Xem những tệp bạn đã chia sẻ trong OneDrive

Xem những tệp bạn đã chia sẻ trong OneDrive

Dạng xem chia sẻ trong OneDrive Hiển thị tất cả các tệp và thư mục của bạn không riêng tư. Sau khi bạn chia sẻ tệp, nó sẽ tự động xuất hiện bên dưới được chia sẻ trong dẫn hướng. Bạn sẽ thấy các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cá nhân hay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 1. Trong OneDrive của bạn, chọn chia sẻ trong dẫn hướng.

  Ảnh chụp màn hình của chế độ xem tôi được chia sẻ trong OneDrive for Business

 2. Khi bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, ở phía trên cùng của trang, hãy chọn tab được chia sẻ của tôi .

  Lưu ý: Nếu bạn thấy các tùy chọn khác nhau, bạn sẽ được đăng nhập bằng tài khoản cá nhân của bạn hoặc bạn đang xem OneDrive for Business cổ điển. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại sao tôi lại nhìn thấy các tùy chọn khác nhau?

 3. Trước khi bạn mở tệp, bạn có thể thấy số lượng dạng xem và người xem bằng cách trỏ đến tên tệp để hiển thị thẻ tệp. Là chủ sở hữu của tệp này, bạn cũng có thể xem danh sách những người đã xem tệp, nếu người quản trị của bạn đã cho phép bạn xem người xem.

  Ảnh chụp màn hình thẻ hover tệp xuất hiện khi bạn trỏ vào một tệp trong OneDrive hoặc SharePoint

  Mẹo: Bạn cũng có thể chọn nối kết dạng xem trên thẻ tệp để xem biểu đồ có bản tóm tắt hàng ngày của số người xem và những người đã xem tệp.
  Ảnh chụp màn hình của hoạt động xem trên một tệp

Quản lý quyền truy nhập hoặc ngừng chia sẻ tệp hoặc thư mục từ dạng xem được chia sẻ với tôi

 1. Để quản lý quyền truy nhập hoặc ngừng chia sẻ tệp hoặc thư mục, hãy chọn một mục, rồi chọn quản lý quyền truy nhập gần phía trên cùng của trang.

  Ảnh chụp màn hình của nút quản lý truy nhập trong chế độ xem được chia sẻ của tôi trong OneDrive for Business

 2. Để ngừng chia sẻ với mọi người, gần phía trên cùng của ngăn quản lý truy nhập , chọn ngừng chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình nối kết dừng chia sẻ trong ngăn quản lý truy nhập trong chế độ xem được chia sẻ của tôi trong OneDrive for Business

 3. Để ngừng chia sẻ với một người, hãy chọn danh sách thả xuống, rồi chọn dừng chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình về cách dừng chia sẻ với một người trong OneDrive for Business

 4. Để thay đổi quyền của người đó, hãy chọn danh sách thả xuống, rồi chọn có thể xem hoặc có thể chỉnh sửa.

Tại sao tôi lại nhìn thấy các tùy chọn khác nhau?

Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, dạng xem chia sẻ kết hợp được chia sẻ bởi tôi với các tệp mà những người khác đã chia sẻ với bạn. Xem các tệp được chia sẻ với bạn trong OneDrive (cá nhân) để biết thêm chi tiết về điều đó.

Nếu bạn thấy được chia sẻ bởi tôi trong dẫn hướng bên trái, bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học (OneDrive for Business ) và xem các OneDrive for Business cổ điển. Thử đóng trình duyệt của bạn và quay lại OneDrive for Business. Nếu bạn dùng thử và bạn vẫn thấy được chia sẻ bởi tôi trong dẫn hướng bên trái, người quản trị của bạn đã thiết lập các OneDrive for Business cổ điển như dạng xem mặc định của bạn. Nói chuyện với người quản trị của bạn về việc thay đổi điều đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×