Xem hoặc thay đổi thuộc tính cho tệp Office

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thuộc tính tài liệu, còn được gọi là siêu dữ liệu, là những chi tiết về một tệp mô tả hoặc xác định tệp đó. Thuộc tính tài liệu chứa các chi tiết như tiêu đề, tên tác giả, chủ đề và từ khóa để xác định chủ đề hoặc nội dung của tài liệu.

Nếu bạn bao gồm các thuộc tính tài liệu vào tệp của mình, bạn có thể dễ dàng sắp xếp và xác định chúng sau này. Bạn cũng có thể tìm kiếm tài liệu theo thuộc tính của chúng hoặc chèn các thuộc tính đó vào tài liệu của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về thuộc tính tài liệu

Xem và thay đổi thuộc tính chuẩn cho tệp hiện tại

Xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệp hiện tại

Tìm hiểu thêm về thuộc tính tài liệu

Có bốn kiểu thuộc tính tài liệu:

 • Thuộc tính chuẩn - Theo mặc định, các tài liệu Office được liên kết với một tập hợp các thuộc tính chuẩn như tác giả, tiêu đề và chủ đề. Bạn có thể chỉ định các giá trị văn bản của riêng bạn cho các thuộc tính này nhằm giúp tài liệu trở nên dễ sắp xếp và xác định hơn. Ví dụ: trong Word, bạn có thể dùng thuộc tính Từ khoá (còn gọi là Thẻ) để thêm từ khóa "khách hàng" vào hồ sơ bán hàng. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm tất cả các hồ sơ bán hàng bằng từ khoá đó.

 • Thuộc tính tự động cập nhật - Các thuộc tính này bao gồm cả hai thuộc tính hệ thống tệp (ví dụ: kích thước tệp hoặc ngày tháng mà tệp được tạo hay thay đổi gần nhất) và số liệu thống kê được duy trì bằng các chương trình Office cho bạn (ví dụ: số lượng từ hoặc ký tự trong một tài liệu). Bạn không thể chỉ định hoặc thay đổi các thuộc tính cập nhật tự động.

  Bạn có thể dùng các thuộc tính cập nhật tự động để xác định hoặc tìm tài liệu. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm mọi tệp được tạo ra sau 03/08/2015 hoặc tất cả tệp thay đổi gần nhất vào ngày hôm qua.

 • Thuộc tính tùy chỉnh - Bạn có thể xác định các thuộc tính tùy chỉnh bổ sung cho tài liệu Office. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán các giá trị hoặc không vào thuộc tính tùy chỉnh. Bạn có thể chọn từ một danh sách những tên được gợi ý hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệp

 • Thuộc tính thư viện tài liệu - Đây là những thuộc tính được liên kết với các tài liệu trong thư viện tài liệu trên một website hoặc trong một thư mục công cộng. Khi bạn tạo thư viện tài liệu mới, bạn có thể xác định một hoặc nhiều thuộc tính thư viện tài liệu và đặt quy tắc cho các giá trị của chúng. Khi bạn thêm tài liệu vào thư viện tài liệu, bạn sẽ được nhắc để thêm các giá trị cho thuộc tính bất kỳ được yêu cầu hoặc để cập nhật mọi thuộc tính không chính xác. Ví dụ: một thư viện tài liệu thu thập ý tưởng sản phẩm có thể nhắc mọi người về các thuộc tính như Người Gửi, Ngày tháng, Thể loại và Mô tả. Bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật các thuộc tính thư viện tài liệu khi mở một tài liệu từ thư viện tài liệu trong Word 2016, Excel 2016 hay PowerPoint 2016 bằng cách bấm vào Tệp > Thông tin. Tất cả các thuộc tính bắt buộc từ thư viện tài liệu đều có viền đỏ trên tab Thông tin trong Word 2016, Excel 2016 và PowerPoint 2016.

  Để tìm hiểu thêm về chỉnh sửa thuộc tính thư viện tài liệu trong các ứng dụng Office 2016, hãy xem mục Ngăn Thông tin Tài liệu nằm ở đâu trong Office 2016?

Nếu bạn muốn chèn thuộc tính bất kỳ vào tài liệu Word của mình, hãy xem mục Thêm tên tệp, ngày tháng, tác giả hoặc thuộc tính tệp khác vào đầu trang hoặc chân trang.

