Xem mục có tên trong Excel Services

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn mở một sổ làm việc Microsoft Office Excel trong Excel Services, sổ làm việc được hiển thị trong một trong hai dạng xem có thể xảy ra:

Dạng xem trang tính     Trong dạng xem này, bạn có thể hiển thị sổ làm việc, bao gồm một hoặc nhiều trang tính và tất cả thông tin trên các trang tính. Khi một sổ làm việc được lưu, tác giả sổ làm việc có thể xác định xem tất cả trang tính được hiển thị, hoặc tác giả có thể chọn các trang tính để hiển thị.

Dạng xem mục có tên     Trong dạng xem này, bạn có thể chỉ hiển thị một hoặc nhiều mục có tên trong sổ làm việc. Một mục đã đặt tên có thể là một trong những thao tác sau: biểu đồ, bảng Excel, báo cáo PivotTable, báo cáo PivotChart, hoặc một phạm vi đã đặt tên ô.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về các mục có tên là dạng xem

Hiển thị một mục đã đặt tên trong dạng xem mục có tên

Tìm hiểu thêm về các mục có tên là dạng xem

Dạng xem mục đã đặt tên rất hữu ích khi bạn (người dùng hoặc một tác giả sổ làm việc) muốn thực hiện các thao tác sau:

  • Chỉ hiển thị cụ thể có tên là mục của sổ làm việc, chẳng hạn như một biểu đồ hoặc bảng Excel, vì đó là dữ liệu chỉ mà bạn muốn xem. Ví dụ như một tác giả sổ làm việc, bạn có thể không muốn người dùng để xem các phần khác của sổ làm việc vì dữ liệu không phải là cần thiết cho người dùng để xem chúng, hoặc bạn muốn dữ liệu vẫn bị ẩn vì lý do bảo mật. Hoặc bạn không muốn người dùng để xem dữ liệu phía sau một biểu đồ hoặc PivotChart vì không có đủ dung lượng cho nó trong một bảng điều khiển nghiệp vụ thông minh.

  • Chọn dành riêng có tên là các mục từ danh sách thả xuống dạng xem trên thanh công cụ Excel Web Access có linh hoạt hơn trong Hiển thị thông tin trong sổ làm việc, thay vì cuộn để tìm thông tin mà bạn muốn, có thể cumbersome và tốn. Dưới dạng một tác giả sổ làm việc, bạn có thể kiểm soát cách thức người dùng dẫn hướng thông tin trong sổ làm việc. Ngoài ra, Excel Services Hiển thị một số mục đã đặt tên trong mục có tên là dạng xem khác từ dạng xem trang tính để giảm thiểu cần điều khiển dẫn hướng.

  • Kết nối phần Web, chẳng hạn như phần Web bộ lọc hoặc phần Web dạng xem danh sách, với Excel Web Access phần Web, trên bảng điều khiển hoặc trên trang phần Web khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một giá trị đã chọn trong phần Web bộ lọc để hiển thị một biểu đồ, bảng Excel, và một phạm vi đã đặt tên, mỗi trong riêng biệt Excel Web Access phần Web. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối phần Web bộ lọc để Excel Web Access.

Bạn có thể xem những điều sau đây có tên là các mục trong dạng xem mục có tên là:

Mục đã đặt tên

Chú thích

Bảng Excel

Biểu đồ và PivotChart

Toàn bộ biểu đồ hoặc PivotChart luôn hiển thị và không bao giờ bị xén, mặc dù thanh cuộn ngang và dọc có thể hiển thị.

Báo cáo PivotTable

Phạm vi có tên

Phạm vi phải liền kề nhau và có thể được đặt phạm vi toàn cầu hoặc cục bộ để trang tính (Tên_trang_tính! RangeName). Một phạm vi có tên là một mà bạn xác định trong Microsoft Office Excel 2007, hoặc một đã được xác định bởi Office Excel 2007, chẳng hạn như một vùng in.

Một phạm vi đã đặt tên có thể cũng bao gồm các mục có tên, biểu đồ, Excel bảng, Pivottable và Pivotchart.

Lưu ý: 

  • Khi một sổ làm việc được lưu ở dạng xem có tên mục, bạn vẫn có thể xem ngăn tác vụ tham số và đặt tham số, hay không, đã đặt tên ô tương ứng với tham số được chứa trong mục đã đặt tên đó. Ví dụ, bạn có thể muốn hiển thị biểu đồ, nhưng cho phép người dùng Cập Nhật biểu đồ bằng cách nhập một giá trị tham số cho một giá trị ô không nằm mà có tên là mục.

