Xem báo cáo nhật ký kiểm nghiệm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm được cung cấp kèm SharePoint để xem dữ liệu trong Nhật ký kiểm nghiệm cho tuyển tập trang. Bạn có thể sắp xếp, lọc và phân tích dữ liệu này để xác định ai đã thực hiện điều gì với các trang web, danh sách, thư viện, kiểu nội dung, mục danh sách và tệp thư viện trong tuyển tập trang. Ví dụ, bạn có thể xác định ai đã xóa nội dung nào.

Biết được ai đang làm gì với nội dung nào trong tuyển tập trang của bạn có thể đóng vai trò quyết định trong việc giúp tổ chức của bạn thực hiện đầy đủ yêu cầu, chẳng hạn như phải tuân thủ quy định và quản lý sổ sách. Bạn lưu báo cáo nhật ký kiểm nghiệm dưới dạng một sổ làm việc Microsoft Excel 2013 trong thư viện của tuyển tập trang mà bạn đã xác định.

Lưu ý: Kiểm tra phải được bật để sử dụng báo cáo Nhật ký kiểm toán. Tìm thêm thông tin về cách cho phép kiểm tra trong kiểm tra cấu hình thiết đặt cho một tuyển tập trang.

Lưu ý: Trang, chẳng hạn như .aspx, không phải là tài liệu để chúng không thể kiểm tra trong SharePoint Server 2016.

Các sự kiện sau đây có sẵn cho báo cáo nhật ký kiểm toán để giúp bạn xác định ai đang thực hiện hành động gì với nội dung của một tuyển tập trang:

 • Những tài liệu đã mở và đã tải xuống, những mục đã xem trong danh sách hoặc những thuộc tính của mục đã xem (Sự kiện này không có sẵn cho các trang web SharePoint Online)

 • Mục đã sửa

 • Các mục đã kiểm xuất và kiểm nhập

 • Các mục đã được di chuyển và sao chép vào vị trí khác trong tuyển tập trang

 • Mục đã xóa và đã khôi phục

 • Thay đổi đối với kiểu nội dung và cột

 • Truy vấn tìm kiếm

 • Thay đổi đối với tài khoản người dùng và quyền

 • Thiết đặt kiểm toán đã thay đổi và sự kiện nhật ký kiểm toán đã xóa

 • Sự kiện dòng công việc

 • Sự kiện tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng các báo cáo Nhật ký kiểm toán sau đây cung cấp với SharePoint để giúp xác định ai đang thực hiện hành động gì với nội dung của một tuyển tập trang:

 • Dạng xem nội dung    Báo cáo về người dùng đã xem nội dung trên trang. Trong SharePoint Trực tuyến, báo cáo này trống vì những sự kiện này không được ghi lại trong quá trình kiểm nghiệm.

 • Sửa đổi nội dung    Báo cáo thay đổi nội dung, chẳng hạn như sửa đổi, xóa cũng như kiểm nhập và kiểm xuất tài liệu.

 • Xóa    Báo cáo những nội dung nào đã bị xóa.

 • Sửa đổi danh sách và kiểu nội dung    Báo cáo việc thêm, sửa và xóa đối với kiểu nội dung.

 • Sửa đổi chính sách    Báo cáo về những sự kiện thay đổi chính sách quản lý thông tin trên tuyển tập trang.

 • Hết hạn và Loại bỏ    Báo cáo tất cả các sự kiện liên quan đến cách nội dung được loại bỏ khi nó hết hạn.

 • Thiết đặt Kiểm toán    Báo cáo thay đổi thiết đặt kiểm toán.

 • Thiết đặt bảo mật    Báo cáo thay đổi thiết đặt bảo mật, chẳng hạn như sự kiện người dùng/nhóm, cũng như các sự kiện vai trò và quyền.

 • Chạy báo cáo tùy chỉnh    Bạn có thể xác định những bộ lọc cho báo cáo tùy chỉnh, chẳng hạn như giới hạn báo cáo trong một tập hợp sự kiện cụ thể, trong các mục trong một danh sách cụ thể, trong một phạm vi ngày cụ thể hoặc trong các sự kiện được thực hiện bởi những người dùng cụ thể.

Sau đây là ví dụ về Báo cáo nhật ký kiểm toán xóa. Đây là đại diện của các báo cáo nhật ký kiểm toán khác.

 • Tóm tắt dữ liệu kiểm nghiệm được cung cấp dưới dạng PivotTable trên trang tính Dữ liệu kiểm toán – bảng của sổ làm việc.

  Tóm tắt kiểm tra dữ liệu trong bảng Pivot

 • Dữ liệu cho báo cáo được cung cấp trên trang tính dữ liệu báo cáo 1 của sổ làm việc.

  Xóa Dữ liệu Báo cáo Kiểm tra

Để xem một báo cáo nhật ký kiểm toán:

 1. Bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Bấm báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm trong phần Quản trị tuyển tập trang .

 3. Chọn báo cáo mà bạn muốn, chẳng hạn như xóa trên trang xem báo cáo kiểm nghiệm.

 4. Nhập một URL hoặc duyệt đến thư viện nơi bạn muốn lưu báo cáo và sau đó bấm OK.

 5. Trên trang thao tác hoàn tất thành công, hãy bấm Bấm vào đây để xem báo cáo này. Nếu bạn nhận được một lỗi, nó có thể vì Nhật ký kiểm tra không được hỗ trợ hoặc có không có dữ liệu để hiển thị. Hãy xem cấu hình thiết đặt cho một tuyển tập trang kiểm tra để đảm bảo rằng ghi nhật ký sự kiện được thiết lập.

  Lưu ý: 

  • Tối thiểu là Excel phải cài đặt phiên bản 2013 để xem báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm bằng cách bấm vào đây để xem báo cáo này.

  • Cách khác, nếu tài liệu đang mở trong trình duyệt được bật để phục vụ thư viện thì tới thư viện mà bạn đã lưu báo cáo nhật ký kiểm nghiệm rồi bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Xem trong Trình duyệt.

Bạn có thể sử dụng các tính năng của Excel chuẩn để thu hẹp báo cáo trong phạm vi thông tin mà bạn muốn. Sau đây là một vài cách mà bạn có thể phân tích và xem dữ liệu nhật ký:

 • Lọc báo cáo nhật ký kiểm toán cho một trang web cụ thể.

 • Lọc báo cáo nhật ký kiểm toán cho một phạm vi ngày cụ thể.

 • Sắp xếp báo cáo nhật ký kiểm toán.

 • Xác định ai đã cập nhật nội dung.

 • Xác định nội dung nào đã bị xóa nhưng không được khôi phục.

 • Xem những thay đổi đối với các quyền trên một mục.

Xem Thêm

Cấu hình các thiết đặt kiểm tra cho một tuyển tập trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×