Xem nối kết giữa các trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC dùng Windows RT. Chẩn đoán chỉ sẵn dùng trong phiên bản Office Professional Plus và Office 365 Professional Plus. Đọc sổ làm việc Excel 2010 với Power Pivot sẽ không hoạt động trong một số phiên bản Excel 2013. Muốn nhìn thấy bạn đang dùng phiên bản của Office?

Một cách tuyệt vời để kiểm tra các nối kết giữa các trang tính bằng cách sử dụng lệnh quan hệ trang tính trong Excel. Nếu Microsoft Office Professional Plus 2013 được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể dùng lệnh này, trên tab Inquire , để nhanh chóng xây dựng một sơ đồ cho thấy cách trang tính được nối kết với nhau. Nếu bạn không thấy tab Inquire trong ruy-băng Excel, hãy xem giới thiệu về chẩn đoán bảng tính bổ trợ.

  1. Mở tệp bạn muốn phân tích các nối kết trang tính.

  2. Trên tab Inquire, hãy bấm Quan hệ Trang tính.


Lệnh Quan hệ Trang tính

Sơ đồ Quan hệ Trang tính sẽ mở ra, thể hiện các nối kết giữa các trang tính trong sổ làm việc.

Sơ đồ Quan hệ Trang tính

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×