Xem, sửa và thêm chi tiết trang

Xem, sửa và thêm chi tiết trang

Bạn có thể xem và chỉnh sửa các thuộc tính của một trang trong ngăn chi tiết trang. Bài viết này sẽ cho bạn biết cách thức.

Lưu ý: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần vào các tổ chức đã chọn tham gia vào chương trình phát hành mục tiêu . Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Số lượng thuộc tính sẵn dùng để xem và sửa cho một trang có thể khác nhau tùy thuộc vào các thuộc tính mà chủ sở hữu mục hoặc người quản trị của bạn đã gán cho nó. Một số thuộc tính này có thể được yêu cầu.

Xem và sửa thuộc tính trang trong ngăn chi tiết trang

Xem thuộc tính

Để xem các thuộc tính trong dạng xem chỉ đọc, bấm vào Nút thiết đặt hình bánh răng chi tiết trang ở phía trên cùng của trang trên trang đã lưu hoặc đã được phát hành.

Thay đổi thuộc tính

Để thay đổi thuộc tính, trang của bạn sẽ nằm trong chế độ chỉnh sửa .

 1. Nếu trang của bạn chưa ở trong chế độ chỉnh sửa, hãy chọn sửa ở phía trên cùng bên phải.

 2. Ở đầu trang, chọn Nút thiết đặt hình bánh răng chi tiết trang.

Ngăn chi tiết trang

 • Bạn có thể thay đổi hình thu nhỏ cho trang bằng cách bấm vào nút thay đổi hình thu nhỏ và chọn ảnh:

  Chọn một hình ảnh gần đây hoặc lấy một hình ảnh từ một tìm kiếm trên web, trang web của bạn, máy tính của bạn hoặc một nối kết. Nếu tổ chức của bạn đã xác định một bộ hình ảnh được phê duyệt, bạn sẽ có thể chọn từ đó thiết lập trong tổ chức của bạn. 

  Hình ảnh các tùy chọn bộ chọn tệp.

  Lưu ý: 

  • Tìm kiếm web sử dụng hình ảnh Bing sử dụng giấy phép phổ biến sáng tạo. Bạn chịu trách nhiệm xem xét cấp phép cho một hình ảnh trước khi bạn chèn nó vào trang của mình.

  • Nếu bạn là người quản trị SharePoint và muốn tìm hiểu cách tạo thư viện tài nguyên cho tổ chức của mình, hãy xem mục tạo thư viện tài nguyên tổ chức.

 • Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa mô tả trang bằng cách nhập vào khoảng trống bên dưới mô tả. Hình thu nhỏ và mô tả được dùng ở những nơi như kết quả tìm kiếm và tin tức SharePoint.

 • Để sửa thuộc tính, hãy bấm vào giá trị của thuộc tính bên dưới tên thuộc tính, nhập giá trị mới, rồi nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Để chỉnh sửa nhiều hơn một thuộc tính mỗi lần, hãy bấm sửa tất cả, sửa thuộc tính bạn muốn thay đổi, rồi bấm lưu.

Để xem thông tin bổ sung về một trang (chẳng hạn như ngày sửa lần cuối), hãy bấm xem thêm chi tiết ở cuối ngăn.

Thêm thuộc tính trong thư viện trang

Để thêm thuộc tính vào một trang, hãy tạo một cột cho thuộc tính đó trong thư viện trang. Cột lưu trữ dữ liệu thuộc tính (còn được gọi là siêu dữ liệu), và bên cạnh việc có thể xem và thay đổi cột trong thư viện trang, thì thuộc tính đó sẽ sẵn dùng trong ngăn chi tiết trang cho mỗi trang.

 1. Đi đến thư viện trang bằng cách bấm vào các trang trên dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy các trang ở bên trái, hãy bấm thiết đặt Nút thiết đặt hình bánh răng ở phía trên cùng bên phải, sau đó nội dung trang. Trong trang nội dung trang, hãy bấm trang trang.

 2. Chọn Thêm cột Biểu tượng Thêm ở bên phải tên cột cuối cùng ở đầu danh sách hoặc thư viện.

  Lưu ý: Màn hình SharePoint Online có diện mạo của bạn trông khác với các ví dụ ở đây không? Người quản trị của bạn có thể đặt trải nghiệm cổ điển trên danh sách hoặc thư viện tài liệu hoặc bạn đang sử dụng phiên bản SharePoint Server cũ hơn. Nếu vậy, hãy bấm vào tab cho phiên bản SharePoint Server 2016 ở trên. Xem mục tôi đang sử dụng phiên bản SharePoint nào?

 3. Trong menu thả xuống, hãy chọn loại cột bạn muốn.

  Menu Thêm cột
 4. Trong hộp thoại cột mới, hãy nhập tiêu đề hoặc đầu đề cột vào trường tên .

  Hộp thoại cột mới để nhập tiêu đề hoặc đầu đề
 5. Bấm Tạo.

Thêm nhiều kiểu cột

 1. Đi đến thư viện trang bằng cách bấm vào các trang trên dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy các trang ở bên trái, hãy bấm thiết đặt Nút thiết đặt hình bánh răng ở phía trên cùng bên phải, sau đó nội dung trang. Trong trang nội dung trang, hãy bấm trang trang.

 2. Trong dạng xem tất cả các mục hoặc tất cả tài liệu của danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thêm một cột, hãy chọn Thêm cột Biểu tượng thêm cột vào cuối hàng đầu đề, rồi chọn xem thêm....

 3. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên bạn muốn cho cột trong hộp tên cột .

  Tạo hộp thoại theo cột

 4. Bên dưới kiểu thông tin trong cột này là, hãy chọn kiểu thông tin mà bạn muốn xuất hiện trong cột. Để biết thêm về các kiểu cột, hãy xem kiểu cột site và các tùy chọn.

 5. Trong phần thiết đặt cột bổ sung , hãy nhập mô tả vào hộp mô tả nhằm giúp mọi người hiểu mục đích của cột và những dữ liệu cần chứa như thế nào. Mô tả này là tùy chọn.

  Tùy thuộc vào loại cột mà bạn đã chọn, tùy chọn khác có thể xuất hiện trong phần thiết đặt cột bổ sung . Chọn các thiết đặt bổ sung mà bạn muốn. Để biết thêm về thiết đặt cột, hãy xem kiểu cột site và các tùy chọn.

Để biết thêm thông tin và các cách bổ sung để thêm cột vào thư viện và danh sách, hãy xem tạo cột trong danh sách hoặc thư viện SharePoint.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×