Xem lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office InfoPath cho phép bạn xác định giới hạn đã thu thập dữ liệu và các phương pháp mà dữ liệu này được thu thập thông qua tính năng như quy tắc, công thức, xác thực dữ liệuvà mã. Các tính năng này xác định lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu với các tính năng này, bạn có thể cần phải xem những trường và nhóm có liên kết với họ và làm thế nào lô-gic này liên quan đến các trường và nhóm trong mẫu biểu mẫu lô-gic kinh doanh.

Bạn có thể sử dụng trình kiểm tra lô-gic để xem tất cả các lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu để bạn có thể xác định cách thức lô-gic kinh doanh tương tác với dữ liệu. Trình kiểm tra lô-gic cho bạn tất cả các lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu của bạn. Bạn có thể sử dụng trình kiểm tra lô-gic để xác định xem vấn đề do lô-gic kinh doanh hoặc để làm quen với hiện nhưng lạ mẫu biểu mẫu.

Trong bài viết này

Tổng quan

Xem tất cả các lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu

Dạng xem lô-gic kinh doanh cho điều khiển

Dạng xem lô-gic kinh doanh cho một trường hoặc nhóm

Tổng quan

Trình kiểm tra lô-gic Hiển thị tất cả các lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu. Tùy thuộc vào cách bạn truy nhập trình kiểm tra lô-gic, bạn ban đầu nhìn thấy hoặc tổng quan về ngăn hoặc tổng quan về ngăn lẫn ngăn chi tiết.

Cửa sổ Trình kiểm tra Lô-gic

1. Tổng quan về ngăn

2. ngăn chi tiết

Tổng quan về ngăn của trình kiểm tra lô-gic Hiển thị tất cả các lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu, được nhóm theo kiểm soát dữ liệu, giá trị được tính toán dữ liệu, quy tắc và lập trình. Bạn có thể sử dụng ngăn tổng quan về để dễ dàng xem những trường hoặc nhóm chứa lô-gic kinh doanh, vì chỉ một số trường hoặc nhóm có thể phải lô-gic kinh doanh. Ngăn chi tiết của trình kiểm tra lô-gic Hiển thị tất cả các lô-gic kinh doanh liên kết với một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu của mẫu biểu mẫu.

Để mở trình kiểm tra lô-gic, bấm chuột phải vào điều khiển trong mẫu biểu mẫu hoặc một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu, sau đó bấm Trình kiểm tra lô-gic trên menu lối tắt. Bạn cũng có thể truy nhập trình kiểm tra lô-gic thông qua menu công cụ trên thanh công cụ chuẩn . Nếu bạn mở trình kiểm tra lô-gic thông qua menu lối tắt, tổng quan và chi tiết ngăn xuất hiện theo mặc định. Nếu bạn mở trình kiểm tra lô-gic từ menu công cụ , chỉ có tổng quan về ngăn xuất hiện. Để mở ngăn chi tiết nếu nó không hiển thị ban đầu, bấm vào một trường hoặc nhóm trong ngăn tổng quan.

Ngăn chi tiết bố trí lô-gic kinh doanh cho một trường hoặc nhóm thành ba loại:

  • Lô-gic mà tùy thuộc vào giá trị trong trường hoặc nhóm    Thể loại này hiển thị bất kỳ lô-gic kinh doanh diễn ra, dựa trên giá trị trong trường hoặc nhóm. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc sẽ chạy khi người dùng sẽ mở ra một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này và giá trị trong trường này nằm trong một phạm vi nhất định. Bất kỳ quy tắc phụ thuộc vào giá trị trong trường này sẽ được liệt kê bên dưới thể loại này.

  • Lô-gic mà được kích hoạt bằng cách thay đổi trong trường hoặc nhóm    Thể loại này hiển thị bất kỳ lô-gic kinh doanh xảy ra nếu giá trị trong trường hoặc nhóm thay đổi. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc cho một trường sẽ chạy khi một người dùng gõ một ngày vào trường. Khi người dùng gõ ngày, bảy ngày sẽ được cộng vào ngày, và ngày tháng mới tự động được chèn vào một trường khác. Bất kỳ quy tắc xảy ra khi thay đổi giá trị trong trường này sẽ được liệt kê trong thể loại này.

  • Lô-gic mà có thể thay đổi trường hoặc nhóm    Thể loại này hiển thị bất kỳ lô-gic doanh nghiệp có thể thay đổi giá trị của trường hoặc nhóm này. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc xác định giá trị của trường này dựa trên giá trị của trường khác trong mẫu biểu mẫu. Bất kỳ quy tắc nào ảnh hưởng đến giá trị trong trường này sẽ được liệt kê trong thể loại này.

Đầu trang

Xem tất cả các lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu

  • Trên menu công cụ , bấm Trình kiểm tra lô-gic.

Trình kiểm tra lô-gic xuất hiện cùng với tổng quan về ngăn Hiển thị. Để mở ngăn chi tiết cũng như, hãy bấm trên một trường trong tổng quan về ngăn.

Đầu trang

Dạng xem lô-gic kinh doanh cho điều khiển

  • Để xem lô-gic kinh doanh cho điều khiển ngoại trừ nút điều khiển, bấm chuột phải vào điều khiển, sau đó bấm Trình kiểm tra lô-gic trên menu lối tắt. Để xem lô-gic kinh doanh cho một nút điều khiển, bấm Trình kiểm tra lô-gic trên menu công cụ , sau đó bấm vào tên của điều khiển nút trong ngăn tổng quan về để mở ngăn chi tiết.

Đầu trang

Dạng xem lô-gic kinh doanh cho một trường hoặc nhóm

  • Để xem lô-gic kinh doanh cho một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu, bấm chuột phải vào trường hoặc nhóm trong ngăn tác vụ nguồn dữ liệu , sau đó bấm Trình kiểm tra lô-gic trên menu lối tắt. Nếu ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu không hiển thị, bấm Nguồn dữ liệu trên menu dạng xem .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×