  • Bạn không thể chuyển sang dạng xem trang tính từ dạng xem mục có tên, hoặc mục có tên là dạng xem từ dạng xem trang tính trong cùng một phiên làm việc.

  • Danh sách thả xuống dạng xem không liệt kê các trang tính riêng lẻ.

Đầu trang

Hiển thị một mục đã đặt tên trong dạng xem mục có tên

Có hai cách để hiển thị các mục đã đặt tên trong dạng xem mục có tên là: sử dụng danh sách thả xuống dạng xem hoặc đặt thuộc tính Có tên là mục vào danh sách thả xuống Hiển thị .

Lưu ý: 

  • Mục có tên luôn được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

  • Danh sách thả xuống dạng xem chỉ được hiển thị khi tác giả sổ làm việc đã chọn một hoặc nhiều mục có tên trong hộp thoại Tùy chọn dịch vụ Excel trước khi lưu nó, Dẫn hướng sổ làm việc, Tất cả các tính năng tương tác sổ làm việc Có tên là danh sách thả xuống mục thuộc tính được chọn và thanh công cụ Excel Web Access được hiển thị. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính tùy chỉnh phần Web Excel Web Access và Microsoft Office Excel 2007 trợ giúp.

Sử dụng danh sách thả xuống dạng xem

  • Khi Excel Web Access trong dạng xem có tên mục, trên thanh công cụ Excel Web Access, bấm vào mũi tên bên cạnh danh sách thả xuống dạng xem , sau đó chọn một mục đã đặt tên.

Đặt thuộc tính có tên là mục danh sách thả xuống

Một phần Web tác giả có thể hiển thị một cụ thể có tên là các mục trong mục có tên là dạng xem bằng cách đặt thuộc tính Có tên là mục danh sách thả xuống , cho tất cả các mục đã đặt tên đã xác định bởi các tác giả sổ làm việc trong hộp thoại Tùy chọn dịch vụ Excel trước khi lưu sổ làm việc. Cách đặt thuộc tính này rất hữu ích, ví dụ, trong một bảng điều khiển khi bạn muốn hiển thị một mục đã đặt tên cụ thể trong phần Web Excel Web Access, nhưng bạn không muốn người dùng để chọn các mục đã đặt tên. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính tùy chỉnh phần Web Excel Web Access.

Mẹo: Một phần Web tác giả có thể không cùng một người là tác giả sổ làm việc hoặc có thể không có quyền truy nhập vào sổ làm việc. Nếu bạn không chắc chắn mục đã đặt tên để nhập trong thuộc tính Có tên là mục danh sách thả xuống , hãy mở sổ làm việc trong Excel 2007, và hiển thị hộp thoại Tùy chọn dịch vụ Excel để xem danh sách các mục có tên, hoặc hiển thị phần Web Excel Web Access với Tên mục vào danh sách thả xuống Hiển thị thuộc tính xóa, và sau đó lưu ý các mục đã đặt tên từ danh sách thả xuống dạng xem .

Lưu ý: Nếu bạn nhập một giá trị trong Danh sách thả xuống mục có tên là thuộc tính và phần Web Excel được hiển thị trong dạng xem mục có tên, sau đó giá trị này được mặc định có tên là mục được hiển thị.

Vấn đề: Thuộc tính Danh sách thả xuống mục có tên là không thể xóa khi tôi loại bỏ một danh sách kết nối phần Web dạng xem

Khi bạn kết nối phần Web dạng xem danh sách với phần Web Excel Web Access bằng cách chọn Cung cấp hàng tới lệnh trên menu danh sách dạng xem Web phần kết nối hoặc Nhận đối tượng được có tên là từ lệnh trên menu phần Web Excel truy nhập Web của kết nối , thuộc tính Có tên là mục danh sách thả xuống cũng được thiết lập kết nối các giá trị bạn truyền. Lên trên, nếu bạn loại bỏ kết nối phần Web, giá trị này trong thuộc tính Có tên là danh sách thả xuống mục vẫn còn, và bạn có thể nhận được một cảnh báo thông báo nói rằng mục đã đặt tên không thể hiển thị. Để giải quyết điều này, hãy xóa thuộc tính Có tên là mục danh sách thả xuống . Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính tùy chỉnh phần Web Excel Web Access.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×