Đỉnh Trang

Xem và thay đổi thuộc tính chuẩn cho tệp hiện tại

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào liên kết Xem và chỉnh sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu ở đỉnh trang.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào các tab để chọn thuộc tính bạn muốn xem hoặc cập nhật.

  Thuộc tính trên tab Tóm tắt

 5. Bấm vào OK. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

 6. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại cơ sở dữ liệu trước đó của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính của sổ làm việc.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại sổ làm việc của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Thuộc tính trên tab Tóm tắt

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính của bản trình bày.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại bản trình bày của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Thuộc tính trên tab Tóm tắt

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin để xem thuộc tính của dự án.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại dự án của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  Để xem thêm nhiều thuộc tính hoặc thống kê, bấm vào Thông tin Dự án ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao hoặc Thống kê Dự án.

  Tùy chọn Thông tin Dự án

  Trên tab Tóm tắt trong hộp thoại Thuộc tính, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

  Thuộc tính trên tab Tóm tắt

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính.

 3. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại ấn bản của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều sẽ được tự động lưu.

Các bước tùy chọn:

Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính Ấn bản ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

Mở Thuộc tính Nâng cao

Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

Thuộc tính trên tab Tóm tắt

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại ấn bản của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều sẽ được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, đồng thời xem thông tin tài liệu, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa các thuộc tính như Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Thuộc tính trên tab Tóm tắt

  • Để thêm liên kết vào tài liệu liên quan, bấm vào Tài liệu Liên quan ở cuối trang Thông tin, rồi chọn Thêm Liên kết vào Tài liệu Liên quan.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính tài liệu.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin. Lưu ý rằng với một số siêu dữ liệu, như Tác giả, bạn sẽ phải bấm chuột phải vào thuộc tính rồi chọn Loại bỏ hoặc Chỉnh sửa.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại tài liệu của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Thuộc tính trên tab Tóm tắt

Xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệp hiện tại

Thuộc tính tùy chỉnh là những thuộc tính mà bạn xác định cho tài liệu Office. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị có hoặc không. Bạn có thể chọn từ danh sách những tên được đề nghị hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

  Lưu ý: 

  • Trong Access, bạn bấm vào Xem và chỉnh sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu

  • Trong Project, bấm vào Thông tin Dự án

  • Trong Publisher, bấm vào Thuộc tính Ấn bản

 4. Bấm vào tab Tùy chỉnh.

  Sử dụng tab Thuộc tính Tùy chỉnh để thêm hoặc sửa đổi thuộc tính tài liệu tùy chỉnh.
  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm vào OK.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về thuộc tính tài liệu

Xem và thay đổi các thuộc tính cho tệp hiện tại

Xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệp

Tìm hiểu thêm về các thuộc tính tài liệu

Có năm kiểu thuộc tính tài liệu:

 • Thuộc tính chuẩn     Theo mặc định, các tài liệu Office được liên kết với một tập hợp các thuộc tính chuẩn như tác giả, tiêu đề và chủ đề. Bạn có thể chỉ định các giá trị văn bản của riêng mình cho các thuộc tính này nhằm giúp tài liệu trở nên dễ sắp xếp và xác định hơn. Ví dụ: trong Word, bạn có thể dùng thuộc tính Từ khoá (còn gọi là Thẻ) để thêm từ khóa "khách hàng" vào hồ sơ bán hàng. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm tất cả các hồ sơ bán hàng bằng từ khoá đó.

 • Thuộc tính tự động cập nhật     Các thuộc tính này bao gồm cả hai thuộc tính hệ thống tệp (ví dụ, kích cỡ tệp hoặc ngày tháng khi tệp được tạo ra hay thay đổi sau cùng) và số liệu thống kê được duy trì bằng các chương trình Office (ví dụ, số lượng từ hoặc ký tự trong tài liệu). Bạn không thể xác định hoặc thay đổi các thuộc tính cập nhật tự động.

  Bạn có thể dùng các thuộc tính cập nhật tự động để xác định hoặc tìm tài liệu. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm mọi tệp được tạo ra sau 03/08/2005 hoặc tất cả được tệp thay đổi lần cuối vào ngày hôm qua.

