Xem, mở hoặc lưu tệp đính kèm

Có thể nhận biết các thư email chứa—tệp hoặc mục—đính kèm thông qua biểu tượng kẹp giấy Biểu tượng Phần đính kèm trong danh sách thư. Bạn có thể xem trước nhiều loại tệp đính kèm khác nhau ngay trong Ngăn Đọc, mở tệp đính kèm từ biểu tượng tệp đính kèm trong Ngăn Đọc hoặc thư hay lưu một hoặc nhiều tệp đính kèm vào máy tính, OneDrive hoặc vị trí lưu trữ đám mây khác.

Outlook chấp nhận nhiều loại tệp khác nhau nhưng sẽ chặn các tệp đính kèm có khả năng không an toàn (bao gồm các tệp .bat, .exe, .vbs và .js) có thể chứa vi-rút.

Ghi chú Bảo mật: Ngay cả với cơ chế bảo vệ tệp đính kèm của Outlook, bạn cũng phải cẩn thận khi mở bất kỳ tệp đính kèm nào, đặc biệt là khi thư đó đến từ người mà bạn không biết hoặc không tin tưởng. Nếu thấy nghi ngờ, hãy xác nhận tính xác thực của tệp đính kèm với người gửi. Ngoài ra, hãy luôn cập nhật phần mềm chống vi-rút trên máy tính của bạn.

Lưu, mở hoặc xem trước tệp đính kèm

Thông thường, bạn sẽ thấy tệp đính kèm trong Ngăn Đọc, ngay dưới tiêu đề hoặc chủ đề thư. Đôi khi, đặc biệt là khi nhận được ảnh, bạn sẽ thấy tệp đính kèm trong nội dung thư.

Xem tất cả tệp đính kèm đã nhận trong Ngăn Đọc

Nếu bạn bấm đúp vào biểu tượng tệp đính kèm, bạn sẽ mở tệp đính kèm đó. Nếu bạn muốn xem trước hoặc lưu tệp đính kèm thay vào đó, hãy chọn mũi tên thả xuống ở bên phải biểu tượng tệp đính kèm để xem menu tệp đính kèm.

Chọn mũi tên thả xuống ở bên phải biểu tượng tệp đính kèm để xem menu tệp đính kèm

 • Xem trước Khi bạn xem trước tệp đính kèm, nội dung của tệp đính kèm sẽ được hiển thị trong Ngăn Đọc. Bạn không thể xem trước mọi loại tệp đính kèm. Bạn không thể xem trước các tệp PDF và tệp đính kèm được lưu trữ trong đám mây, như tệp đính kèm trên OneDrive hoặc Dropbox. Để quay lại thư, hãy chọn Tệp đính kèm > Thư > Hiển thị Thư.

 • Mở Chọn Mở để mở tệp đính kèm. Nếu bạn chưa cài đặt chương trình có thể mở tệp đính kèm, Outlook sẽ yêu cầu bạn chọn một chương trình trên máy tính. Nếu bạn muốn thay đổi chương trình mà bạn sử dụng để mở tệp đính kèm, hãy xem mục Thay đổi liên kết tệp cho tệp đính kèm.

 • Lưu Dưới dạng Để lưu tệp đính kèm vào máy tính hoặc vị trí lưu trữ đám mây, hãy chọn Lưu Dưới dạng. Thao tác này sẽ chỉ lưu một tệp đính kèm duy nhất. Để lưu tất cả tệp đính kèm từ một thư, hãy chọn Lưu Tất cả Tệp đính kèm. Tất cả tệp đính kèm của bạn sẽ được lưu vào cùng một vị trí tệp. Vị trí lưu mặc định là thư mục Tài liệu của bạn. Bạn không thể thay đổi vị trí lưu mặc định, tuy nhiên, bạn có thể chọn vị trí mới mỗi khi lưu tệp đính kèm.

Lưu ý: Bạn cũng có thể lưu tệp đính kèm bằng cách kéo và thả tệp đính kèm từ thư email vào máy tính của mình. Khi kéo và thả tệp đính kèm được lưu trữ trong đám mây, bạn sẽ tải xuống và lưu bản sao cục bộ của tệp đính kèm.

Khắc phục sự cố về tệp đính kèm

 1. Làm thế nào để thay đổi vị tí lưu tệp đính kèm mặc định? Theo mặc định, tệp đính kèm được lưu trong thư mục Tài liệu. Không có cài đặt để thay đổi điều này trong Outlook.

 2. Làm thế nào để lưu tệp đính kèm đã chỉnh sửa để những thay đổi của tôi được đính kèm vào email ban đầu? Nếu người gửi tệp đính kèm sử dụng OneDrive hoặc một tùy chọn lưu trữ đám mây khác thì mọi thay đổi mà bạn thực hiện với tệp đính kèm sẽ được lưu tự động. Nếu người gửi không sử dụng tùy chọn lưu trữ đám mây, bạn có thể sử dụng mũi tên thả xuống trên biểu tượng tệp đính kèm, rồi chọn Lưu vào OneDrive.

