Xén ảnh

Bạn có thể sử dụng các công cụ cắt xén của Office để cắt tỉa và loại bỏ những phần không mong muốn trong ảnh. Để loại bỏ nền của ảnh, xem mục Loại bỏ nền ảnh. Ngoài tính năng cắt xén ảnh tiêu chuẩn, bạn cũng có thể cắt xén ảnh thành những hình cụ thể, cũng như cắt xén tô ảnh bên trong một hình ở Office for Mac và Office 2010 trở lên.

Lưu ý: Các công cụ cắt xén không sẵn dùng cho hình nhưng trong Office 2010 trở lên, bạn có thể đổi kích cỡ hình và sử dụng công cụ Điểm Sửa để có được một hiệu ứng tương tự nhằm cắt xén hoặc để tùy chỉnh hình. Xem mục Cắt xén để khớp hoặc tô hình dạng bên dưới để biết thêm thông tin.

 1. Trong tệp của bạn, hãy chọn ảnh bạn muốn xén.

 2. Bấm vào Công cụ Ảnh > Định dạng, rồi trong nhóm Kích cỡ, bấm vào Cắt xén.

  Nút Cắt xén trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ Ảnh và tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một ảnh (chứ không phải là hình). Bạn có thể phải bấm đúp vào ảnh để chọn ảnh đó rồi mở tab Định dạng.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xén một bên, hãy kéo núm điều khiển xén trung tâm ở bên đó vào trong.

  • Để cắt xén hai cạnh liền kề cùng lúc, hãy kéo núm điều khiển cắt xén góc vào bên trong.

  • Để xén đều hai bên cùng lúc, hãy nhấn giữ CTRL trong khi bạn kéo núm điều khiển xén trung tâm ở bất kỳ bên nào vào trong.

  • Để xén đều tất cả bốn bên cùng lúc, hãy nhấn giữ CTRL trong khi bạn kéo núm điều khiển xén góc vào trong.

 4. Để định vị nơi cắt xén, hãy di chuyển vùng cắt xén (bằng cách kéo các cạnh của hình chữ nhật cắt xén) hoặc ảnh.

 5. Khi bạn hoàn tất, nhấn ESC.

  Lưu ý: Để "cắt xén âm" hoặc thêm lề quanh ảnh, hãy kéo núm điều khiển cắt xén ra xa trung tâm ảnh.

Lưu ý: Sau khi bạn cắt xén ảnh, những phần bị cắt xén sẽ vẫn là một phần của tệp ảnh. Để loại bỏ vĩnh viễn phần đã cắt xén và giảm kích cỡ ảnh của bạn, xem mục Xóa những vùng đã cắt xén trong ảnh.

Cách để nhanh chóng thay đổi hình của ảnh là cắt xén ảnh thành một hình cụ thể. Khi bạn cắt xén thành một hình cụ thể, ảnh sẽ tự động được cắt tỉa để vừa khít với hình trong khi tỷ lệ ảnh vẫn được duy trì.

 1. Chọn những ảnh bạn muốn cắt xén thành hình cụ thể.

  Nếu bạn cắt xén nhiều ảnh, bạn phải cắt xén thành cùng một hình. Để cắt xén thành các hình khác nhau, hãy cắt xén riêng từng ảnh.

 2. Bấm vào Công cụ Ảnh > Định dạng, rồi trong nhóm Kích cỡ, bấm vào mũi tên bên dưới Cắt xén.

  Nút Xén được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ Ảnh và tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một ảnh (chứ không phải là hình). Bạn có thể phải bấm đúp vào ảnh để chọn ảnh đó rồi mở tab Định dạng.

 3. Bấm vào Xén về Hình dạng, rồi bấm vào hình bạn muốn cắt xén thành.

Mẹo: Nếu bạn muốn có cùng một ảnh trong các hình dạng khác nhau, hãy tạo một hoặc nhiều bản sao của ảnh đó rồi xén từng ảnh riêng lẻ thành hình dạng bạn muốn.

Bạn có thể muốn cắt xén ảnh về một kích cỡ ảnh thông thường hoặc tỉ lệ khung ảnh để ảnh dễ dàng khớp với khung ảnh tiêu chuẩn. Đây cũng là một cách hay để xem các tỷ lệ của ảnh khi cắt xén ảnh.

