Xem tệp những người khác đã chia sẻ với bạn

Chế độ xem Chia sẻ (trên máy Mac và iOS) hoặc Chia sẻ với tôi (trên Android, Windows Mobile hoặc Máy tính chạy Windows) giúp bạn xem các tệp người khác đã chia sẻ với bạn. Sau khi bạn được mời vào tài liệu, tài liệu đó sẽ tự động xuất hiện trong danh sách Chia sẻ hoặc Chia sẻ với Tôi. Office sẽ cố gắng hiển thị cho bạn các tài liệu chia sẻ liên quan hơn ở đầu danh sách.

Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Lưu ý: 

  • Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Office bằng một tài khoản Microsoft hay một tài khoản Cơ quan hoặc trường học để xem các tài liệu được chia sẻ với bạn.

  • Mục Đã chia sẻ với Tôi chỉ hiển thị những tài liệu từ OneDrive – Cá nhân, OneDrive for BusinessSharePoint Online. Trên máy tính chạy Windows, các tệp đính kèm mà bạn đã nhận thông qua email cũng sẽ được hiển thị.

  • Nếu một ai đó chia sẻ tệp với bạn đặt mức quyền của bạn là "chỉnh sửa" thì bạn cũng có thể chia sẻ tệp.

Chọn tab bên dưới cho phiên bản Office mà bạn quan tâm.

  • Lưu ý: Tính năng này sẽ được triển khai trước cho những người dự chương trình Người dùng nội bộ Office, rồi sẽ tới người tiêu dùng và người đăng ký Office 365 thương mại.

    Để xem những tệp mà người khác đã chia sẻ với bạn, đi đến Tệp > Mở > Chia sẻ với tôi.

    Ảnh chụp màn hình về cách xem tệp mà những người khác đã chia sẻ với bạn trong Android.

Để xem những tệp mà người khác đã chia sẻ với bạn, đi đến Tệp > Mở > Chia sẻ với tôi.

Bấm vào Tệp > Mở > Chia sẻ với Tôi để xem danh sách tệp những người khác đã chia sẻ với bạn

Để xem những tệp mà người khác đã chia sẻ với bạn, đi đến Tệp > Chia sẻ Với Tôi.

Xem thêm

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này đã được cập nhật vào 25/08/2017 để đáp lại phản hồi của bạn. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích và đặc biệt nếu bạn thấy bài viết không hữu ích, hãy bấm vào nút thích hợp dưới đây và để lại phản hồi mang tính xây dựng để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện. Cảm ơn bạn!

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×