Xem trước Microsoft To-Do

Microsoft To Do đã đi vào "bản xem trước" trong 2017 tháng tư, mặc dù giai đoạn này có kể từ khi kết thúc và sản phẩm hiện đã được xem là gì "thường" hoặc "thương mại" sẵn có cho khách hàng Office 365.. Vì vậy, Microsoft To Do được bật theo mặc định cho các khách hàng và quyền truy nhập sẽ được quản lý thông qua cấp phép từng người dùng.

Người dùng trên "xem trước" Phiên bản của ứng dụng Microsoft To Do (v 1,18 trở lên) vẫn chịu các tùy chọn xem trước của người quản trị, được lưu trong Trung tâm quản trị Microsoft 365 thông qua một phép chuyển vùng tham gia.

Nếu bạn muốn cập nhật cài đặt này cho tổ chức của mình, hãy mở Cổng thông tin Office 365, rồi bấm vào ô "Người quản trị". 

Hiển thị ô Người quản trị trong cổng thông tin Office 365
Đi đến trang "dịch vụ & phần bổtrợ" bên dưới menu thả xuống "thiết đặt" ở bên

trái

: Hiển thị thao tác chọn trang Dịch vụ và Phần bổ trợ dưới Cài đặt Bấm vào To Do, thường là ở dưới cùng của danh sách

:

Hiển thị thao tác chọn tùy chọn To-Do trên trang Dịch vụ và Phần bổ trợ Chuyển đổi Microsoft To Do thành "bật" cho tổ chức

của bạn: Hiển thị các tùy chọn bật tắt trên trang To-Do Preview

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ về các tài khoản Microsoft được hỗ trợ ở đây: Tôi có thể sử dụng Microsoft To-Do với những tài khoản nào?

Vui lòng nhớ rằng ngoài điều khiển truy nhập trong tổ chức này, hiện có các gói dịch vụ trong các bộ Office 365 có hoạt động như giấy phép mức người dùng và có thể được sử dụng để quản lý quyền truy nhập riêng lẻ đến To Do. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc mục Gán giấy phép Microsoft To-Do.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×