Xem nhiệm vụ của bạn qua các lớp học trong Microsoft Teams (giáo viên)

Xem nhiệm vụ của bạn qua các lớp học trong Microsoft Teams (giáo viên)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dạng xem nhiệm vụ bạn đã tạo trong các tất cả các nhóm lớp học của bạn. Bạn có thể sắp xếp các nhiệm vụ trong dạng xem tuần theo tuần.

Hãy xem gán và mở để chỉnh sửa

 1. Chọn nhiệm vụ từ Pa-nen bên.

  Chọn nhiệm vụ từ Pa-nen bên.
 2. Dùng các mũi tên ở phía trên cùng để dẫn hướng đến quá khứ hoặc tuần trong tương lai. Gán xuất hiện dưới dạng thẻ ngày đến hạn bạn đã phân công, hoặc không có ngày nếu bạn đã lưu chúng dưới dạng bản nháp. Mỗi thẻ cung cấp thông tin về giao và trạng thái của nó:

  • Tên lớp

  • Tiêu đề nhiệm vụ

  • Số của học viên đã được giao cho đến nay

  • Nếu bạn đã đánh dấu giao là xem xét

  • Nếu nhiệm vụ trong bản thảo, nó sẽ xuất hiện mà không có ngày đến hạn

Hãy xem gán sẵn sàng để xem lại hoặc đã xem lại

 1. Chọn nhiệm vụ từ Pa-nen bên.

  Chọn nhiệm vụ từ Pa-nen bên.
 2. Chọn một nhiệm vụ

 3. Chọn xem lại.

  Chọn xem lại.

Tìm hiểu thêm

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×