Xóa thư trong nhóm lớp học của bạn

Xóa thư trong nhóm lớp học của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Những người có quyền sở hữu nhóm trong một nhóm lớp học có thể xóa bỏ thư do học viên thực hiện.

  1. Dẫn hướng đến thông báo hội thoại mà bạn muốn xóa, sau đó chọn dấu chấm lửng bên cạnh thư.

    Chọn dấu chấm lửng bên cạnh thư.
  2. Chọn xóa.

Tìm hiểu thêm

Xóa bỏ một chủ đề hội thoại

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×