Xem bản trình bày mà không có PowerPoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn không có PowerPoint cài đặt trên máy tính của bạn, bạn vẫn có thể mở và xem PowerPoint bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint Online, PowerPoint Mobilehoặc PowerPoint Viewer.

Các cách thức mới hơn để xem bản trình bày

Microsoft có hai lựa chọn thay thế miễn phí mà cung cấp một số lợi ích cùng PowerPoint Viewer và có thể hiển thị một số mới PowerPoint 2013 và các tính năng PowerPoint 2016 (chẳng hạn như biến tính năng và hiệu ứng hoạt hình được thêm vào PowerPoint sau khi phiên bản 2010):

  • PowerPoint Online    Nếu bạn có tài khoản Microsoft (hotmail.com, outlook.com, live.com, msn.com) hoặc một Office 365 của công ty hoặc trường học, bạn có thể xem và sửa bản trình bày miễn phí trong một trình duyệt web bằng cách lưu tệp vào OneDrive và sử dụng PowerPoint Online để xem nó.

  • PowerPoint Mobile    Nếu bạn đang dùng Windows 10, PowerPoint Mobile được cài đặt trên hệ thống của bạn. Nó là một phiên bản xuống slimmed PowerPoint mà bạn có thể xem các tệp .ppt và .pptx. (Và nếu bạn có gói đăng ký Office 365 , bạn cũng có thể sửa các tệp.) Để tìm PowerPoint Mobile trên máy tính của bạn, đi tới hộp tìm kiếm Cortana hỏi tôi bất kỳ điều gì kế bên nút bắt đầu của Windows trên màn hình máy tính của bạn, và nhập tên PowerPoint Mobile. Nếu bạn không tìm thấy nó trên máy tính của bạn, hãy bấm cài đặt nó từ Microsoft Store.

PowerPoint Viewer

PowerPoint Viewer là bản tải xuống miễn phí từ Microsoft.com. (Nó đã được tạo ra kết hợp với PowerPoint 2010, nhưng nó cũng có thể dùng để xem bản trình bày mới hơn được tạo trong PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016. Tuy nhiên, nếu bản trình bày sử dụng một tính năng PowerPoint (chẳng hạn như hoạt hình biến) giới thiệu sau khi phiên bản 2010, tính năng đó không hiển thị bằng PowerPoint Viewer.)

PowerPoint Viewer không còn được Cập Nhật. Nó sẽ được đã bị gỡ xuống trong tháng 4, 2018. Tại thời gian đó, nó sẽ không còn sẵn dùng cho việc tải xuống và nó sẽ không còn nhận bản Cập Nhật bảo mật.

Bạn có thể mở, xem và in bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint Viewer, nhưng bạn không thể sửa chúng. Tất cả các chuyển tiếp, video và hiệu ứng xuất hiện và hoạt động như cũ khi xem bằng cách dùng PowerPoint Viewer như khi xem trong PowerPoint 2010.

  • PowerPoint Viewer hỗ trợ mở và xem bản trình bày được tạo trong PowerPoint 97 và phiên bản mới hơn. Nó xem các tệp có bất kỳ các phần mở rộng tên tệp: .ppt, .pptx, .pptm, .pot, .potx, .potm, .pps, .ppsx và .ppsm.

  • PowerPoint Viewer mở kiểu tệp được hỗ trợ bản trình bày chỉ khi phiên bản PowerPoint không được cài đặt trên PC được sử dụng. Nếu PowerPoint được cài đặt, nó sẽ mở bản trình bày và PowerPoint Viewer không được sử dụng.

Để cài đặt PowerPoint Viewer, hãy tải xuống miễn phí từ Trung tâm tải xuống Microsoft, và làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×