Xem lại: Hiển thị đánh dấu và thêm chú thích

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chú thích là ghi chú mà bạn có thể đính kèm vào một chữ cái hoặc word trên một trang chiếu, hoặc cho toàn bộ trang chiếu. Sử dụng chú thích khi bạn muốn mọi người xem lại và cung cấp phản hồi trên một bản trình bày mà bạn đã tạo hoặc khi đồng nghiệp yêu cầu phản hồi của bạn trên một bản trình bày.

Trong Microsoft PowerPoint 2010, bạn có thể thêm, sửa và xóa bỏ chú thích. Để xem chú thích hiện có, bạn có thể di chuyển giữa xem lại chú thích.

Lưu ý: Bạn không thể theo dõi thay đổi của bạn trong PowerPoint như bạn có thể làm trong các sản phẩm Office 2010 khác, chẳng hạn như Word 2010. Bạn có thể, Tuy nhiên, so sánh bản trình bày để tương tự xây dựng bản trình bày, phát hiện sự khác biệt giữa chúng và có chọn phối thay đổi giữa hai. Để biết thêm thông tin, hãy xem so sánh và đồng tác giả bản trình bày.

Bạn muốn làm gì?

Thêm chú thích xem lại

Sửa chú thích xem lại

Xóa bỏ chú thích xem lại

Di chuyển giữa xem lại chú thích

Thêm chú thích xem lại

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm một chú thích, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm chú thích về văn bản hoặc một đối tượng trên một trang chiếu, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng.

  • Để thêm chú thích chung về một bản chiếu, bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang chiếu.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Chú thích Mới.

 3. Nhập chú thích của bạn, sau đó bấm bên ngoài hộp chú thích.

  Mẹo: Bạn có thể thêm nhiều hơn một chú thích văn bản, một đối tượng hoặc một trang chiếu trong bản trình bày.

Đầu trang

Sửa chú thích xem lại

Người xem xét bản trình bày có thể sửa chú thích của những người khác, mà sẽ thay đổi màu của hình thu nhỏ xem lại chú thích và thay đổi tên viết tắt những người xem lại hiện tại.

 1. Bấm vào hình thu nhỏ xem lại chú thích.

  Lưu ý: 

  • Hình thu nhỏ chú thích xem lại thường chứa tên viết tắt của người ban đầu thêm chú thích.

  • Nếu hình thu nhỏ xem lại chú thích bị ẩn, trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , bấm Hiển thị đánh dấu.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Sửa Chú thích.

 3. Nhập chú thích của bạn, sau đó bấm bên ngoài hộp chú thích.

Đầu trang

Xóa bỏ chú thích xem lại

Người xem xét bản trình bày có thể xóa bỏ chú thích của những người khác, mà sẽ thay đổi màu của hình thu nhỏ xem lại chú thích và thay đổi tên viết tắt những người xem lại hiện tại.

 1. Bấm vào chú thích mà bạn muốn xóa.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Chú thích, bấm Xóa bỏ.

Đầu trang

Di chuyển giữa xem lại chú thích

 • Để di chuyển giữa các chú thích, trên tab xem lại , trong nhóm chú thích , bấm trước hoặc tiếp theo.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×