Xem chi tiết nhiệm vụ trong Microsoft Teams (học viên)

Xem chi tiết nhiệm vụ trong Microsoft Teams (học viên)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mở một nhiệm vụ và xem các chi tiết để đọc hướng dẫn, hãy kiểm tra ngày đến hạn ngày, mở tài liệu tham khảo, hoặc bật trong nhiệm vụ của bạn.

Dạng xem nhiệm vụ chi tiết

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

  Lưu ý: Để xem tất cả nhiệm vụ của bạn, hãy chọn nhiệm vụ trong Pa-nen bên để xem tất cả các nhiệm vụ đến hạn tuần này.

  Chọn tab nhiệm vụ trong kênh chung.
 2. Nhiệm vụ của bạn hiển thị dưới dạng thẻ được sắp xếp theo ngày tháng họ đang đến hạn. Chọn bất kỳ thẻ nhiệm vụ để mở và xem chi tiết của nhiệm vụ.

  Chọn nhiệm vụ mà bạn muốn sửa.
 3. Chi tiết nhiệm vụ có thể bao gồm:

  • Tiêu đề nhiệm vụ

  • Chỉ dẫn

  • Tài liệu tham khảo mà bạn có thể đính kèm chẳng hạn như nối kết hoặc tệp PDF

  • Làm việc từ giáo viên của bạn để mở và hoàn tất

  • + Thêm biểu tượng cho bạn đính kèm công việc mà bạn đang chuyển trong

  • Ngày đến hạn

  • Điểm sẵn dùng

  Kiểm tra một thẻ nhiệm vụ cho trạng thái hiện tại của nó

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đã bật trong nhiệm vụ này, bạn sẽ thấy một dấu kiểm màu xanh lục bên cạnh bật trong.

 • Không được bật trong phương tiện giáo viên của bạn không còn chấp nhận bật bổ trợ cho nhiệm vụ này.

 • Bật trong chậm chỉ có sẵn nếu giáo viên của bạn đã chọn tùy chọn đó cho nhiệm vụ này.

Tìm hiểu thêm

Dạng xem nhiệm vụ qua các lớp học

Dạng xem nhiệm vụ chi tiết

Bật phân

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×