 • Thuộc tính tùy chỉnh     Bạn có thể xác định các thuộc tính tùy chỉnh bổ sung cho tài liệu Office. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị hoặc không. Bạn có thể chọn từ danh sách những tên được đề nghị hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

 • Thuộc tính cho tổ chức của bạn     Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu thì thuộc tính tài liệu được liên kết đến tài liệu của bạn có thể đặc thù với tổ chức của bạn.

 • Thuộc tính thư viện tài liệu    - Đây là những thuộc tính được liên kết với các tài liệu trong thư viện tài liệu trên một website hoặc trong một thư mục công cộng. Khi bạn tạo thư viện tài liệu mới, bạn có thể xác định một hoặc nhiều thuộc tính thư viện tài liệu và đặt quy tắc cho các giá trị của chúng. Khi bạn thêm tài liệu vào thư viện tài liệu, bạn sẽ được nhắc để thêm các giá trị cho thuộc tính bất kỳ được yêu cầu hoặc để cập nhật mọi thuộc tính không chính xác. Ví dụ: một thư viện tài liệu thu thập ý tưởng sản phẩm có thể nhắc mọi người về các thuộc tính như Người Gửi, Ngày tháng, Thể loại và Mô tả. Bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật các thuộc tính thư viện tài liệu khi mở một tài liệu từ thư viện tài liệu trong Word, Excel hay PowerPoint ở Ngăn Thông tin Tài liệu.

Đỉnh Trang

Xem và thay đổi thuộc tính cho tệp hiện tại

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào liên kết Xem và chỉnh sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu ở đỉnh trang.

 4. Trong hộp thoại Thuộc tính, bấm vào các tab để chọn thuộc tính bạn muốn xem hoặc cập nhật.

  Thuộc tính trên tab Tóm tắt

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 5. Bấm OK. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được tự động lưu.

 6. Bấm lại tab Tệp để quay lại tệp trước đó của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính của sổ làm việc.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại sổ làm việc của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Thuộc tính trên tab Tóm tắt

   Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh.

  • Để xem các thuộc tính trong một pa-nen thuộc sổ làm việc, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang rồi chọn Hiển thị Ngăn Tài liệu.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thống kê biểu mẫu.

 3. Để thay đổi Tên, ID hoặc Mô tả của biểu mẫu, bấm vào Thuộc tính Mẫu Biểu mẫu rồi thực hiện thay đổi cho các trường này, nếu cần.

 4. Để hiển thị biểu mẫu này ở danh mục tùy chỉnh trong InfoPath Filler, hãy chọn hộp kiểm Bật danh mục tùy chỉnh rồi nhập tên cho danh mục tùy chỉnh.

 5. Bấm vào OK.

 6. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại sổ làm việc của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính của bản trình bày.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại bản trình bày của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Thuộc tính trên tab Tóm tắt

   Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh.

  • Để xem các thuộc tính trong một pa-nen thuộc sổ làm việc, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang rồi chọn Hiển thị Ngăn Tài liệu.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin để xem thuộc tính của dự án.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại dự án của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  Để xem thêm nhiều thuộc tính hoặc thống kê, bấm vào Thông tin Dự án ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao hoặc Thống kê Dự án.

  Tùy chọn Thông tin Dự án

  Trên tab Tóm tắt trong hộp thoại Thuộc tính, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

  Thuộc tính trên tab Tóm tắt

  Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh trong hộp thoại Thuộc tính.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính.

 3. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại ấn bản của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính Ấn bản ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

  Mở Thuộc tính Nâng cao

  Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

  Thuộc tính trên tab Tóm tắt

  Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại ấn bản của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, đồng thời xem thông tin tài liệu, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

  Mở Thuộc tính Nâng cao

  Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa các thuộc tính như Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

  Thuộc tính trên tab Tóm tắt

  Lưu ý: 

  • Để thêm liên kết vào tài liệu liên quan, bấm vào Tài liệu Liên quan ở cuối trang Thông tin, rồi chọn Thêm Liên kết vào Tài liệu Liên quan.

  • Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Thông tin để xem thuộc tính tài liệu.

