Xem tất cả các kênh trong một nhóm

Xem tất cả các kênh trong một nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để xem tất cả các kênh trong một nhóm, bấm Thêm Kênh bên dưới danh sách các kênh bạn đã ưa thích trong nhóm đó.

Bạn cũng có thể đi đến tên nhóm, bấm Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > quản lý nhóm, rồi sau đó mở tab kênh .

Nhóm menu với quản lý nhóm được chọn

Gõ nhẹ vào nhóm Nhóm nút , rồi đi tới tên nhóm và gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > dạng xem kênh.

Gõ nhẹ vào nhóm Nhóm nút , rồi đi tới tên nhóm và gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > quản lý kênh.

Gõ nhẹ vào nhóm Nhóm nút , hãy kết thúc danh sách các kênh cho nhóm của bạn, và chọn tất cả các kênh.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×