Xem thông báo và lỗi máy chủ tạo trong ngăn tác vụ bộ kiểm tra thiết kế

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể chọn để tạo một mẫu biểu mẫu có thể mở hoặc điền trong Microsoft Office InfoPath 2007 hoặc trình duyệt Web. Nếu mẫu biểu mẫu có thể mở và điền bằng cách sử dụng một trình duyệt, sau đó nó được gọi là một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Kiểu này của mẫu biểu mẫu có thể rồi được trình duyệt hỗ trợ khi nó được phát hành đến máy chủ chạy InfoPath Forms Services.

Vấn đề về tương thích liên kết với một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt được phát hiện bằng Office InfoPath 2007 và hiển thị trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế . Ví dụ, nếu mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt của bạn chứa điều khiển không được hỗ trợ chẳng hạn như hộp tổ hợp, ngăn tác vụ sẽ hiển thị lỗi. Các loại vấn đề liên quan đến máy chủ không xuất hiện trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế theo mặc định. Thay vào đó, chúng được phát hiện chỉ khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt của bạn lên máy chủ chạy InfoPath Forms Services. Ví dụ, bạn có thể nhận được thông báo về thiết kế quyết định mà sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất biểu mẫu trong trình duyệt. Kiểu thông báo này thường xuất hiện chỉ sau khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, khi bạn đang tìm cách kết duyệt cho phép nó trên máy chủ.

Nếu bạn chọn hộp kiểm xác nhận trên máy chủ trên ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bạn có thể xem lỗi máy chủ tạo hoặc thư ngoài bất kỳ lỗi nào và các thư InfoPath sẽ phát hiện. Tất cả thông báo và lỗi xuất hiện trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , hoặc ngay lập tức sau khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt có chứa các vấn đề, hoặc bất kỳ lúc nào bạn bấm làm mới trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế .

Tính năng này rất hữu ích vì bạn có thể xem các vấn đề tiềm năng trong khi bạn đang trong quá trình thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt của bạn, như trái ngược với sau khi thực tế, sau khi bạn đã chưa phát hành mẫu biểu mẫu.

 1. Để mở ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bấm Kiểm tra thiết kế trên menu công cụ .

 2. Trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , hãy chọn hộp kiểm xác nhận trên máy chủ .

  Lưu ý: Nếu mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt của bạn không bao giờ đã được phát hành, bạn có thể được nhắc để nhập một vị trí máy chủ. Làm như vậy, hãy bấm Thay đổi thiết đặt tương thích ở phía trên cùng của ngăn tác vụ, sau đó nhập vị trí máy chủ trong phần tương thích trình duyệt của hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu .

  Nếu máy chủ phát hiện ra các vấn đề với mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, lỗi hoặc thư có thể xuất hiện bên dưới đầu đề Tối ưu hóa của trình duyệt hoặc Trình duyệt tương thích (Verified trên máy chủ) trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế .

  Bảng sau đây mô tả sự khác biệt giữa báo và lỗi trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế .

  Biểu tượng

  Loại

  Mô tả

  Ảnh biểu tượng

  Lỗi

  Mẫu biểu mẫu sẽ không hoạt động đúng. Bạn cần khắc phục lỗi trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu.

  Ảnh biểu tượng

  Thông báo

  Mẫu biểu mẫu có thể không hoạt động như mong muốn. Thư ít nghiêm trọng hơn lỗi. Bạn có thể chọn địa chỉ thư trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu.

 3. Bấm vào văn bản bên cạnh lỗi hoặc thông báo mà bạn muốn sửa. Khi bạn thực hiện điều này, một trong những điều sau đây thường xảy ra:

  • Nếu vấn đề kết quả từ một điều khiển không được hỗ trợ hoặc đối tượng khác trên mẫu biểu mẫu, InfoPath sẽ tự động chọn điều khiển hoặc đối tượng đó cho bạn. Để biết thêm chi tiết về vấn đề, bấm chuột phải vào điều khiển hoặc đối tượng trên mẫu biểu mẫu, sau đó bấm Thêm chi tiết trên menu lối tắt.

  • Nếu vấn đề kết quả từ một thiết đặt không được hỗ trợ — ví dụ, nếu mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt của bạn bao gồm vai trò người dùng sẽ không hoạt động trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt — InfoPath sẽ hiển thị một cảnh báo mang tính mô tả hơn giải thích các vấn đề.

 4. Xem lại các lỗi và khắc phục lỗi đó.

 5. Xem lại những thư và quyết định xem bạn cần khắc phục lỗi đó.

 6. Để cập nhật danh sách thông báo và lỗi khi bạn giải quyết chúng, hãy bấm làm mới.

  Mẹo: Nút làm mới Cập Nhật cả InfoPath và máy chủ tạo thông báo và lỗi. Để ngăn không cho thông báo và lỗi máy chủ không xuất hiện trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , hãy xóa hộp kiểm xác nhận trên máy chủ , sau đó bấm lại làm mới .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×