Xem lịch sử thay đổi đối với một tài liệu trong công cụ Tài liệu

Các tài liệu đã cập nhật trong thư viện tài liệu SharePoint sẽ trở thành các phiên bản mới. Phiên bản được chỉnh sửa gần nhất của một tài liệu sẽ luôn là phiên bản hiện tại. Bạn có thể xem lịch sử thay đổi đối với các tài liệu đồng bộ với một trang SharePoint.

  1. Bấm vào tài liệu bạn muốn xem lịch sử phiên bản.

  2. Trên tab Trang đầu, bấm vào Phiên bản.

    Một trình duyệt Web sẽ mở ra và đến trang lịch sử phiên bản đối với tài liệu đã chọn trên trang SharePoint.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng lịch sử phiên bản trong một thư viện tài liệu SharePoint, hãy xem phần trợ giúp của SharePoint.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×