 3. Để thêm hoặc thay đổi thuộc tính, đưa con trỏ đến thuộc tính bạn muốn cập nhật, rồi nhập thông tin.

 4. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại tài liệu của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện đều được tự động lưu.

  Các bước tùy chọn:

  • Để xem thêm nhiều thuộc tính, hãy bấm vào liên kết Hiển thị Tất cả Thuộc tính ở cuối trang.

  • Để mở hộp thoại thuộc tính nơi bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tất cả thuộc tính cùng một lúc, cũng như xem thông tin tài liệu và thống kê, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

   Mở Thuộc tính Nâng cao

   Trên tab Tóm tắt, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa Tiêu đề, Chủ đề, Tác giả, Người quản lý, Công ty, Thể loại, Từ khóa (còn được gọi là Thẻ) và Chú thích.

   Thuộc tính trên tab Tóm tắt

   Để xem thuộc tính tùy chỉnh, bấm vào tab Tùy chỉnh.

  • Để xem các thuộc tính trong một pa-nen thuộc sổ làm việc, bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang rồi chọn Hiển thị Ngăn Tài liệu.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

Xem hoặc tạo thuộc tính tùy chỉnh cho tệp

Thuộc tính tùy chỉnh là những thuộc tính mà bạn xác định cho tài liệu Office. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị hoặc không. Bạn có thể chọn từ danh sách những tên được đề nghị hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào liên kết Xem và chỉnh sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu ở đỉnh trang.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 6. Bấm lại tab Tệp để quay lại sổ làm việc trước đó của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 6. Bấm lại tab Tệp để quay lại sổ làm việc trước đó của bạn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 6. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại bản trình bày của bạn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thông tin Dự án ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 6. Bấm lại tab Tệp để quay lại dự án trước đó của bạn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Info.

 3. Bấm vào Thông tin Ấn bản ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm lại tab Tệp để quay lại ấn phẩm trước đó của bạn.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Bấm vào Thuộc tính ở đỉnh trang, rồi chọn Thuộc tính Nâng cao.

 4. Bấm tab Tùy chỉnh.

  • Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

  • Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

  • Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 5. Bấm lại vào tab Tệp để quay lại tài liệu của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về thuộc tính tài liệu

Xem thuộc tính tài liệu khi bạn mở hoặc lưu một tệp

Xem thuộc tính của tài liệu hiện tại

Thay đổi thuộc tính của tài liệu hiện tại

Tạo thuộc tính tùy chỉnh cho một tài liệu

Tìm hiểu thêm về thuộc tính tài liệu

Thuộc tính tài liệu, cũng được gọi là siêu dữ liệu, là những chi tiết về một tệp mô tả hoặc xác định tệp đó. Thuộc tính tài liệu bao gồm các chi tiết như tiêu đề, tên tác giả, chủ đề và từ khóa để xác định chủ đề hoặc nội dung của tài liệu.

Nếu bạn chỉ định các giá trị liên quan cho các trường thuộc tính tài liệu đối với tài liệu của bạn, bạn có thể dễ dàng sắp xếp và xác định chúng sau này. Bạn cũng có thể tìm kiếm tài liệu dựa theo thuộc tính của chúng. Trong Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 và Microsoft Office PowerPoint 2007, bạn có thể dễ dàng xem hoặc chỉnh sửa thuộc tính tài liệu khi làm việc với nội dung tài liệu của bạn bằng cách sử dụng Ngăn Thông tin Tài liệu nằm ở đầu tài liệu trong chương trình Office.

Có năm kiểu thuộc tính tài liệu:

 • Thuộc tính chuẩn     Theo mặc định, các tài liệu Microsoft Office được liên kết với một tập hợp các thuộc tính chuẩn như tác giả, tiêu đề và chủ đề. Bạn có thể chỉ định các giá trị văn bản của riêng mình cho các thuộc tính này nhằm giúp tài liệu trở nên dễ sắp xếp và xác định hơn. Ví dụ: trong Word, bạn có thể dùng thuộc tính Từ khoá (còn gọi là Thẻ) để thêm từ khóa "khách hàng" vào hồ sơ bán hàng. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm tất cả các hồ sơ bán hàng bằng từ khoá đó.

