Xem hoặc thay đổi thông tin về tệp hoặc thư mục trong thư viện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong một thư viện, Windows SharePoint Services lưu thông tin về tệp và thư mục, ngoài việc tệp thực tế của thư viện. Thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để theo dõi và quản lý công việc của bạn.

Theo mặc định, thông tin này, được gọi là thuộc tính, bao gồm tên tệp hoặc thư mục. Thư viện của bạn có thể được thiết lập để biết thêm thông tin được yêu cầu cho tất cả các mục hoặc thông tin về chỉ các loại mục trong thư viện.

Thông tin về tệp hoặc thư mục có thể được yêu cầu thông qua các kiểu nội dung, trong đó có thể được sử dụng nhiều danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, chủ sở hữu trang web của bạn có thể xác định một kiểu nội dung cho tài liệu được gọi là báo cáo, có thể yêu cầu tên của bộ phận sản xuất báo cáo.

Bạn muốn làm gì?

Xem thông tin về tệp hoặc thư mục

Thay đổi thông tin về tệp hoặc thư mục

Xem thông tin về tệp hoặc thư mục

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trỏ đến tên tệp hoặc thư mục để hiển thị một mũi tên xuống.

 3. Bấm vào mũi tên xuống, và trên menu, hãy bấm Xem thuộc tính.

 4. Khi bạn hoàn tất việc xem các thuộc tính, hãy bấm đóng để trở lại thư viện.

Đầu trang

Thay đổi thông tin về tệp hoặc thư mục

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện không mở sẵn, hãy bấm tên của nó trên Khởi động Nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trỏ đến tên tệp hoặc thư mục để hiển thị một mũi tên xuống.

 3. Bấm vào mũi tên xuống, và trên menu, hãy bấm Sửa thuộc tính.

 4. Thay đổi thông tin mà bạn muốn.

 5. Khi bạn hoàn tất việc sửa các thuộc tính, hãy bấm OK để trở lại thư viện.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×