Xem thẻ đánh dấu trong tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, Word không hiển thị thẻ đánh dấu được thêm vào tài liệu của bạn. Để xem chúng, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

 2. Dưới hiện nội dung tài liệu chọn hiện thẻ đánh dấu và bấm OK.
  Tùy chọn Word

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thêm một thẻ đánh dấu vào một khối văn bản hoặc hình ảnh (hoặc bất kỳ mục nào khác), thẻ đánh dấu sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc vuông:
   Thẻ đánh dấu được chỉ ra bằng dấu ngoặc đơn

  • Nếu bạn chưa chọn bất kỳ điều gì khi bạn đã thêm thẻ đánh dấu (nghĩa là bạn chỉ cần đặt con trỏ của bạn trong một khu vực), xuất hiện thẻ đánh dấu là I-beam:
   Thẻ đánh dấu được chỉ ra bằng I-Beam .

Nếu bạn đang gặp vấn đề với thẻ đánh dấu, chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

Để tìm hiểu cách thêm thẻ đánh dấu, hãy xem Thêm hoặc xóa bỏ dấu trong Word tài liệu hoặc thư Outlook.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×