Xem Điều khoản về quyền riêng tư

Điều khoản về quyền riêng tư của Hệ thống Microsoft Office 2007 có tại Điều khoản về quyền riêng tư dành cho Hệ thống Microsoft Office 2007.

Xem điều khoản về quyền riêng tư từ trong chương trình Office

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy.

 3. Bên dưới Bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bấm vào Hiển thị điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft Office Access.

Đầu trang

Excel

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy.

 3. Bên dưới Bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bấm vào Hiển thị điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft Office Excel.

Đầu trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Tùy chọn quyền riêng tư.

 2. Bấm vào Đọc điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đầu trang

OneNote

 • Trên menu Trợ giúp, bấm vào Điều khoản về quyền riêng tư.

Đầu trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Tùy chọn quyền riêng tư.

 2. Bấm vào Đọc điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy.

 3. Bên dưới Bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bấm vào Hiển thị điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft Office PowerPoint.

Đầu trang

Project

 • Trên menu Trợ giúp, bấm vào Điều khoản về quyền riêng tư.

Đầu trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Tùy chọn quyền riêng tư.

 2. Bấm vào Đọc điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đầu trang

SharePoint Designer

 • Trên menu Trợ giúp, bấm vào Điều khoản về quyền riêng tư.

Đầu trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Tùy chọn quyền riêng tư.

 2. Bấm vào Đọc điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi.

Đầu trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy.

 3. Bên dưới Bảo vệ quyền riêng tư của bạn, bấm vào Hiển thị điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft Office Word.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×