Xem tệp được chia sẻ với ai

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xem ai SharePoint hoặc OneDrive tệp hoặc thư mục đã được chia sẻ với bất kỳ lúc nào.

Để xem tài liệu được chia sẻ với ai   

  1. Chọn tài liệu.

  2. Bấm Chia sẻ.

    Ảnh chụp màn hình của hộp thoại chia sẻ với truy nhập quản lý nối kết Hiển thị sau khi bấm vào dấu chấm lửng.

  3. Trong hộp thoại chia sẻ, bấm vào dấu chấm lửng () ở góc trên bên phải.

  4. Bấm quản lý truy nhập.

Quản lý truy nhập Pa-nen sẽ mở ra.

Ảnh chụp màn hình quản lý truy nhập Hiển thị Pa-nen chia sẻ nối kết và truy nhập trực tiếp.
  • Phần Truy nhập trực tiếp Hiển thị người và nhóm người có quyền truy nhập trực tiếp vào tệp hoặc thư mục. (Bao gồm nhóm có quyền truy nhập vào site nơi có tệp hoặc thư mục trong đó.)

  • Phần Liên kết cho phép truy nhập cho thấy các nối kết có quyền đối với tệp hoặc thư mục. Bấm vào dấu chấm lửng (…) để xem những người dùng nối kết đã được chia sẻ với.

    Ảnh chụp màn hình các thuộc tính nối kết Hiển thị người dùng đã được gửi nối kết.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×