Xóa trường

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xóa bỏ một trường từ truy vấn hoặc từ một bảng. Khi bạn xóa một trường từ truy vấn, trường vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu, nhưng không còn được sử dụng trong truy vấn. Khi bạn xóa một trường từ một bảng, trường sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu toàn bộ.

Chủ đề này cung cấp tổng quan về những điều cần cân nhắc và quá trình xóa trường, và cung cấp cho bước xóa một trường từ truy vấn hoặc bảng.

Chủ đề này không thảo luận trong chi tiết #Deleted Hiển thị trong một trường hoặc điều khiển. Hầu hết thời gian, #Deleted cho biết rằng bản ghi đang được hiển thị gần đây đã bị xóa. Thông thường, làm mới dữ liệu sẽ sửa các tình huống này. Để biết thêm thông tin về làm mới dữ liệu, hãy xem bài viết làm mới hoặc truy vấn lại dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Tổng quan

Xem lại phụ thuộc đối tượng trước khi bạn xóa một trường

Xóa một trường từ truy vấn

Xóa một trường từ bảng

Tổng quan

Khi bạn xóa một trường từ truy vấn, đối tượng cơ sở dữ liệu khác — chẳng hạn như biểu mẫu — sẽ không thể sử dụng truy vấn làm nguồn dữ liệu từ trường đã xóa. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn có thể dùng trường bằng cách dùng bảng dưới dạng nguồn dữ liệu thay vào đó, hoặc bằng cách sử dụng truy vấn khác có chứa trường.

Khi bạn xóa một trường từ bảng trường không còn sẵn dùng cho bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu.

Trước khi bạn xóa một trường, hãy cân nhắc sử dụng ngăn Phụ thuộc đối tượng để xác định nếu đối tượng cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào truy vấn hoặc bảng mà bạn đang xóa trường. Điều này cung cấp cho bạn cơ hội để xem lại cách xóa bỏ trường sẽ ảnh hưởng đến đối tượng cơ sở dữ liệu khác và thay đổi thiết kế của các đối tượng cho phù hợp.

Đầu trang

Xem lại phụ thuộc đối tượng trước khi bạn xóa một trường

 1. Trong ngăn dẫn hướng, chọn truy vấn hoặc bảng có chứa trường mà bạn muốn xóa.

 2. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Hiện/ẩn , bấm Phụ thuộc đối tượng.

  Phụ thuộc đối tượng ngăn Hiển thị các đối tượng phụ thuộc vào truy vấn hoặc bảng mà bạn đã chọn trong bước 1.

  Ngăn các Phụ thuộc Đối tượng

  Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng ngăn các Phụ thuộc đối tượng gần đây, có thể mất một chút trong khi cho sự phụ thuộc để hiển thị.

 3. Để xác định trường mà bạn muốn xóa bỏ được dùng bởi một đối tượng cụ thể, hãy bấm nối kết đối tượng đó trong ngăn Phụ thuộc đối tượng . Access Hiển thị ngăn danh Sách trường cho đối tượng.

Xóa một trường từ truy vấn

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào truy vấn, sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

 2. Trong lưới thiết kế truy vấn, chọn trường mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn DEL.

 3. Đóng và lưu truy vấn.

Đầu trang

Xóa một trường từ bảng

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

 2. Trong lưới thiết kế bảng, chọn trường mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn DEL.

 3. Đóng và lưu bảng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×