 1. Chọn ảnh bạn muốn cắt xén thành tỷ lệ khung ảnh thông thường.

 2. Bấm vào Công cụ Ảnh > Định dạng, rồi trong nhóm Kích cỡ, bấm vào mũi tên bên dưới Cắt xén.

  Nút Xén được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ Ảnh và tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một ảnh (chứ không phải là hình). Bạn có thể phải bấm đúp vào ảnh để chọn ảnh đó rồi mở tab Định dạng.

 3. Trỏ tới Tỷ lệ Khung ảnh, rồi bấm vào tỷ lệ bạn muốn.

 4. Khi bạn hoàn tất, nhấn ESC.

Bạn có thể thêm ảnh dưới dạng tô cho một hình, rồi chỉnh sửa hoặc xén hình đó.

Thêm ảnh vào hình

 1. Thêm hình vào tài liệu của bạn (xem mục Thêm hình để biết hướng dẫn), rồi bấm vào hình đó để chọn.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Tô Hình dạng > Ảnh, rồi chọn ảnh bạn muốn.

  Thêm ảnh dưới dạng tô hình

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ và Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một ảnh. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào ảnh để chọn ảnh đó và mở tab Định dạng.

Đổi kích cỡ hình

Để thay đổi kích cỡ của hình trong khi vẫn duy trì định dạng cơ bản của hình đó, chỉ cần chọn hình rồi kéo bất kỳ núm điều khiển kích cỡ nào cho đến khi hình đó có kích cỡ và kích thước bạn muốn.

Chọn cách ảnh khớp với hình

Nếu ảnh của bạn bị lệch, xén hoặc không tô hình theo cách bạn muốn, hãy sử dụng các công cụ Khớp để tinh chỉnh. Để loại bỏ (hoặc "cắt xén") một phần của ảnh nhưng vẫn tô toàn bộ hình ảnh, hãy chọn . Nếu bạn muốn tất cả ảnh khớp với hình, hãy chọn Khớp. Tỷ lệ khung ảnh gốc được duy trì nhưng bạn có thể có khoảng trống trong hình của mình.

 1. Bấm vào ảnh bạn muốn có trong hình.

 2. Bấm vào Công cụ Ảnh > Định dạng, rồi trong nhóm Kích cỡ, bấm vào mũi tên bên dưới Cắt xén.

  Nút Xén được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ Ảnh và Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn ảnh của mình. Bạn có thể phải bấm đúp vào ảnh để chọn ảnh đó rồi mở tab Định dạng.

 3. Bấm vào hoặc Khớp.

  • sẽ đặt kích cỡ ảnh khớp với chiều cao hoặc chiều rộng của hình, tùy theo chiều nào lớn nhất. Thao tác này sẽ tô hình bằng ảnh và loại bỏ mọi thứ bên ngoài hình.

   Ảnh có áp dụng Cắt xén để Tô hình

  • Đặt vừa đặt kích cỡ ảnh để chiều cao và chiều rộng của ảnh đều khớp với đường biên của hình dạng. Thao tác này đặt vừa ảnh vào hình dạng nhiều nhất có thể. Một số vùng của hình dạng có thể vẫn trống.

   Cắt xén để Khớp Hình hiển thị trên ảnh

   Bạn có thể kéo ảnh để thay đổi những phần ảnh hiển thị trong hình đó.

 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn ESC.

Sử dụng tính năng chỉnh sửa điểm sửa hoặc cắt xén hình dạng

Mặc dù công cụ cắt xén không sẵn dùng cho hình nhưng bạn có thể sử dụng công cụ Điểm Sửa để chỉnh sửa hình theo cách thủ công:

 1. Chọn hình bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, bấm vào Sửa Hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình , rồi bấm vào Điểm Sửa.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ và Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một ảnh. Có thể bạn sẽ phải bấm đúp vào ảnh để chọn ảnh đó và mở tab Định dạng.

 3. Kéo các điểm cao nhất (dấu chấm màu đen) cho đến khi hình có giao diện theo đúng ý bạn. Bạn có thể thêm hoặc xóa các điểm bằng cách nhấn Ctrl khi bấm vào viền hình dạng.

Ngay cả sau khi bạn xén các phần của ảnh thì các vùng đã cắt xén vẫn là một phần của tệp ảnh. Bạn có thể giảm kích cỡ tệp bằng cách loại bỏ các phần cắt xén khỏi tệp ảnh. Thao tác này cũng giúp ngăn những người khác xem các phần ảnh bạn đã loại bỏ.