 3. Tôi có thể tắt chức năng xem trước tệp đính kèm không? Không. Trong Outlook 2016 và Outlook 2013, bạn không thể tắt khả năng xem trước tệp đính kèm.

 4. Làm thế nào để mở hoặc xem trước tệp đính kèm PDF? Nếu bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt mặc định, tệp đính kèm PDF sẽ mở trong trình duyệt Edge. Để mở tệp đính kèm trong Adobe Acrobat Reader hoặc một trình xem PDF khác, hãy xem mục Thay đổi liên kết tệp cho tệp đính kèm.

 5. Làm thế nào để thay đổi trình duyệt dùng để mở hoặc xem trước tệp đính kèm? Outlook sẽ sử dụng trình duyệt mặc định của bạn để mở hoặc xem trước nhiều loại tệp đính kèm. Để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn, hãy xem mục Thay đổi trình duyệt mặc định của bạn trong Windows 10.

Thay đổi liên kết tệp cho tệp đính kèm

Có nhiều loại tệp có thể mở được trong nhiều chương trình. Ví dụ: bạn có thể mở ảnh bằng chương trình Ảnh hoặc Vẽ, cùng nhiều chương trình khác. Để thay đổi chương trình mặc định mà Windows sử dụng để mở từng loại tệp, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10, chọn Bắt đầu, rồi nhập Pa-nen Điều khiển.

 2. Chọn Chương trình > Luôn mở một loại tệp trong một chương trình cụ thể. Nếu bạn không thấy Chương trình, hãy chọn Chương trình Mặc định > Liên kết một loại tệp hoặc giao thức với một chương trình.

 3. Trong công cụ Đặt Liên kết, chọn loại tệp bạn muốn thay đổi chương trình, rồi chọn Thay đổi chương trình.

 4. Sau khi chọn chương trình mới dùng để mở loại tệp đó, bạn hãy chọn OK.

Mở phần đính kèm

Bạn có thể mở tệp đính kèm từ Ngăn Đọc hoặc từ thư đang mở. Trong cả hai trường hợp, bạn cần bấm đúp vào tệp đính kèm để mở tệp.

 • Để mở tệp đính kèm từ danh sách thư, bấm chuột phải vào thư có tệp đính kèm, bấm vào Xem Tệp đính kèm, rồi bấm vào tên của tệp đính kèm.

Bạn có thể xem trước tệp đính kèm trong thư có dạng HTML hoặc dạng văn bản thuần trong Ngăn Đọc và trong thư đang mở. Không thể xem trước tệp đính kèm trong thư ở định dạng RTF.

 1. Để xem trước tệp đính kèm, hãy bấm vào tệp đính kèm và tệp sẽ hiển thị ngay trong nội dung thư

 2. Để trở về thư, trên tab Công cụ Tệp đính kèm, trong nhóm Thư, bấm vào Hiển thị Thư.

Sau khi mở và xem tệp đính kèm, bạn có thể chọn lưu tệp này vào một ổ đĩa. Nếu thư có nhiều tệp đính kèm, bạn có thể lưu nhiều tệp đính kèm dưới dạng một nhóm hoặc lưu từng tệp đính kèm một.

Lưu một hoặc nhiều tệp đính kèm

 1. Bấm vào phần đính kèm trong Ngăn Đọc hoặc trong thư đang mở.

 2. Trên tab Tệp đính kèm, trong nhóm Hành động, bấm vào Lưu Dưới dạng. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tệp đính kèm, rồi bấm vào Lưu Dưới dạng. Để chọn nhiều tệp đính kèm, hãy giữ phím Ctrl khi bấm vào các tệp đính kèm. Để lưu tất cả tệp đính kèm, hãy chọn Lưu Tất cả Tệp đính kèm.

  Lệnh Lưu dưới Dạng trên ribbon

  Lưu ý: Nếu thư ở định dạng RTF, trong Ngăn Đọc hoặc thư đang mở, bấm chuột phải vào tệp đính kèm, rồi bấm vào Lưu Dưới dạng.

 3. Bấm vào một vị trí thư mục, sau đó bấm Lưu.

Xem (xem trước) tệp đính kèm mà không cần mở

Xem trước Tệp đính kèm, một tính năng mới trong Hệ thống Microsoft Office 2007, cho phép bạn xem trước một số loại tệp đính kèm mà không cần mở tệp. Để biết thông tin về việc gửi tệp đính kèm trong thư email, hãy xem mục Đính kèm tệp hoặc mục khác vào thư email.

Khi bạn nhận được tệp đính kèm trong thư và muốn nhanh chóng xem nội dung của tệp đính kèm mà không cần mở tệp thì bạn có thể xem trước tệp đính kèm. Bạn có thể xem trước tệp đính kèm trong Ngăn Đọc hoặc từ bên trong thư đang mở. Trình xem trước tệp đính kèm đi cùng với Bản phát hành Office 2007 được bật theo mặc định.

