Xem hoặc thay đổi thuộc tính chung workspace trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong thanh khởi động, bấm chuột phải vào workspace, sau đó bấm thuộc tính. Bấm tab chung để mở thuộc tính chung workspace.

Bạn muốn làm gì?

Xem thông tin workspace

Xem hoặc thay đổi yêu cầu phiên bản cho một workspace Groove

Thêm hoặc sửa mô tả của workspace này

Tự động tải xuống một workspace lên trên tất cả các máy tính

Xem thông tin workspace

Bạn có thể xem tất cả các thông tin workspace đã chọn sau:

  • Phiên bản: Phiên bản SharePoint Workspace đã tạo ra không gian làm việc.

  • Mẫu: Số phiên bản của mẫu không gian làm việc.

  • Tạo bởi: Tên của người đã tạo ra không gian làm việc.

  • Tạo vào: Ngày đã tạo ra không gian làm việc.

  • Yêu cầu: Phiên bản tối thiểu của SharePoint Workspace yêu cầu cho truy nhập vào tất cả các tính năng workspace và công cụ.

  • Thuộc tính được chia sẻ thư mục: cho thư mục dùng chung, hộp thoại thuộc tính bao gồm một Thư mục thông tin và một tab trạng thái . Các tab cung cấp thông tin về đường dẫn của thư mục gốc là hiện đang được đồng bộ hóa, loại trừ các tệp và phần mở rộng tệp, và trạng thái đồng bộ hiện tại.

Đầu trang

Xem hoặc thay đổi yêu cầu phiên bản cho một workspace Groove

Bạn có thể tăng yêu cầu phiên bản cho một workspace Groove bằng cách chọn phiên bản mới hơn không gian làm việc SharePoint (nếu có) từ menu thả xuống.

Workspace mỗi có một SharePoint Workspace Phiên bản yêu cầu tối thiểu cho công cụ, ban đầu được đặt khi workspace được tạo ra. Điều này có nghĩa là tất cả các công cụ mà bạn hoặc bất kỳ thành viên khác thêm vào không gian làm việc được hỗ trợ chỉ cho thành viên đang chạy phiên bản nhỏ nhất hoặc mới hơn. Thành viên đang chạy phiên bản trước của SharePoint Workspace sẽ được nhắc để cập nhật phần mềm của họ nếu tìm cách đi tới công cụ trong workspace yêu cầu phiên bản mới hơn. Ngoài ra, người được mời vào không gian làm việc, những người đang chạy phiên bản cũ hơn có thể được yêu cầu Cập Nhật SharePoint Workspace trước khi chấp nhận thư mời.

Người quản lý Workspace có thể thay đổi số phiên bản SharePoint Workspace để thành viên có thể thêm các phiên bản mới hơn của công cụ không gian làm việc vào. Tuy nhiên, hãy lưu ý các chi tiết sau về tăng yêu cầu phiên bản:

  • Bạn không thể giảm yêu cầu phiên bản cho một workspace. Sau khi bạn tăng yêu cầu phiên bản, đang chạy phiên bản trước của SharePoint Workspace thành viên có thể được nhắc để nâng cấp SharePoint Workspace khi công cụ mới được thêm vào không gian làm việc.

Đầu trang

Thêm hoặc sửa mô tả của workspace này

Người quản lý Workspace có thể thêm hoặc sửa văn bản trong hộp văn bản mô tả .

Đầu trang

Tự động tải xuống một workspace lên trên tất cả các máy tính

Nếu bạn chạy SharePoint Workspace trên nhiều máy tính (hoặc lập kế hoạch làm như vậy trong tương lai), bạn có thể muốn kiểm tra tùy chọn để "Tải xuống tự động vào tất cả các máy tính của tôi." Nếu được bật, workspace sẽ được tự động tải xuống khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn một máy tính khác.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×