Xử lý HTML đánh dấu trong trường SharePoint được tính toán

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong danh sách Microsoft SharePoint và thư viện, trường được tính toán đang chạy ở chế độ cổ điển giao diện người dùng có thể dùng để hiển thị kết quả dựa trên công thức giống như những người trong Microsoft Excel. Đây là một chức năng lâu được ghi lại trong tính toán dữ liệu trong danh sách hoặc thư viện.

Một số người dùng đã thêm thành phần HTML đánh dấu hoặc script vào trường được tính toán. Đây là một sử dụng tính năng này cung cấp tài liệu, và chúng tôi sẽ chặn thực thi Các đánh dấu tùy chỉnh trong trường được tính toán trong SharePoint Online từ tháng 6 13, 2017 trở đi. Tháng 6 2017 Cập Nhật công cộng (PU) và mới hơn mủ sẽ giúp ngăn chặn một tùy chọn cấu hình cho tại cơ sở sử dụng trong SharePoint Server 2016 và SharePoint Server 2013.

Xem thêm thông tin

SharePoint Online

Chúng tôi đang thay đổi trường được tính toán để chặn thực thi tùy chỉnh đánh dấu. Này có nghĩa là trường được tính toán có chứa bất kỳ đánh dấu không được hỗ trợ sẽ không hiển thị chính xác.

Thay đổi này đã xảy ra vào hiệu ứng trên 13 tháng 6, 2017. Người quản trị có thể yêu cầu phần mở rộng đến 10 tháng 9, 2017 nhất. Trong khi số máy nhánh này, thực hiện các đánh dấu tùy chỉnh trong trường được tính toán không sẽ bị chặn. Yêu cầu này có thể được gửi đến Microsoft Support. Tuy nhiên, bắt đầu 10 tháng 9 2017, tất cả đánh dấu không được hỗ trợ sẽ bị bỏ qua.

SharePoint Server 2013 và SharePoint Server 2016

Tháng 6 2017 PU và mủ tiếp theo sẽ bao gồm một thiết đặt ứng dụng web mới có tên là CustomMarkupInCalculatedFieldDisabled. Thiết đặt này cho phép người quản trị trên cơ sở xác định xem thực hiện tùy chỉnh đánh dấu trong trường được tính toán trong một ứng dụng web đã bị chặn.

Sau đây là hành vi mặc định cho các ứng dụng web hiện có và mới tại thời điểm của quá trình cài đặt Cập Nhật.

Kiểu ứng dụng web

Thiết đặt mặc định

Mới được tạo ứng dụng web sau khi đã cài đặt bản Cập Nhật

Chặn thực thi vết Cập nhật tùy chỉnh trong trường được tính toán

Ứng dụng web hiện có sau khi đã cài đặt bản Cập Nhật

Cho phép thực hiện các đánh dấu tùy chỉnh trong trường được tính toán

Sau đây là một số nối kết hữu ích JSLink và CustomAction tài liệu:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×