Xem ngắt trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu ngắt trang chia trang tính riêng biệt trang khi bạn in. Trong bản xem trước ngắt trang bạn có thể chèn, di chuyển, hoặc loại bỏ dấu ngắt trang.

  • Bấm Dạng xem > Xem trước Ngắt Trang

Trong Xem trước Ngắt trang, đường đứt nét là dấu ngắt trang mà Excel tự động thêm vào. Đường liền nét là dấu ngắt trang được thêm vào theo cách thủ công.

Ngắt trang thủ công và tự động

Mẹo: Nếu không muốn thay đổi ngắt trang, bạn có thể xem các trang in trông sẽ như thế nào trong Xem trước khi In (Tệp > In).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×