Xem hoặc sửa một định danh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xem hoặc sửa thông tin liên kết với định danh của bạn. Đây là thông tin liên hệ khác người dùng nhìn thấy khi họ xem liên hệ của bạn. Cung cấp thông tin chi tiết liên hệ giúp người khác phân biệt bạn với những người dùng khác có cùng tên hiển thị. Ví dụ, nếu tên hiển thị liên hệ của bạn là "Ann Beebe", bạn có thể muốn đảm bảo rằng những người dùng biết bạn đang "Ann Beebe từ Seattle" thay vì "Ann Beebe từ Glasgow."

Lưu ý: Chính sách được áp dụng cho máy tính hoặc tài khoản của bạn có thể không cho phép bạn sửa căn cước của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem người quản trị của bạn.

Để xem hoặc sửa thông tin liên hệ của bạn:

  1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

  2. Bấm tab Định danh.

    Tất cả thông tin hiện đang được nhập vào cho căn cước của bạn hiển thị trong hộp thoại.

  3. Bấm sửa để mở hộp thoại Sửa định danh .

  4. Thêm hoặc thay đổi thông tin trong các trường sửa trên tab doanh nghiệpcá nhân .

  5. Khi hoàn tất chỉnh sửa, hãy bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×