Xem ai đang trực tuyến trong nhóm

Xem ai đang trực tuyến trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu người nào đó hiện đang sẵn dùng trên nhóm, bạn sẽ thấy một vòng tròn màu lục với dấu kiểm bên cạnh ảnh hồ sơ của họ.

Để xem ai trong một nhóm là trực tuyến, đi tới tên nhóm và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý nhóm > thành viên. Mọi người đang trực tuyến ngay bây giờ có vòng tròn màu lục với dấu kiểm bên cạnh tên của họ.

Bạn sẽ thấy một vòng tròn màu lục với dấu kiểm bên cạnh ảnh hồ sơ của những người đang trực tuyến.

Để xem ai trên một nhóm đang trực tuyến ngay bây giờ, gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác bên cạnh tên nhóm và chọn xem thành viên. Mọi người đang trực tuyến ngay bây giờ có vòng tròn màu lục và một dấu kiểm bên cạnh ảnh của họ.

Bạn sẽ thấy một vòng tròn màu lục với dấu kiểm bên cạnh ảnh hồ sơ của những người đang trực tuyến.

Để xem ai trên một nhóm đang trực tuyến ngay bây giờ, gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn bên cạnh tên nhóm và chọn xem thành viên. Mọi người đang trực tuyến ngay bây giờ có vòng tròn màu lục và một dấu kiểm bên cạnh ảnh của họ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×