Xem thông tin bổ sung và nội dung ẩn mà đã được đăng

Đăng ký Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn ký điện tử một tài liệu Microsoft Office, chữ ký điện tử áp dụng cho nội dung của tài liệu, bao gồm thông tin trong nội dung của một tài liệu có thể không được hiển thị trong dạng xem hiện tại của tài liệu.

Chương trình Office lưu trữ các loại thông tin trong phần chữ ký điện tử, chẳng hạn như ngày và thời gian và số phiên bản Office của chương trình trong đó tệp được tạo ra. Bạn có thể xem thông tin này bằng cách xem chi tiết trên chữ ký.

Để biết thông tin về cách xác định chữ ký là hợp lệ hoặc đáng tin cậy, hãy xem bài viết cách nhận biết nếu một chữ ký điện tử là đáng tin cậy.

Blog Office

Xem thông tin bổ sung được lưu trữ trong một chữ ký điện tử

 1. Mở tài liệu chứa chữ ký mà bạn muốn xem.

  Nếu tài liệu được ký điện tử, nó sẽ mở với thông báo chữ ký màu vàng ở phía trên cùng của tài liệu.

 2. Bấm Xem Chữ ký.

 3. Trong ngăn tác vụ chữ ký , trỏ vào chữ ký mà bạn muốn xem, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện ở bên phải, sau đó bấm Chi tiết chữ ký.

 4. Trong hộp thoại Chi tiết chữ ký , hãy bấm vào nối kết, hãy xem thông tin bổ sung ký mà đã được thu thập.

  Trong hộp thoại Thông tin bổ sung , hãy xem thông tin được lưu trữ trong phần chữ ký.

Hiển thị tất cả nội dung trong tài liệu chữ ký điện tử

Đôi khi thông tin trong nội dung của tài liệu không được hiển thị trong dạng xem hiện tại của tài liệu, chẳng hạn như văn bản ẩn. Bạn có thể xác định trạng thái đăng nhập tài liệu chứa nội dung ẩn bằng cách xem chi tiết bổ sung về chữ ký và tìm kiếm thư ở phía trên cùng của hộp thoại Thông tin bổ sung cho biết rằng dạng xem hiện tại của tài liệu không phải là Hiển thị một số điều mà đã được đăng nhập.

 1. Mở tài liệu chứa chữ ký mà bạn muốn xem.

  Nếu tài liệu được ký điện tử, nó sẽ mở với thông báo chữ ký màu vàng ở phía trên cùng của tài liệu.

 2. Bấm Xem Chữ ký.

 3. Trong ngăn tác vụ chữ ký , trỏ tới chữ ký mà bạn muốn xem, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện ở bên phải, sau đó bấm Chi tiết chữ ký.

 4. Trong hộp thoại Chi tiết chữ ký , hãy bấm vào nối kết, hãy xem thông tin bổ sung ký mà đã được thu thập.

 5. Trong hộp thoại Thông tin bổ sung , hãy tìm thông báo sau đây ở phía trên cùng của hộp thoại:

  Dạng xem hiện tại của tài liệu này không hiển thị một số điều mà đã được đăng (ví dụ, văn bản ẩn).

 6. Nếu bạn thấy thông báo này, tài liệu có thể được thiết để nó không hiển thị các loại nội dung. Ví dụ, kiểu nội dung, sau đây có thể ẩn dạng xem hiện tại của tài liệu:

  • Đầu trang hoặc chân trang (tài liệu Microsoft Office Word)

  • Văn bản ẩn (tài liệu Word)

  • Bản vẽ (tài liệu Word)

  • Ảnh (tài liệu Word)

  • Mã trường giá trị (tài liệu Word)

  • Dấu hiệu đính (tài liệu Word)

  • Người xem lại chú thích (tài liệu Word hoặc bản trình bày Microsoft Office PowerPoint)

  • Phông (có thể có được thay thế trong tài liệu Word)

 7. Một số nội dung ẩn có thể được hiển thị trong tài liệu trạng thái đăng nhập. Để hiển thị nội dung có thể ẩn dạng xem hiện tại của tài liệu, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau.

Để hiển thị kiểu nội dung này

Thực hiện điều này

Để hiển thị đầu trang và chân trang trong tài liệu Word

Bấm Dạng xem, rồi bấm Bố trí In.

Để hiển thị văn bản ẩn trong tài liệu Word

Bấm tệp > tùy chọn > Hiển thị, và sau đó dưới luôn hiển thị các dấu định dạng trên màn hình, chọn hộp kiểm ẩn văn bản.

Để hiển thị bản vẽ trong tài liệu Word

Bấm tệp > > tùy chọnnâng cao, và sau đó dưới hiện nội dung tài liệu, chọn hộp kiểm Hiển thị bản vẽ và hộp văn bản trên màn hình .

Để hiển thị ảnh trong tài liệu Word

Bấm tệp > > tùy chọnnâng cao, sau đó bên dưới hiện nội dung tài liệu, xóa hộp kiểm hiện ảnh chỗ dành sẵn .

Để hiển thị giá trị mã trường trong tài liệu Word

Bấm tệp > > tùy chọnnâng cao, sau đó dưới hiện nội dung tài liệu, xóa hộp kiểm Hiển thị mã trường thay vì giá trị của chúng .