 • Thuộc tính tự động cập nhật     Các thuộc tính này bao gồm cả hai thuộc tính hệ thống tệp (ví dụ, kích cỡ tệp hoặc ngày tháng khi tệp được tạo ra hay thay đổi sau cùng) và số liệu thống kê được duy trì bằng các chương trình Office (ví dụ, số lượng từ hoặc ký tự trong tài liệu). Bạn không thể xác định hoặc thay đổi các thuộc tính cập nhật tự động.

  Bạn có thể dùng các thuộc tính cập nhật tự động để xác định hoặc tìm tài liệu. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm mọi tệp được tạo ra sau 03/08/2005 hoặc tất cả được tệp thay đổi lần cuối vào ngày hôm qua.

 • Thuộc tính tùy chỉnh     Bạn có thể xác định các thuộc tính tùy chỉnh bổ sung cho tài liệu Office. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị hoặc không. Bạn có thể chọn từ danh sách những tên được đề nghị hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

 • Thuộc tính cho tổ chức của bạn     Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu thì thuộc tính tài liệu được liên kết đến tài liệu của bạn có thể đặc thù với tổ chức của bạn.

 • Thuộc tính thư viện tài liệu     Đây là những thuộc tính được liên kết với các tài liệu trong thư viện tài liệu trên một website hoặc trong một thư mục công cộng. Khi bạn tạo thư viện tài liệu mới, bạn có thể xác định một hoặc nhiều thuộc tính thư viện tài liệu và đặt quy tắc cho các giá trị của chúng. Khi bạn thêm tài liệu vào thư viện tài liệu, bạn sẽ được nhắc để chỉ định các giá trị cho từng thuộc tính này. Ví dụ: một thư viện tài liệu thu thập ý tưởng sản phẩm có thể nhắc mọi người về các thuộc tính như Người Gửi, Ngày tháng, Thể loại và Mô tả. Bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật các thuộc tính thư viện tài liệu khi mở một tài liệu từ thư viện tài liệu trong Office Word 2007, Office Excel 2007 hay Office PowerPoint 2007 ở Ngăn Thông tin Tài liệu.

Đỉnh Trang

Xem thuộc tính tài liệu khi bạn mở hoặc lưu một tệp

Bạn có thể xem thuộc tính tài liệu của một tệp trong hộp thoại Mở hoặc hộp thoại Lưu Như.

 1. Trong hộp thoại Mở hoặc hộp thoại Lưu Như, chọn tài liệu bạn muốn xem thuộc tính.

 2. Bấm vào mũi tên bên cạnh Dạng xem, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xem thuộc tính như kích thước tệp và ngày tháng khi thay đổi tệp lần cuối được thực hiện, hãy bấm vào Chi tiết.

  • Để xem tất cả thuộc tính tài liệu, hãy bấm vào Thuộc tính.

Xem thuộc tính của tài liệu hiện tại

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Quản lý rồi bấm vào Thuộc tính Cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính tên tệp, bấm vào các tab để chọn thuộc tính bạn muốn xem.

Sử dụng Ngăn Thông tin Tài liệu để xem hoặc thay đổi thuộc tính tài liệu.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu để chọn tập hợp các thuộc tính bạn muốn xem (ví dụ: Thuộc tính Nâng cao).

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể xem thuộc tính tùy chỉnh bằng cách bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

  • Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

Sử dụng Ngăn Thông tin Tài liệu để xem hoặc thay đổi thuộc tính tài liệu.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu để chọn tập hợp các thuộc tính bạn muốn xem (ví dụ: Thuộc tính Nâng cao).

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể xem thuộc tính tùy chỉnh bằng cách bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

  • Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 1. Trên menu Tệp, bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính Ấn bản, bấm vào các tab để chọn thuộc tính bạn muốn xem.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu để chọn tập hợp các thuộc tính bạn muốn xem (ví dụ: Thuộc tính Nâng cao).

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể xem thuộc tính tùy chỉnh bằng cách bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

  • Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn xem thuộc tính được lưu ở một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

Thay đổi thuộc tính của tài liệu hiện tại

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Quản lý rồi bấm vào Thuộc tính Cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính tên tệp, trên tab Tóm tắt, nhập giá trị cho thuộc tính chuẩn, như Tiêu đềTác giả.

