Xem và dẫn hướng các bài tập của bạn (học sinh)

Xem và dẫn hướng các bài tập của bạn (học sinh)

Có hai vị trí để xem các bài tập sắp tới của bạn và đã chuyển sang. Bạn có thể xem chúng theo lớp hoặc xem chúng trên tất cả các lớp học của mình. Chọn một bài tập sẽ cho phép bạn bật hoặc xem thông tin phản hồi và điểm số.

Xem và sắp xếp các bài tập trong một lớp

Dẫn hướng đến kênh chung trong lớp học của bạn, sau đó chọn bài tập.

Chọn tab bài tập để xem bài tập của bạn trong một lớp.

Mẹo: Sử dụng tìm kiếm của bạn Bas để tìm kiếm một từ khóa được gán.

Bài tập sắp tới

Theo mặc định, bài tập sắp tới của bạn sẽ hiển thị theo thứ tự của ngày đến hạn bên dưới mũi tên đã gán . Cuộn lên hoặc xuống để duyệt danh sách. Các bài tập sắp tới là bất kỳ lúc nào bạn chưa được bật. Bài tập mà bạn chưa mở nhưng sẽ có tiêu đề đậm. Các bài tập cuối sẽ bao gồm một cảnh báo do trước đó.

Chọn một nhiệm vụ sắp tới để đính kèm bất kỳ công việc nào và bật tính năng này.

Xem bài tập của bạn và chọn bật.Trạng thái gán sắp tới

Mở một nhiệm vụ sắp tới để kiểm tra trạng thái của nó:

  • Tiêu đề gán và ngày đến hạn— trước ngày đến hạn. Bạn chưa bật làm việc.

  • Do trước đây— bạn chưa chuyển giao nhiệm vụ của mình trong đó và đó là quá khứ của ngày đến hạn. Điều này sẽ chỉ xuất hiện nếu giáo viên của bạn chấp nhận việc bật lên trễ.

Xem đã bật và trả về bài tập

Chọn mũi tên thả xuống để xem bài tập đã hoàn thành của bạn.

Bài tập đã hoàn thành dưới mũi tên thả xuống.

Bài tập mà bạn đã bật sẽ có dấu kiểm. Mở một 

Không được bật — bạn đã bỏ lỡ ngày đến hạn cho phép gán này và không còn có thể bật tính năng này. (bao gồm ghi chú rằng những điều này sẽ xuất hiện trong bài tập hoàn thành

Tìm hiểu thêm

Xem bài tập trên lớp học

Xem chi tiết bài tập

Nộp bài tập

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×