Xem bản dịch với Bộ dịch Mini

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đôi khi bạn có thể nhận được thông điệp email hoặc tài liệu có chứa các từ trong ngôn ngữ khác nhau có ý nghĩa bạn không chắc chắn của. Với bộ dịch Mini Microsoft Office, bạn có thể trỏ đến một từ hoặc cụm từ được chọn với chuột và bản dịch Hiển thị trong cửa sổ nhỏ. Bộ dịch Mini cũng bao gồm một phát nút để bạn có thể nghe phát âm một âm thanh của từ hoặc cụm từ, và một nút sao chép để bạn có thể dán bản dịch vào tài liệu khác.

Lưu ý: 

Bạn muốn làm gì?

Bật hoặc tắt bộ dịch Mini

Thiết đặt ngôn ngữ bộ dịch Mini

Sử dụng bộ dịch Mini

Nghiên cứu một từ

Sao chép một bản dịch vào bảng tạm

Phát một từ hoặc cụm từ

Bật hoặc tắt bộ dịch Mini

Để sử dụng bộ dịch Mini, bạn cần để đảm bảo rằng đã bật bằng cách bấm xem lại, trong nhóm ngôn ngữ , bấm dịch, và sau đó bấm Bộ dịch Mini.

Nếu Bộ dịch Mini được chọn Bật lệnh Bộ dịch Mini , nó được bật.

Nếu Bộ dịch Mini không phải là đã chọn Tắt lệnh Bộ dịch Mini , nó sẽ bị tắt.

Đầu Trang

Thiết đặt ngôn ngữ bộ dịch Mini

Danh sách ngôn ngữ sẵn có bộ dịch Mini tùy thuộc vào phiên bản ngôn ngữ của Office bạn đang dùng. Để tìm hiểu thêm về cặp ngôn ngữ dịch, hãy xem dịch văn bản bằng một ngôn ngữ khác.

  1. Bấm xem lại, trong nhóm ngôn ngữ , bấm dịch, sau đó bấm Chọn ngôn ngữ dịch.

  2. Trong hộp thoại Tùy chọn ngôn ngữ dịch , tại mục ngôn ngữ chọn bộ dịch Mini, bấm ngôn ngữ mà bạn muốn từ danh sách dịch sang .

Đầu Trang

Sử dụng bộ dịch Mini

Sau khi bạn đã thiết đặt ngôn ngữ dịch và bật bộ dịch Mini, trỏ đến một từ trong tệp của bạn để xem bản dịch.

Lưu ý: Các video không có bất kỳ âm thanh. Họ chỉ hiển thị bạn những gì bạn bấm và một số kết quả bạn có thể mong đợi để xem.

Xem bản dịch bằng bộ dịch Mini trong Word

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Xem bản dịch bằng bộ dịch Mini trong PowerPoint

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Xem bản dịch bằng bộ dịch Mini trong Outlook

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Xem bản dịch bằng bộ dịch Mini trong OneNote

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đầu Trang

Nghiên cứu một từ

Với bộ dịch Mini được bật, bạn có thể nghiên cứu một từ tiếng nước ngoài để biết thêm thông tin.

  1. Trỏ đến một từ trong tài liệu của bạn.

  2. Để mở ngăn nghiên cứu , trong bộ Dịch Mini, bấm mở rộng.

Đầu Trang

Sao chép một bản dịch vào bảng tạm

Bạn có thể dễ dàng sao chép nội dung của ngăn bộ dịch Mini vào bảng tạm, và sau đó dán nó vào tài liệu khác, chẳng hạn như thông điệp email.

  1. Trỏ đến một từ trong tài liệu của bạn.

  2. Trong bộ dịch Mini, bấm sao chép Ảnh nút .

Đầu Trang

Phát một từ hoặc cụm từ

Nếu bạn không chắc chắn về cách nói một từ trong ngôn ngữ khác, bạn có thể dùng tính năng nói để nghe từ được nói. Tính năng này để làm việc, bạn cần phải tải xuống một công cụ thành lời nói trong ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ mà bạn muốn dùng. Để tìm hiểu thêm, và tải xuống bộ máy TTS, hãy xem dùng tính năng nói với TTS đa ngôn ngữ.

Để nghe một ngôn ngữ nước ngoài từ được nói, hãy làm như sau:

  1. Trỏ đến một từ trong tài liệu của bạn.

  2. Trong bộ dịch Mini, bấm phát Nút Phát .

    Lưu ý: Bạn cũng có thể nghe các cụm từ được nói bằng cách chọn cụm từ, trỏ đến nó, sau đó bấm phát.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×