Xem lịch sử đơn hàng cho Office 365 dành cho gia đình

Mẹo:  Người quản trị Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy xem Xem hóa đơn Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Để xem hoặc in các chi tiết đơn hàng về đăng ký Office 365 Home,Office 365 Personal hoặc Office 365 University của bạn và bất cứ hoạt động mua hay thanh toán nào khác, liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, hãy đăng nhập vào trang Lịch sử đơn hàng.

Bạn đang tìm hóa đơn? Đăng ký của bạn sẽ được tự động tính phí cho tùy chọn thanh toán bạn đã chọn, do đó, bạn sẽ không nhận được hóa đơn riêng lẻ. Nếu bạn muốn thay đổi phương thức thanh toán, hãy xem mục Thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác.

Cách sử dụng trang Lịch sử đơn hàng

 1. Đăng nhập vào trang Lịch sử đơn hàng bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

  Chúng tôi có thể trợ giúp nếu bạn không nhớ mật khẩu hoặc tài khoản Microsoft bạn sử dụng với Office.

 2. Như được minh họa trong ví dụ sau đây, bạn sẽ thấy lịch sử đơn hàng cho tài khoản Microsoft, bao gồm việc mua đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personal.

  Một trang Lịch sử đơn hàng mẫu, hiển thị chi tiết đơn hàng cho đăng ký Office 365 Home.
 • Để xem và in chi tiết thanh toán cho một đơn hàng cụ thể, hãy chọn Chi tiết trên trang Lịch sử đơn hàng của bạn.

 • Để thay đổi phương thức thanh toán, chuyển đổi các gói, bật hay tắt thanh toán định kỳ hoặc hủy bỏ, hãy chọn Quản lý đăng ký.

  Nếu bạn cần trợ giúp, xem mục Thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác.

 • Nếu bạn không tìm được nội dung đang tìm kiếm trên trang Lịch sử đơn hàng, hãy thử sử dụng bộ lọc Hiển thịTừ ở trên đầu trang.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Với tư cách là người đăng ký Office 365, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoàn toàn miễn phí để nhận trợ giúp với các sự cố về tài khoản và thanh toán.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Xem Thêm

Thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác

Khắc phục sự cố về thanh toán đối với Office 365 dành cho gia đình

Hủy bỏ Office 365 dành cho gia đình

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×