi tên nhỏ sát với góc dưới bên trái của biểu tượng đối tượng.

Các lối tắt trong dạng xem danh mục tùy chỉnh

Khi mở lối tắt, bạn mở đối tượng mà lối tắt trỏ tới. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ một lối tắt, Access sẽ không xóa bỏ đối tượng trong cơ sở dữ liệu mà lối tắt trỏ tới. Bạn cũng có thể ẩn và đổi tên các lối tắt mà không thay đổi dữ liệu mà các lối tắt trỏ tới trong cơ sở dữ liệu.

Tạo ra các thể loại tùy chỉnh là một cách để tùy chỉnh các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ: Bạn có thể tạo một thể loại tùy chỉnh khi bạn muốn tạo một biểu mẫu có các loại nút hoặc nối kết xác định mà bạn có thể dùng để dẫn hướng cơ sở dữ liệu. Khi bạn tạo một thể loại tùy chỉnh, thì thể loại này chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu hiện tại. Bạn không thể truyền các thể loại và các nhóm tùy chỉnh sang các cơ sở dữ liệu khác. Bạn có thể tạo một thể loại tùy chỉnh bằng cách đổi tên thể loại Tùy chỉnh mặc định do Access cung cấp hoặc bằng cách tạo một thể loại tùy chỉnh mới. Việc giới hạn số lượng thể loại và nhóm tùy chỉnh trong cơ sở dữ liệu của bạn có thể khiến việc định vị dữ liệu dễ dàng hơn.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể loại bỏ các đối tượng khỏi một thể loại hay nhóm tùy chỉnh, nhưng bạn không thể loại bỏ các đối tượng khỏi một thể loại hay nhóm đã xác định trước.

Dùng hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng để tạo và quản lý thể loại và nhóm tùy chỉnh. Hộp thoại sẽ hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các thể loại đã được xác định trong cơ sở dữ liệu và sẽ hiện các nhóm cho một thể loại đã chọn.

Tạo một thể loại tùy chỉnh

Khi bạn tạo một thể loại tùy chỉnh mới, các nhóm có tên là Đối tượng Không gán và Nhóm Tùy chỉnh 1 sẽ được tạo ra cho thể loại đó. Theo mặc định, Access không đặt bất kỳ đối tượng nào vào nhóm Đối tượng Không gán. Thay vào đó, tất cả các đối tượng trong một thể loại không nằm trong một nhóm sẽ được hiển thị trong nhóm Đối tượng Không gán trong Ngăn Dẫn hướng.

 1. Để tạo một thể loại mới, hãy bấm chuột phải vào menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 2. Dưới Thể loại, hãy bấm Thêm Mục.

  Một thể loại mới sẽ xuất hiện bên dưới Thể loại trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng.

 3. Nhập tên cho thể loại mới, rồi nhấn ENTER.

Đổi tên một danh mục tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

Nếu có sẵn một thể loại tùy chỉnh chưa được dùng, bạn có thể đổi tên nó thay vì thêm vào một thể loại tùy chỉnh mới.

 1. Để đổi tên một thể loại mới, hãy bấm chuột phải vào menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 2. Dưới Thể loại, hãy bấm Tùy chỉnh, rồi bấm Đổi tên Mục.

 3. Nhập tên cho thể loại mới, rồi nhấn ENTER.

Sau khi bạn tạo hoặc đổi tên một thể loại tùy chỉnh, bạn cần tạo các nhóm tùy chỉnh bên dưới mỗi thể loại tùy chỉnh.

Access sẽ tự động tạo một Nhóm Tùy chỉnh 1 và một nhóm Đối tượng Không gán bên dưới mỗi thể loại mới. Các đối tượng không được gán cho các nhóm sẽ tự động được đặt vào nhóm Đối tượng Không gán. Bạn cũng có thể tạo một nhóm tùy chỉnh mới hoặc đổi tên nhóm Nhóm Tùy chỉnh 1 thành một tên bạn chọn.

