Xem tất cả lớp học, nhân viên, PLC, và chuẩn nhóm

Xem tất cả lớp học, nhân viên, PLC, và chuẩn nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xem tất cả lớp học, nhân viên, PLC, và chuẩn nhóm

Xem tất cả các nhóm lớp học mà bạn là thành viên hoặc một chủ sở hữu. Bao gồm class, nhân viên, PLC và tiêu chuẩn nhóm.

Chọn nhóm từ Pa-nen bên. Tất cả các nhóm lớp học của bạn được liệt kê theo tên. Chọn một nhóm cụ thể lớp học để xem danh sách tất cả các kênh của nó.

Nhóm mở và chọn Nhóm.

Tìm hiểu thêm

Làm việc trong kênh trong một nhóm

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×