Xem Điều khoản về Quyền riêng tư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tuyên bố về quyền riêng tư Hệ thống Microsoft Office 2007 sẵn tại Tuyên bố về quyền riêng tư đối với hệ thống Microsoft Office 2007.

Xem điều khoản về quyền riêng tư từ bên trong một chương trình Office

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 3. Bên dưới bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy bấm Hiển thị tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft Office Access.

Đầu Trang

Excel

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 3. Bên dưới bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bấm, Hiển thị tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft Office Excel.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Tùy chọn riêng tư.

 2. Bấm đọc tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đầu Trang

OneNote

 • Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Tuyên bố về quyền riêng tư.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Tùy chọn riêng tư.

 2. Bấm đọc tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 3. Bên dưới bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy bấm Hiển thị tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft Office PowerPoint.

Đầu Trang

Project

 • Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Tuyên bố về quyền riêng tư.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Tùy chọn riêng tư.

 2. Bấm đọc tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đầu Trang

SharePoint Designer

 • Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Tuyên bố về quyền riêng tư.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp , hãy bấm Tùy chọn riêng tư.

 2. Bấm đọc tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy.

 3. Bên dưới bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy bấm Hiển thị tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft Office Word.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×