Tạo nhóm tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

 1. Để tạo một nhóm tùy chỉnh mới, bấm chuột phải vào menu ở đầu Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Tùy chọn dẫn hướng.

 2. Bên dưới Các nhóm dành cho tên danh mục, bấm vào Thêm nhóm.

 3. Nhập tên cho nhóm mới, rồi nhấn ENTER.

Đổi tên một nhóm tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

 1. Để đổi tên một nhóm tùy chỉnh, bấm chuột phải vào menu ở đầu Ngăn dẫn hướng, rồi bấm Tùy chọn dẫn hướng.

 2. Bên dưới Các nhóm dành cho tên thể loại, bấm vào nhóm tùy chỉnh, rồi bấm Đổi tên nhóm.

 3. Nhập tên cho nhóm, rồi nhấn ENTER.

Sau khi bạn đã tạo một nhóm tùy chỉnh trong một thể loại tùy chỉnh, bạn hãy thêm hoặc di chuyển các đối tượng, như các bảng vào nhóm tùy chỉnh này.

Đầu trang

Thêm đối tượng vào nhóm tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

Lưu ý:  Mục này không áp dụng trong ứng dụng Access trên web.

Bạn có thể thêm các đối tượng vào một nhóm tùy chỉnh theo một số cách khác nhau, như kéo một đối tượng để tạo một lối tắt, sao chép rồi dán và nhập các đối tượng các các nguồn bên ngoài. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cắt một đối tượng từ một nhóm, hãy lưu ý là điều này có thể gây ra các trục trặc. Chúng tôi khuyên không cắt một đối tượng bởi vì một cơ sở dữ liệu là một tập hợp bao gồm các cấu phần phối hợp với nhau và nếu một đối tượng bị xóa bỏ khỏi tập hợp các cấu phần đó, thì nó có thể phá hủy một phần hoặc tất cả chức năng của cơ sở dữ liệu.

 • Để thêm hoặc di chuyển các đối tượng trong cơ sở dữ liệu vào một nhóm tùy chỉnh, hãy bấm mũi tên thả xuống ở đầu Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm nhóm tùy chỉnh bạn đã tạo ra.

 • Dưới Đối tượng Không gán, hãy bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn thêm vào hoặc loại bỏ.

 • Bấm Thêm vào nhóm trên menu lối tắt, rồi bấm nhóm tùy chỉnh bạn muốn thêm đối tượng vào.

Sao chép và dán các đối tượng

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn sao chép, rồi bấm Sao chép.

 • Bấm chuột phải vào nhóm trong Ngăn Dẫn hướng nơi bạn muốn dán đối tượng, rồi bấm Dán. Bạn cũng có thể dán đối tượng vào Ngăn Dẫn hướng của một cơ sở dữ liệu Access mở khác.

Việc nhập các bảng từ các cơ sở dữ liệu hay các dữ liệu khác từ các chương trình khác (như các tệp văn bản và các sổ làm việc Microsoft Office Excel) là một cách khác để thêm các đối tượng vào cơ sở dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về cách nhập dữ liệu bên ngoài, hãy xem các nối kết trong phần Xem Thêm trong bài viết này.

Đầu trang

Loại bỏ và khôi phục các lối tắt trong nhóm tùy chỉnh trong Ngăn dẫn hướng

Lưu ý:  Mục này không áp dụng trong ứng dụng Access trên web.

Khi bạn xem các đối tượng tùy chỉnh trong Ngăn Dẫn hướng, thì thực ra là bạn đang xem các lối tắt dành cho các đối tượng đó. Một biểu tượng đối tượng có một mũi tên nhỏ sát với góc dưới bên trái của nó biểu thị rằng nó là một lối tắt hoặc trỏ tới một đối tượng thực.

