Xem chứng chỉ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Outlook dùng chứng chỉ trong gửi để giúp giữ liên lạc bảo mật email mã hóa. Bạn có thể xem chứng chỉ của riêng bạn hoặc những người mà bạn nhận được trong email.

Xem chứng chỉ của bạn

 1. Trên tab tệp , bấm Tùy chọn.

 2. Trong ngăn bên trái, bấm Trung tâm tin cậy.

  Trong ngăn bên phải, bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy.

 3. Trong ngăn bên trái, bấm Bảo mật Email.

 4. Tại mục Email Mã hóa, bấm Thiết đặt.

 5. Tại mục Chứng chỉ và Giải thuật, bấm Chọn.

 6. Bấm vào chứng chỉ bạn muốn và sau đó bấm Xem Chứng chỉ.

Xem chứng chỉ trên thư nhận được

 1. Trong thông điệp email, bấm Biểu tượng chữ ký điện tử hoặc Biểu tượng mã hóa trên dòng được Ký bởi .

 2. Bấm Chi tiết.

 3. Bấm Người ký hoặc Lớp Mã hóa và sau đó bấm Xem Chi tiết.

 4. Để xem chi tiết chứng chỉ, bấm Xem Chứng chỉ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×