Lưu ý: Để xem trước tệp đính kèm được tạo trong ứng dụng Hệ thống Microsoft Office 2007, bạn phải cài đặt ứng dụng Office 2007 đó trên máy tính của mình. Ví dụ: để xem trước tệp đính kèm Word 2007, bạn phải cài đặt Word 2007. Để xem trước tệp đính kèm Excel, bạn phải cài đặt Excel.

Chức năng Xem trước Tệp đính kèm được hỗ trợ cho những thư có định dạng HTML và văn bản thuần chứ không phải những thư có định dạng Rich Text Format (RTF). Ngoài ra, Xem trước Tệp đính kèm chỉ khả dụng khi bạn đang xem thư được nhận chứ không phải khi bạn đang soạn thư mới.

Xem trước tệp đính kèm

 1. Trong danh sách thư, chọn thư có tệp đính kèm bạn muốn xem trước.

 2. Trong Ngăn Đọc, bấm vào tệp đính kèm. Nếu có nhiều tệp đính kèm, bạn có thể cuộn theo chiều ngang để tìm tệp đính kèm muốn xem trước.

  Lưu ý: Nội dung cập nhật nhất trong tệp có thể không hiển thị khi bạn xem trước tệp đó. Để xem nội dung đầy đủ và cập nhật nhất, hãy mở tệp. Ví dụ: bạn có thể bấm đúp vào tệp đính kèm .docx để mở tệp trong Microsoft Word.

 3. Để quay lại nội dung thư, hãy bấm vào nút Thư.

Để tìm hiểu về cách xem trước tệp đính kèm PDF trong Outlook 2007, hãy xem mục Xem trước tệp đính kèm PDF.

Trình xem trước tệp đính kèm đi cùng với Bản phát hành Office 2007 được bật theo mặc định. Nếu bạn không muốn sử dụng một số hoặc bất kỳ trình xem trước tệp đính kèm nào, hãy làm theo các bước sau để tắt chúng.

 1. Trong Outlook, trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tin cậy, rồi bấm vào Xử lý Tệp đính kèm.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tắt tất cả trình xem trước tệp đính kèm, hãy bấm vào Tắt Xem trước Tệp đính kèm.

  • Để tắt một trình xem trước tệp đính kèm cụ thể, hãy bấm vào Trình xem trước Tệp đính kèm và Tài liệu, bỏ chọn hộp kiểm dành cho trình xem trước mà bạn muốn tắt, rồi bấm vào OK.

Để bật trình xem trước, hãy bấm để chọn Tắt Xem trước Tệp đính kèm hoặc các tùy chọn trình xem trước tệp đính kèm cụ thể,

Để tìm hiểu thêm về trình xem trước tệp đính kèm, hãy xem Tìm trình xem trước tệp đính kèm.

Mở phần đính kèm

Bạn có thể mở tệp đính kèm từ Ngăn Đọc, từ thư trong một danh sách thư như Hộp thư đến của bạn hoặc từ bên trong thư đang mở.

 1. Trong danh sách thư, hãy chọn thư có tệp đính kèm.

 2. Trong Ngăn Đọc, hãy bấm đúp vào tệp đính kèm. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào thư có tệp đính kèm, rồi chọn Xem Tệp đính kèm.

  Lưu ý: Nếu bạn được lựa chọn giữa mở và lưu tệp đính kèm, hãy nhớ rằng bạn nên lưu tệp trước, rồi quét tệp bằng chương trình diệt vi-rút trước khi mở tệp.

Lưu phần đính kèm

Sau khi mở và xem tệp đính kèm, bạn có thể chọn lưu tệp vào ổ đĩa cứng. Nếu thư có nhiều tệp đính kèm, bạn có thể lưu nhiều tệp đính kèm dưới dạng một nhóm hoặc lưu từng tệp một.

Lưu một tệp đính kèm trong thư

 1. Trong thư đã mở hoặc đã xem trước, bấm chuột phải vào tệp đính kèm mà bạn muốn lưu.

 2. Trên menu lối tắt, bấm vào Lưu Dưới dạng.

 3. Chọn vị trí thư mục, rồi bấm vào Lưu.

Lưu tất cả tệp đính kèm từ thư đang mở

 1. Trong thư đang mở, trên tab Thư, trong nhóm Hành động, bấm vào Hành động Khác, rồi bấm vào Lưu Tệp đính kèm.

 2. Bấm vào OK, chọn vị trí thư mục, rồi bấm vào OK lần nữa.

Lưu tất cả tệp đính kèm từ danh sách thư

 1. Trong danh sách thư, hãy chọn thư có tệp đính kèm.

 2. Trên menu Tệp, trỏ tới Lưu Tệp đính kèm, rồi bấm vào Tất cả Tệp đính kèm.

 3. Bấm vào OK, chọn vị trí thư mục, rồi bấm vào OK lần nữa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×