Xem danh sách đã biết liên hệ của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng không gian làm việc SharePoint, bạn có thể xây dựng một danh sách những người mà bạn tương tác. Trong một số trường hợp, bạn xây dựng danh sách này trực tiếp, ví dụ như bằng cách thêm liên hệ vào danh sách cá nhân của bạn. Trong trường hợp khác, bạn xây dựng danh sách này gián tiếp qua tương tác của bạn với các thành viên không gian làm việc của bạn. Ví dụ, khi bạn gia nhập một workspace như là một thành viên mời, tất cả các thành viên của workspace đó ngay lập tức trở nên sẵn dùng cho bạn để bắt đầu các hoạt động mới. Tương tự, mọi người tham gia một không gian làm việc của bạn (hoặc theo thư mời của bạn hoặc một số khác của thư mời) ngay lập tức trở nên sẵn dùng cho bạn. Danh sách tổng hợp tất cả mọi người tương tác với bạn qua SharePoint Workspace là danh sách của bạn đã biết liên hệ của bạn.

Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm thư và liên hệ và sau đó bấm Trình quản lý liên hệ. Danh sách liên hệ được hiển thị là danh sách đã biết liên hệ của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×