Các lối tắt trong dạng xem danh mục tùy chỉnh

Nếu bạn di chuyển hay xóa lối tắt khỏi Ngăn Dẫn hướng, thì bạn chỉ đang loại bỏ công cụ trỏ tới đối tượng đó mà không loại bỏ đối tượng khỏi cơ sở dữ liệu. Khi lối tắt của một đối tượng bị loại bỏ khỏi một nhóm tùy chỉnh trong Ngăn Dẫn hướng, thì tham chiếu đến đối tượng sẽ bị loại bỏ khỏi khỏi nhóm tùy chỉnh và đối tượng sẽ xuất hiện trong nhóm Đối tượng Không gán trong Ngăn Dẫn hướng.

 • Để loại bỏ một lối tắt, hãy bấm chuột phải vào đối tượng trong Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Loại bỏ.

 • Để khôi phục lối tắt cho một đối tượng, hãy kéo đối tượng ra khỏi nhóm Đối tượng Không gán trong Ngăn Dẫn hướng vào nhóm tùy chỉnh.

Quan trọng: Mặc dù bạn có thể xóa bỏ (loại bỏ hẳn) các nhóm đã xác định trước và tùy chỉnh, chúng tôi khuyên không thực hiện việc này do nó có thể gây ra các trục trặc trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là tập hợp bao gồm các cấu phần phối hợp với nhau và nếu một đối tượng bị xóa bỏ khỏi tập hợp cấu phần đó, nó có thể phá hủy một phần hoặc tất cả chức năng của cơ sở dữ liệu.

Đầu trang

Ẩn đối tượng và nhóm trong Ngăn dẫn hướng

Lưu ý:  Mục này không áp dụng trong ứng dụng Access trên web.

Việc ẩn một đối tượng hoặc một nhóm có thể là một tùy chọn tốt hơn là việc xóa bỏ nó khi đối tượng hoặc nhóm không được dùng hoặc bạn không muốn hạn chế việc truy nhập vào nó. Việc ẩn một đối tượng không làm thay đổi cơ sở dữ liệu, ngược lại việc xóa bỏ một đối tượng hoặc một nhóm (ngay cả khi nó xuất hiện là một bản sao) có thể phá hủy một phần hay toàn bộ chức năng của cơ sở dữ liệu.

Để ẩn một đối tượng hoặc một nhóm trong Ngăn Dẫn hướng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để ẩn một đối tượng, hãy bấm chuột phải vào đối tượng, rồi bấm Ẩn trong Nhóm này.

 • Để ẩn toàn bộ nhóm, hãy bấm chuột phải vào nhóm, rồi bấm Ẩn.

Để ẩn một đối tượng hoặc một nhóm xuất hiện mờ trong Ngăn Dẫn hướng, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm chuột phải vào thanh menu ở phần đầu của Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng, hãy xóa hộp kiểm Hiện Đối tượng Ẩn, rồi bấm OK.

Đầu trang

Bỏ ẩn đối tượng và nhóm trong Ngăn dẫn hướng

Lưu ý:  Mục này không áp dụng trong ứng dụng Access trên web.

Để hiển thị các đối tượng hoặc các nhóm ẩn mà không cho phép việc truy nhập chúng, hãy thực hiện các thao tác sau đấy:

 • Bấm chuột phải vào thanh menu ở phần đầu của Ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 • Trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng, hãy chọn hộp kiểm Hiện Đối tượng Ẩn, rồi bấm OK.

Nếu các đối tượng và các nhóm ẩn xuất hiện mờ trong Ngăn Dẫn hướng, thì chúng không được bật. Để làm cho các đối tượng hay các nhóm mờ sẵn dùng trong Ngăn Dẫn hướng, hãy thực hiện các thao tác sau:

 • Để bật một đối tượng, hãy bấm chuột phải vào đối tượng, rồi bấm Hiện trong Nhóm này.

 • Để hiện một nhóm, hãy bấm chuột phải vào nhóm, rồi bấm Hiện.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×