Sử dụng Ngăn Thông tin Tài liệu để xem hoặc thay đổi thuộc tính tài liệu.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Pan-nen Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu để chọn tập hợp các thuộc tính bạn muốn thay đổi, ví dụ: Thuộc tính Nâng cao.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn thay đổi thuộc tính được lưu vào một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 3. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, nhập thông tin bạn muốn vào từng hộp trường thuộc tính.

  Lưu ý: Mọi trường thuộc tính được đánh dấu bằng một dấu sao màu đỏ là trường bắt buộc và bạn có thể cần hoàn thành chúng trước khi có thể lưu tài liệu của mình.

Sử dụng Ngăn Thông tin Tài liệu để xem hoặc thay đổi thuộc tính tài liệu.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Pan-nen Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu để chọn tập hợp các thuộc tính bạn muốn thay đổi, ví dụ: Thuộc tính Nâng cao.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn thay đổi thuộc tính được lưu vào một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 3. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, nhập thông tin bạn muốn vào từng hộp trường thuộc tính.

  Lưu ý: Mọi trường thuộc tính được đánh dấu bằng một dấu sao màu đỏ là trường bắt buộc và bạn có thể cần hoàn thành chúng trước khi có thể lưu tài liệu của mình.

 1. Trên menu Tệp, bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính Ấn bản, trên tab Tóm tắt, nhập giá trị cho thuộc tính chuẩn, như Tiêu đềTác giả.

Sử dụng Ngăn Thông tin Tài liệu để xem hoặc thay đổi thuộc tính tài liệu.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Pan-nen Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu để chọn tập hợp các thuộc tính bạn muốn thay đổi, ví dụ: Thuộc tính Nâng cao.

  Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn tùy chỉnh Ngăn Thông tin Tài liệu hoặc nếu tài liệu bạn muốn thay đổi thuộc tính được lưu vào một máy chủ thư viện tài liệu hoặc máy chủ quản lý tài liệu thì có thể có dạng xem thuộc tính tài liệu bổ sung.

 3. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, nhập thông tin bạn muốn vào từng hộp trường thuộc tính.

  Lưu ý: Mọi trường thuộc tính được đánh dấu bằng một dấu sao màu đỏ là trường bắt buộc và bạn có thể cần hoàn thành chúng trước khi có thể lưu tài liệu của mình.

Tạo thuộc tính tùy chỉnh cho một tài liệu

Thuộc tính tùy chỉnh là những thuộc tính mà bạn xác định cho tài liệu Office. Bạn có thể gán văn bản, thời gian hoặc giá trị số vào thuộc tính tùy chỉnh và bạn cũng có thể gán chúng cho các giá trị hoặc không. Bạn có thể chọn từ danh sách những tên được đề nghị hoặc xác định tên theo ý riêng của bạn.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Quản lý rồi bấm vào Thuộc tính Cơ sở dữ liệu.

 2. Bấm tab Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

 4. Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

 5. Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 6. Bấm vào Thêm.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Tài liệu, bấm vào tab Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

 5. Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

 6. Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 7. Bấm vào Thêm.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Tài liệu, bấm vào tab Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

 5. Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

 6. Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 7. Bấm vào Thêm.

 1. Trên menu Tệp, bấm vào Thuộc tính.

 2. Bấm tab Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

 4. Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

 5. Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 6. Bấm vào Thêm.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Ngăn Thông tin Tài liệu, bấm vào mũi tên cạnh Thuộc tính Tài liệu, rồi bấm vào Thuộc tính Nâng cao.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Tài liệu, bấm vào tab Tùy chỉnh.

 4. Trong hộp Tên, nhập tên có thuộc tính tùy chọn hoặc chọn một tên từ danh sách.

 5. Trong danh sách Kiểu, chọn kiểu dữ liệu cho thuộc tính mà bạn muốn thêm.

 6. Trong hộp Giá trị, nhập một giá trị cho thuộc tính. Định dạng giá trị mà bạn nhập phải khớp với lựa chọn trong danh sách Kiểu. Ví dụ, nếu bạn chọn Số trong danh sách Kiểu, bạn phải nhập một số vào hộp Giá trị. Các giá trị không khớp với kiểu thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng văn bản.

 7. Bấm vào Thêm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×