Bắt đầu nhanh Planner

Xem kế hoạch và tải bản cập nhật

Xem kế hoạch và tải bản cập nhật trong Planner

Xem tiến độ kế hoạch của bạn

Trong Planner, mọi kế hoạch đều chứa một bảng và các biểu đồ.

  • Bảng sẽ mang tới một cách thức linh hoạt để sắp xếp công việc nhóm của bạn, đồng thời giúp bạn dễ dàng thấy được ai đang làm công việc nào và xem chi tiết về mọi tác vụ.

  • Biểu đồ sẽ cho thấy cách kế hoạch tiến triển, kèm theo chi tiết về những công việc đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa bắt đầu và đã trễ.

Chọn Bảng hoặc Biểu đồ ở đầu cửa sổ Planner để chuyển đổi giữa chúng.

Xem tiến độ kế hoạch của bạn

Nhận email về kế hoạch

  1. Chọn Xem thêm Biểu tượng Thêm ở phía cuối bên phải liên kết, bên dưới tên kế hoạch.

  2. Chọn Làm theo kế hoạch trong hộp thư đến.

Bạn sẽ nhận được email khi:

  • Một tác vụ đã hoàn thành.

  • Một tác vụ được giao (hoặc giao lại) cho thành viên bất kỳ trong kế hoạch.

Lưu ý: Planner sẽ chỉ gửi thông báo về phân công tác vụ khi chủ sở hữu kế hoạch đã bật tính năng này. Xem thêm về cách nhận email về tác vụ và kế hoạch của bạn.

Nhận email về kế hoạch
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×