Xem các chính sách và thiết bị

Xem chính sách thiết bị

 1. Đăng nhập vào Microsoft 365 Business bằng thông tin xác thực của người quản trị toàn cầu.

 2. Trong trung tâm quản trị, trên thẻ Chính sách thiết bị, chọn Chính sách thiết bị để mở trang Chính sách thiết bị.

  Trên trang này, bạn có thể tạo, chỉnh sửa, thay đổi nhóm mục tiêu hoặc xóa chính sách.

  Ảnh chụp màn hình trang Chính sách

Xem hành động thiết bị

 1. Đăng nhập vào Microsoft 365 Business bằng thông tin xác thực của người quản trị toàn cầu.

 2. Trong trung tâm quản trị, trên thẻ Hành động thiết bị, chọn Hành động thiết bị để mở trang Hành động thiết bị.

  Trên trang này, bạn có thể chọn một hoặc nhiều thiết bị, cũng như loại bỏ dữ liệu công ty. Với các thiết bị chạy Windows 10 mà bạn đã đặt cài đặt bảo vệ thiết bị, bạn cũng có thể chọn đặt lại thiết bị về cài đặt gốc.

  Trang Hành động thiết bị.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×