Để hiển thị dấu hiệu đính hoặc chú thích trong tài liệu Word

Bấm xem lại, chỉ đến mũi tên Hiển thị để xem lại và bấm Tất cả đánh dấu. Trỏ đến mũi tên bên cạnh Hiển thị đánh dấu, và đảm bảo rằng tất cả những điều sau đây được chọn: chú thích, chữ viết tay, chèn và xóađịnh dạng.

Xem thông tin bổ sung được lưu trữ trong một chữ ký điện tử

 1. Mở tài liệu chứa chữ ký mà bạn muốn xem.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới chuẩn bị, sau đó bấm Xem chữ ký.

 3. Trong ngăn tác vụ chữ ký , trỏ tới chữ ký mà bạn muốn xem, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện ở bên phải, sau đó bấm Chi tiết chữ ký.

 4. Trong hộp thoại Chi tiết chữ ký , hãy bấm vào nối kết, hãy xem thông tin bổ sung ký mà đã được thu thập.

 5. Trong hộp thoại Thông tin bổ sung , hãy xem thông tin được lưu trữ trong phần chữ ký.

Hiển thị tất cả nội dung trong tài liệu chữ ký điện tử

Đôi khi không có thông tin trong nội dung của tài liệu đó sẽ không hiển thị trong dạng xem hiện tại của tài liệu, chẳng hạn như văn bản ẩn. Bạn có thể xác định trạng thái đăng nhập tài liệu chứa nội dung ẩn bằng cách xem chi tiết bổ sung về chữ ký và tìm kiếm thư ở phía trên cùng của hộp thoại Thông tin bổ sung cho biết rằng dạng xem hiện tại của tài liệu không phải là Hiển thị một số điều mà đã được đăng nhập.

 1. Mở tài liệu chứa chữ ký mà bạn muốn xem.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới chuẩn bị, sau đó bấm Xem chữ ký.

 3. Trong ngăn tác vụ chữ ký , trỏ tới chữ ký mà bạn muốn xem, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện ở bên phải, sau đó bấm Chi tiết chữ ký.

 4. Trong hộp thoại Chi tiết chữ ký , hãy bấm vào nối kết, hãy xem thông tin bổ sung ký mà đã được thu thập.

 5. Trong hộp thoại Thông tin bổ sung , hãy tìm thông báo sau đây ở phía trên cùng của hộp thoại:

  Dạng xem hiện tại của tài liệu này không hiển thị một số điều mà đã được đăng (ví dụ, văn bản ẩn).

 6. Nếu bạn thấy thông báo này, tài liệu có thể được thiết để nó không hiển thị các loại nội dung. Ví dụ, kiểu nội dung, sau đây có thể ẩn dạng xem hiện tại của tài liệu:

  • Đầu trang hoặc chân trang (tài liệu Microsoft Office Word)

  • Văn bản ẩn (tài liệu Word)

  • Bản vẽ (tài liệu Word)

  • Ảnh (tài liệu Word)

  • Mã trường giá trị (tài liệu Word)

  • Dấu hiệu đính (tài liệu Word)

  • Người xem lại chú thích (tài liệu Word hoặc bản trình bày Microsoft Office PowerPoint)

  • Phông (có thể có được thay thế trong tài liệu Word)

 7. Một số kiểu nội dung ẩn có thể được hiển thị trong tài liệu trạng thái đăng nhập. Để hiển thị nội dung có thể ẩn dạng xem hiện tại của tài liệu, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau.

Để hiển thị kiểu nội dung này

Thực hiện điều này

Để hiển thị đầu trang và chân trang trong tài liệu Word

Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem tài liệu , bấm Bố trí in.

Để hiển thị văn bản ẩn trong tài liệu Word

Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , bấm Hiển thị, và sau đó dưới luôn hiển thị các dấu định dạng trên màn hình, chọn hộp kiểm ẩn văn bản.

Để hiển thị bản vẽ trong tài liệu Word

Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , bấm nâng cao, và sau đó dưới hiện nội dung tài liệu, chọn hộp kiểm Hiển thị bản vẽ và hộp văn bản trên màn hình .

Để hiển thị ảnh trong tài liệu Word

Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , bấm nâng cao, sau đó bên dưới hiện nội dung tài liệu, xóa hộp kiểm hiện ảnh chỗ dành sẵn .

Để hiển thị giá trị mã trường trong tài liệu Word

Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Word. Trong hộp thoại Tùy chọn Word , bấm nâng cao, sau đó bên dưới hiện nội dung tài liệu, xóa hộp kiểm Hiển thị mã trường thay vì giá trị của chúng .

Để hiển thị dấu hiệu đính hoặc chú thích trong tài liệu Word

Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , chỉ đến mũi tên Hiển thị để xem lại , và bấm Cuối cùng Hiển thị đánh dấu. Trong nhóm theo dõi , chỉ đến mũi tên bên cạnh Hiển thị đánh dấu, và đảm bảo rằng tất cả những điều sau đây được chọn: chú thích, chữ viết tay, chèn và xóa, định dạngđánh dấu vùng tô sáng .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×