Xem thuộc tính mục trong một công cụ biểu mẫu tùy chỉnh 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để xem thuộc tính mục trong một công cụ biểu mẫu 2007 tùy chỉnh, bấm chuột phải vào mục bạn muốn lấy thông tin và sau đó bấm thuộc tính.

Hộp thoại Thuộc tính bản ghi có ba tab:

  • Thông tin: thông tin về khi nào và ai là người mục đã được tạo và sửa đổi danh sách.

  • Trường: liệt kê tất cả các trường đã xác định biểu mẫu trong mục đã chọn, cũng như tất cả các trường hệ thống. Chọn bất kỳ trường nào trong danh sách để xem các kiểu dữ liệu và giá trị. Một giá trị được liệt kê chỉ khi mục đã chọn sử dụng trường đã chọn trên biểu mẫu dữ liệu của nó.

  • Nâng cao: danh sách ghi ID số cho mục đã chọn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×