Xem nhiệm vụ của bạn qua các lớp học trong Microsoft Teams (học viên)

Xem nhiệm vụ của bạn qua các lớp học trong Microsoft Teams (học viên)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xem nhiệm vụ của bạn qua nhiều lớp học và xem ngày đến hạn của bạn tuần tới tuần.

Dạng xem nhiệm vụ qua tất cả class nhóm

  1. Chọn nhiệm vụ từ Pa-nen bên.

    Chọn các nhiệm vụ
  2. Dạng xem tuần Hiển thị đường thời gian. Nhiệm vụ của bạn sẽ hiển thị dưới dạng thẻ trên ngày tháng họ được đến hạn. Dùng các mũi tên ở phía trên cùng để đi đến quá khứ hoặc tuần trong tương lai. Mỗi thẻ bao gồm:

    • Ngày đến hạn của nhiệm vụ và trạng thái

    • Lớp học được giao trong

    • Tiêu đề của nhiệm vụ

Tìm hiểu thêm

Xem nhiệm vụ của bạn qua các lớp học trong Microsoft Teams (giáo viên)

Xem chi tiết nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×