Quan trọng: Nếu bạn xóa bỏ phần bị xén và đổi ý, bạn có thể bấm nút Hoàn tác Hình ảnh Nút để khôi phục lại phần bị xén. Tuy nhiên sau khi bạn xóa bỏ phần bị xén, bạn không thể hoàn tác thay đổi nếu đã lưu tệp. Bạn chỉ nên lưu tệp sau khi đã chắc chắn rằng bạn đã thực hiện tất cả thao tác xén và thay đổi mà bạn muốn.

 1. Chọn những ảnh bạn muốn xóa vùng đã cắt xén.

 2. Dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, bấm vào Nén Ảnh.

  Nút Nén Ảnh trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy các tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn ảnh. Bạn có thể phải bấm đúp vào ảnh để chọn, rồi mở tab Định dạng. Ngoài ra, nếu kích cỡ màn hình của bạn bị giảm, bạn chỉ có thể thấy biểu tượng Nén Ảnh.

  • Biểu tượng Nén Ảnh không có nhãn

 3. Dưới Tùy chọn Nén, chọn hộp kiểm Xóa những vùng đã cắt xén trong ảnh.

  Để loại bỏ phần xén chỉ với ảnh hoặc các đã chọn, chứ không phải tất cả ảnh trong tệp, hãy chọn hộp kiểm Chỉ áp dụng cho ảnh này.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về việc giảm kích cỡ tệp ảnh và nén ảnh, xem mục Giảm kích cỡ tệp ảnh.

Xén ảnh

 1. Trong tệp của bạn, hãy chọn ảnh bạn muốn xén.

 2. Bấm vào Công cụ Ảnh > Định dạng, rồi trong nhóm Kích cỡ, bấm vào Cắt xén.

  Nút Cắt xén trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh và tab Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn một ảnh (chứ không phải là hình). Bạn cũng có thể phải bấm đúp vào ảnh để chọn ảnh đó rồi mở tab Định dạng.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xén một bên, hãy kéo núm điều khiển xén trung tâm ở bên đó vào trong.

  • Để cắt xén hai cạnh liền kề cùng lúc, hãy kéo núm điều khiển cắt xén góc vào bên trong.

   Lưu ý: Để "cắt xén âm" hoặc thêm lề quanh ảnh, hãy kéo núm điều khiển cắt xén ra xa trung tâm ảnh.

Xén ảnh

 1. Trong tệp Word, PowerPoint hoặc OneNote, bấm chuột phải vào ảnh bạn muốn cắt xén, rồi bấm vào Cắt xén.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xén một bên, hãy kéo núm điều khiển xén trung tâm ở bên đó vào trong.

  • Để cắt xén hai cạnh liền kề cùng lúc, hãy kéo núm điều khiển cắt xén góc vào bên trong.

  • Để xén đều hai bên cùng lúc, hãy nhấn giữ CTRL trong khi bạn kéo núm điều khiển xén trung tâm ở bất kỳ bên nào vào trong.

  • Để xén đều tất cả bốn bên cùng lúc, hãy nhấn giữ CTRL trong khi bạn kéo núm điều khiển xén góc vào trong.

   Mẹo: Trong Word Online, bạn có thể cắt xén từng điểm ảnh một: Chọn ảnh, rồi trên tab Định dạng bên dưới Công cụ Ảnh, bấm vào menu Cắt xén, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Cắt xén. Chỉ định số lượng điểm ảnh cần loại bỏ khỏi viền trên cùng, dưới cùng, trái và phải của ảnh.

 3. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm ra ngoài ảnh.

 4. Nếu bạn đổi ý, hãy nhấn Ctrl+Z để hoàn tác cắt xén.

Lưu ý: Sau khi bạn cắt xén ảnh, những phần bị cắt xén sẽ vẫn là một phần của tệp ảnh. Để loại bỏ vĩnh viễn phần đã cắt xén và giảm kích cỡ ảnh của bạn, hãy mở tệp trong ứng dụng trên máy tính, rồi xem mục Xóa những vùng đã cắt xén trong ảnh.

Xem thêm

Cắt xén ảnh trong Office for Mac

Chèn ảnh

Thêm bản vẽ vào tài liệu Word

Giảm kích cỡ tệp ảnh

Thay đổi kích cỡ ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt

Xoay hộp văn bản, hình, WordArt hoặc ảnh

Sử dụng tính năng Tùy chọn Bố trí Word để di chuyển ảnh

Ngắt dòng văn bản quanh ảnh trong Word

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×