Xem phân tích cho các nhóm của bạn

Xem phân tích cho các nhóm của bạn

Các nhóm cho phép bạn xem thông tin phân tích về các nhóm mà bạn là thành viên hoặc chủ sở hữu. Điều này có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết về các mẫu hoạt động của mọi người trong nhóm của bạn. Thông tin có thể bao gồm: số lượng người dùng hiện hoạt, số lượng khách, hoặc tổng số lượng thư được gửi trong mỗi nhóm. 

Xem phân tích cho tất cả các nhóm của bạn

Bạn có thể xem tổng quan về dữ liệu sử dụng cho tất cả các nhóm mà bạn là thành viên hoặc chủ sở hữu — tất cả trong một dạng xem danh sách duy nhất. 

  1. Ở cuối danh sách nhóm của bạn, bên cạnh gia nhập hoặc tạo nhóm, bấm quản lý Nút Cài đặt nhóm .

  2. Trên tab phân tích , chọn một phạm vi ngày để hiển thị dữ liệu sử dụng cho tất cả các nhóm mà bạn là thành viên hoặc chủ sở hữu.

Xem phân tích cho tất cả các nhóm

Xem phân tích cho một nhóm riêng lẻ

Bạn cũng có thể xem thêm thông tin chi tiết về dữ liệu sử dụng cho một nhóm cụ thể mà bạn là thành viên hoặc là chủ sở hữu.

  1. Đi đến nhóm mà bạn muốn, hãy bấm xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn , rồi bấm quản lý nhóm Nút Cài đặt .

  2. Trên tab phân tích , chọn một phạm vi ngày để hiển thị dữ liệu sử dụng cho nhóm đó.

Xem phân tích cho một nhóm riêng lẻ

Lưu ý: Xem phân tích trong nhóm hiện không được hỗ trợ trên điện thoại di động.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×