Xem những người nhận Bcc của email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn thêm địa chỉ email của một người vào hộp gửi riêng Bcc trong thư, email và tên của người đó không hiển thị với những người nhận khác của thư (tên được nhập vào hộp tới hoặc Cc ). Bất kỳ tên nào bạn đã thêm vào hộp Bcc trước khi gửi thư của bạn sẽ không được bao gồm nếu người nhận dùng trả lời, Trả lời tất cả, hoặc chuyển tiếp để thao tác trên thư.

Hộp Bcc trong cửa sổ thư mới

Mẹo: Nếu hộp Bcc không xuất hiện, hãy xem hiện, ẩn, và xem trường khiếm thị sao chép gửi riêng (Bcc)

Xem tất cả những người nhận Bcc của thư mà tôi đã nhận

Chỉ người có thể nhìn thấy tên của những người nhận Bcc của thư là người gửi. Không có cách nào để cho biết nếu bạn nhận được thư được gửi với một địa chỉ trong hộp Bcc.

Xem những người nhận Bcc của thư mà tôi đã gửi

Nếu bạn là người gửi thư, hãy làm như sau:

  1. Mở thư Mục mục đã gửi thư của bạn. Nếu bạn đang dùng Outlook 2016, bạn có thể nhìn thấy đến, Cc và Bcc trường trong ngăn đọc.

  2. Đối với phiên bản trước của Outlook hoặc nếu bạn đã thêm một số lớn của người nhận Bcc trường, bấm đúp vào thư để mở nó. Bạn có thể cần dùng chuột để cuộn qua danh sách người nhận Bcc nếu đó là dài.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×